Városinformáció

Haltelepitése a Keskeny Holt-Tiszán

A Postás Horgász Egyesület haltelepitése a Keskeny Holt-Tiszán (15-0057) 2021-11-10-én a MOHOSZ ,,Standart és preferált őshonos halfajok telepitése, visszatelepitése"támogatásával 400kg 2 nyaras pontyot és 100kg 2 nyaras fogasasüllőt telepitetünk az ÁPFE-III/4/2801-51/2021 támogatási szerződéssel.

Tájékoztató (BURSA HUNGARICA 2022) döntésről

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 136/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata alapján 47 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban.

 A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott érvényes pályázatok száma:

47 db „A” típusú pályázat.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

 

Vásárosnamény, 2021. november 29.

 

Filep Sándor sk.

polgármester

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Örömmel értesítjük, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorúak pénzbeli támogatásáról döntött.

A döntés értelmében támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

 1. Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
 2. Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra, valamint
 3. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 65. életévüket.

A jogosultak részére egységesen 5 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

A támogatás készpénzben felvehető:

 • a vásárosnaményi városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),
 • a gergelyiugornyai városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,
 • a vitkai városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2021. december 8-22. között, illetve 2022. január 3. és 2022. január 10. napja között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában megteheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok bemutatásával szükséges igazolni (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.).

 

Felhívom szíves figyelmüket a higiéniai szabályok betartására: 1,5 m távolság megtartására, valamint a maszk kötelező használatára!

 

Ezúton is kívánunk áldott, békés karácsonyt és nagyon boldog új évet!

Vásárosnamény, 2021. november 29.

 

         Filep Sándor sk.                                                                                       dr. Deák Ferenc  sk.
polgármester                                                                                                       jegyző

 MEGHÍVÓ

Vásárosnamény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre

2021. október 22-én – pénteken – 13.00 órára,

a Művelődési Központ Színháztermébe.

 

 

Ünnepi program:

 • Himnusz
 • A megjelenteket köszönti: Filep Sándor polgármester
 • Ünnepi beszédet mond: Tilki Attila országgyűlési képviselő

-  „Kicsit más volt az este…” Buzogány Béla Színházának ünnepi műsora

 • Kitüntető címek átadása
 • Szózat

 

 

 

                                                                         

 

 

Szeretettel várjuk a közös megemlékezésre!

A rendezvényt követően Kiss Sándor szobránál, majd a Járásbíróság falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzási lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, koszorúzási szándékát 2021. október 21-én 16 óráig jelezze a nameny.muvhaz@gmail.com e-mail címen.

                   

                                                            

 

 

Filep Sándor

polgármester

KONTÉNERMOSÁS

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. szeptember 9-én megkezdte a 1100 l-es hulladékgyűjtő konténerek mosását, fertőtlenítését.

A konténermosó berendezés 350 bár üzemi nyomású mosó forgófej használatával biztosítja a gyűjtőedény külső és belső felületén található szennyeződések eltávolítását. A mosás során zsírtalanító- és tisztítószeren felül, felületfertőtlenítőt is használunk. 

Egy óra alatt 6-10 db gyűjtőedény mosását tudjuk biztosítani.

Egyedi megrendelés alapján lehetőséget tudunk biztosítani a saját tulajdonban lévő 1100 l-es edények mosására is 2021. november 30-ig előzetes időpont egyeztetést követően.

  A konténermosás és fertőtlenítés díja 5.000 Ft/db + ÁFA.

A díj tartalmazza a zsírtalanító- és tisztítószerek, a felületfertőtlenítő díját, a kezelő személyzet biztosítását, valamint – a mosás előtt az edények járatrendszerben történő begyűjtését követően – az edényekben található „beleragadt” hulladék eltávolítását is.

Amennyiben a kontérnermosási lehetőséggel kívánnak élni, kérjük  szíveskedjenek megrendelésüket megküldeni az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu vagy a  csaki.petra@eakhulladek.hu címre.

További információ: Csáki Petra 06-20/619-9932 telefonszámon, illetve szerdánként személyesen vagy telefonon a Városháza ügyfélfogadójában a kihelyezett ügyfélszolgálaton 8-12 óra között.

A szolgáltatás elvégzéséhez legalább 25 db konténernek kell rendelkezésre állni.

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti aTisztelt Felhasználókat, hogy
2021.09.27- én 22.00 órától
2021.09.28- án 06.00 óráig
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Gergelyiugornya település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.
A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Öblös üveg hulladékok begyűjtése

Vásárosnamény Város Önkormányzata és az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT. 2021. október 11. (hétfő) és 2021. október 16. (szombat) között öblös üveg (befőttes üveg) hulladékgyűjtési akciót szervez.

A fent megjelölt időpontokban lehetőség lesz az otthonokban összegyűlt üvegek térítésmentes leadására.

 A Dózsa György utca 2. szám alatti Közmunkás bázis ( régi iskola ) udvarán elhelyezett konténerbe kérjük az üvegek elhelyezését.

A gyűjtés kizárólag öblös üveg hulladék (befőttes, italos, bébiételes, stb.) gyűjtésére vonatkozik.

Ablaküveg, szélvédő nem kerülhet bele a konténerbe!

Kérjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekre tekintettel járjanak el.

Óvjuk együtt környezetünket!

Filep Sándor

polgármester

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet tűzoltó készülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételei 2016. január 1-től megváltoztak az alábbiak szerint.

A rendelet alapján a tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

a)     meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os

b)     meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.”

A tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya esetén a bírság kiszabása a jelenlegi szabályozás szerint kötelező. Mértéke 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet. A tűzoltó készülék karbantartásának hiánya esetén szintén tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni, melynek mértéke 10.000 forinttól 30.000 forintig terjedhet. Ezek a tűzvédelmi bírság tételek a veszélyes árut szállító járművekre nem vonatkoznak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely bizonyos mezőgazdasági munkákra különleges szabályokat vezet be. A tavaszi időszakban van lehetőség arra, hogy a munkaeszközeinket felkészítsük és az előírások mentén szervezzük majd a munkafolyamatokat.

Az OTSZ szerint a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkái során, legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék elhelyezése az erő- és munkagépen kötelező.

A fenti munkákban részt vevő munkagépek tűzvédelmi felülvizsgálata is kötelező.

Amennyiben ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzésre kerül sor, annak tervezett időpontját 10 nappal a műszaki ellenőrzés tervezett időpontját megelőzően az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre (tűzvédelmi hatóságnak) írásban be kell jelenteni.

A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. Mindezeken túl, kötelező az aratógépet hajlékony földelővezetékkel ellátni, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal ellátni, továbbá a kipufogó-vezeték és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása.

Figyelni kell arra is, hogy sehol ne csepegjen az üzemanyag vagy hidraulikafolyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Az erő- és munkagép kezelője a munkavégzés

 

 

 

megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül, és a munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

A munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, esetlegesen a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. Az aratást közút, illetve vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni..

A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. A gabonatáblától legközelebb 15 méterre lehet, éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet kijelölni.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezését is külön szabályozza az OTSZ. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méterre, egyéb építménytől, vasúti vágánytól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méterre, nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és a talaj közötti távolság háromszorosára, de legalább 20 méterre kell elhelyezni a kazlat, valamint a szérűt és rostnövénytárolót.

A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. A kazalban tárolt takarmány vagy rostnövény elhelyezésére is külön szabályok vonatkoznak, egymástól milyen távolságra, és milyen méretű takarmány kazlak helyezhetők el. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. A rendelet külön kitér arra is, hogy dohányozni, a kazaltól legalább 30 méter távolságban szabad, szélcsendes időben.

Az OTSZ szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, amennyiben jogszabály (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény) a szabadtéri égetést lehetővé teszi, illetve az esetlegesen más szükséges engedély (például: természetvédelmi hatóság engedélye) beszerzése megtörtént.

 

 

 

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni a következő e-mail címen:

szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A tartlóégetésre további előírások vonatkoznak. A rendelet külön alcímben rendezi a terményszárítást is. A terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását kell figyelembe venni.

 

 

 

Aratási munkálatok az ADR vonatkozásában

 

1.                  ) Jelenleg Magyarországon a veszélyes áruk belföldi szállításának szabályait a

•        178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: ADR) „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről”, valamint a

•        61/2013. (X.17.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról” szabályozza.

 

Az ADR 1.1.3 szakasza általában tartalmazza a mentességeket, melyek közül az ADR 1.1.3.1.

 

 

 

a)    pontja értelmében a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállítás esetében az

ADR előírásait nem kell alkalmazni „ a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összmennyiség egy tartályban legfeljebb 60 liter, egy szállítóegységen legfeljebb 240 liter lehet. Az IBC-ben, nagycsomagolásban, itt. tartányban lévő veszélyes áru nem tekinthető kis­kereskedelmi csomagolásban lévőnek.”

 

Az ADR 1.1.3.1.c) pontja értelmében az ADR előírásait nem kell alkalmazni „a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra.”

Az aratást végző munkagépek (pl.: kombájn, cséplőgép, stb.) üzemanyag ellátását biztosító veszélyes áru (gázolaj) szállítás (külső -a vállalkozás keretein belül üzemeltetett- benzinkútról, saját gépjárművel az aratás helyszínére) akkor nem tartozik az ADR hatálya alá, ha a szállított veszélyes áru mennyisége küldeménydarabonként legfeljebb 450 liter és a szállított gázolaj összmennyisége az 1000 litert nem haladja meg. Így a szállítás a fenti hivatkozás (ADR 1.1.3.!. c) pont) első mondatának kritériumait kielégíti. Ennek megfelelően, a fentebb leírt szállításokra az ADR 1.1.3.1.c) pontjában leírt mentesség alkalmazható és az ilyen szállítások esetén az ADR-t nem kell alkalmazni. (Más üzemanyag vonatkozásában azonban ezek a mennyiségi határok változnak, pl. benzin esetében csupán 333 liter.)

Amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége ezeket a mennyiségi korlátokat meghaladja, úgy e szállítások tekintetében - figyelemmel a felhasználási módra, a szállított, felhasznált mennyiségre - az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentesség igénybevétele javasolt. Az ADR 1.1.3.6 bekezdése a veszélyes áru, szállítási módjához (csak küldeménydarabos szállításra alkalmazható, ömlesztett, vagy tartányos szállításra nem) és az egy szállítóegységen szállított veszélyes áru mennyiségéhez köti a mentesség alkalmazásának lehetőségét, amely mennyiségi határ - az adott veszélyes áru szállítási kategóriájától függően - eltérő lehet. Az ADR 3.3 fejezete az egyes veszélyes árukhoz tartalmaz különleges előírásokat, a 3.4 fejezet szerinti korlátozott mennyiségben történő szállítási mód pedig különleges csomagolási előírásokat és még kisebb mennyiségi korlátokat ír elő feltételként.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése ugyan nem biztosít teljes mentességet az ADR előírásai alól, azonban jelentős könnyítéseket tartalmaz. A szállítások kapcsán ez esetben nem szükséges többek között a gépjárművezető ADR 8.2.1 szakasza szerinti oktatása, a jármű jelölése, írásbeli utasítás, illetve az ADR 8.1.5 szakasza szerinti felszerelések készenlétben tartása. Gondot kell ugyanakkor fordítani egyebek mellett a fuvarokmányra (ADR 5.4.1), a minősített csomagolóeszköz használatára (ADR 4.1), a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására (ADR 5.2), a rakomány elhelyezésére, rögzítésére (ADR 7.5), az ADR 8.1.4.2 - 8.1.4.5

 

 

 

szakaszaiban előírt legalább 2 kg-os tűzoltó készülék gépjárművön történő elhelyezésére és üzemben tartására, a gépjárművezető és a szállításban érintett személyek ADR 1.3 fejezete és 8.2.3 szakasza szerinti oktatására.

2.    ) Az 1.) pontban a fentiek szerint leírtak kizárólag a Rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott fogalmak szerinti közúti járművel végzett szállításokra vonatkoznak. (A fogalom definíciója szerint közúti jármű: „a közúti forgalomban való használatra szánt, legalább négy kerékkel rendelkező, 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija, kivéve a síneken futó járművet, a mozgó munkagépet, valamint a veszélyes áru szállításakor legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedő mezőgazdasági és erdészeti vontatót.")

A fenti definíció alapján tehát a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval az ADR előírásai szerint tilos veszélyes árut szállítani. Ezen tilalom alól ad könnyítést a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet), mely a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval végzett veszélyes áru szállítások tekintetében tartalmaz előírásokat.

Ebben az esetben az ADR előírásait csak annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azt az NFM rendelet betartani rendeli, azonban az NFM rendelet rendelkezéseit minden érintettnek teljes mértékben be kell tartania, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységük keretében rendszeresen ellenőriznek.

3.    ) Azon járművek, gépek üzemanyaggal történő ellátása esetén, amelyek nem a külső munkaterületen (az aratás helyszínén) végzik tevékenységüket, vagy nem a fenti 1.) vagy 2.) pontban leírt valamely mentesség hatálya alá tartozó veszélyes áru szállítását végzik, be kell tartani az ADR teljes előírásait.

 

Aratási munkálatok tűzvédelméhez tartozó jogszabályi rendelkezések:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján:

101. Gépi berendezés

199. § (1) Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(2)    Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

(3)    — A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

(4)    Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

(5)    Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

(6)     A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

 

 

 

(7)               — A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

 

108.     Járművek

219. § (1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

 

109.     Aratás

221.     § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2)     A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3)     Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4)     Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

 

110.     Szérű, rostnövénytároló, kazal

222.     § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a)     — fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b)     egyéb építményektől legalább 100 méter,

c)      vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d)     közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e)      nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűztávolságot kell tartani.

(2)     Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány­szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3)     A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(4)     A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(5)     A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

223.     §— Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

224.      § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.

(2)     A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

 

 

 

111.    A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225.     § (1)— Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)       — Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3)       Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4)       A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

225/A. §— (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2)    Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3)    Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226.    §— (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2)    Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3)    Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4)    Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5)    Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227.    § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a)    a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)    — a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c)     tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)    a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228.    § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2)    A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3)    A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

112.    A mezőgazdasági erő- és munkagépek

229.     § (1)— A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2)    Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó­vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3)    A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4)    Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5)    Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6)    — Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7)    Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

230.    § (1)— A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2)— A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

 

113.    A terményszárítás szabályai

231.      § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

Zaj kibocsátási határérték megállapítása

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/5633- 1/2021. ügyiratszámon kérelemre indult zaj kibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/5633-2/2021. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu Ügy száma: 151/5633-2/2021..

Kérelmező ügyfél: DSM CONSULTING KFT.

Az ügy tárgya: A kömyzeti za és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zaj kibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „THE SECRET GARDEN” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2021. május 31.

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

 

HATÁROZAT

 

A DSM CONSULTING KFT. (székhelye: 4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 11.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugomya, Tisza-parton - az Üdülőtelep területén a 2887/141 hrsz. alatt - üzemeltetett „THE SECRET GARDEN” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zaj kibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

 

nappal 06-22 óra között: 40 dB,

 

éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zaj kibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény - mint szabadidős zajforrás - vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

 

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

7—.—------------------------------------------------------------------------------------------

Építményjegyzék 2000

szerinti besorolás

 

Úttörőtábor

2887/73

1212

„Centrum”

 

2887/67

1212

„Centrum”

 

2887/127

1261

„Centrum”

 

2887/132

1261

„Centrum”

 

2887/133

1261

„Centrum”

 

2887/135

1261

„Centrum”

 

2887/137

1261

„Centrum”

 

2887/138

1261

„Centrum”

 

2887/139

1261

„Centrum”

 

2887/140

1261

„Centrum”

 

2887/142

1261

„Centrum”

 

2887/143

1261

„Centrum”

 

2887/144

1261

„Centrum”

 

2887/145

1261

„Centrum”

 

2887/150

1261

„Centrum”

 

2887/147

1261

 

vízmű

2888

2222

 

Garabonciás tábor

2890

1212

 

zöldterület

2893/23/26

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

 

 

 

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően - túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zaj kibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zaj kibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

 

INDOKOLÁS

 

Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zaj kibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „ Üzemi és szabadidős zajforrás zaj kibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. ”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zaj kibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

Lj^h= L jh~ ^ (dB) ahol

-                       az üzemi vagy szabadidős zajforrás zaj kibocsátási határértéke,

-     Ly^: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján - a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben - állapítottam meg.

 

 

 

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

nappal: 45 dB,

éjjel: 35 dB.

 

A zaj kibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

 

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

 

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

 

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

 

Vásárosnamény, 2021. május 31.

 

dr. Deák Ferenc

jegyző

Tisztelt ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók!

Elérkezett az az idő, amelyben a zöldfelületek folyamatos rendben tartása válik szükségessé.

Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten természetesen igyekszik a közhasználatú zöldfelületek gondozása mellett a lakossági területek nagy részét is folyamatosan karbantartani, de nagyon kevés az emberünk, ezért nyomatékosan arra kérünk minden ingtalantulajdonost/használót, hogy – az alábbi jogszabályi kötelezettségének megfelelően - az ingatlana előtti zöldterületet a közút szegélyéig legyen szíves rendezetten, és tisztán tartani!

 Az alábbi központi és helyi jogszabályhelyek rendelkeznek ezen feladatokról:

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

 „3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani.

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.”

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII. 21.) rendelete szabályozza az ingatlanok előtti, a közút szegélyéig tartó területek kezelésének a szabályait:

„ 8. § (3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles az úttest határáig tartó zöldfelület gondozására. A közlekedést akadályozó fásszárú növények ágait, az adott növény lehetőség szerinti legkisebb mértékű károsodása mellett kell eltávolítani.”

Ebbe a gondozásba beletartozik vegetációs időben a fű rendszeres nyírása, folyamatosan pedig a hulladék  összegyűjtése és eltávolítása is.

A 11. § további kötelezettségeket fogalmaz meg:

11. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról:

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, hulladékgyűjtő, udvar stb.), valamint

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem   lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területek

vonatkozásában a használónak kell gondoskodnia.

 • Több épülettel beépített telek esetén (tömbtelek) a szomszédos épületek között az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában, kétség esetén egyenlő arányban oszlik meg.
 • Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a szomszédos épületek közötti az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyag és más hulladék eltávolításáról;
  2. az ingatlanról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ág nyeséséről, gallyazásáról, valamint az ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen;
  3. hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse;

Városunk rendezettsége, tisztasága közös érdekünk és felelősségünk!

Dr. Deák Ferenc  sk.                                                                   Filep Sándor sk.

       jegyző                                                                                  polgármester

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Budapest, 2021. május 14. - Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az összeírás keretében - a 2020-as agrárcenzus folytatásaként - a gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.

A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot' - hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 26. és június 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak' - tette hozzá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltik és véglegesítik, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek.

  

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok összeírásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdaságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra május 15. és június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

 

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.

 

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu A KSH-ról

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaság és a társadalom minden szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezet, európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan, alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÚJRA NYIT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
2021. május 3. napjától

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2021. május 3. napjától személyes ügyfélszolgálataink megnyitnak. A fertőzésveszély csökkentése érdekében kérjük, látogatásuk alkalmával tartsák be a járványügyi védekezési intézkedéseket.

A szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező. A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt szíveskedjenek használni. Egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik. A többi ügyfelet arra kérjük, hogy a bejárat előtt várjon, egymástól legalább másfél méterre.

Arra kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőségük szerint részesítsék előnyben az e-mailben és postai úton történő ügyintézést, a telefonos tájékoztatáskérést. A gyűjtőedények átvételén kívül valamennyi ügy elintézhető ezeken a csatornákon.

Kérjük, vigyázzunk egymásra!

Black Swan 21 különleges műveleti gyakorlat

A Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2021. május 03. és 14. között „Black Swan 21” elnevezéssel különleges műveleti gyakorlatot hajt végre. A katonák több esetben, civil öltözetben, civil gépjárművekkel, egyéni fegyverzettel nappal és éjszaka folyamán - tervezetten rejtve - hajtják végre, mely megnövekedett gépjárműforgalommal és hanghatással járhat. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva igyekszik a legkisebb mértékben zavarni az állampolgárok nyugalmát, és kéri a lakosság megértését és türelmét. Kérjük a lakosságot ebben az időszakban fokozottabb figyelemmel közlekedjenek.

Mosatási értesítő! Vásárosnamény - Károlyi Tanya

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2021.04.29-     én 2200 órától

2021.04.30-     án 0600 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Vásárosnamény - Károlyi Tanya

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

A munkálatok átmeneti enyhe
nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

 

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szívestürelmét kéri.

Mosatási értesítő! Vásárosnamény - Perényi Tanya

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2021.04.29-     én 2200 órától

2021.04.30-     án 0600 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Vásárosnamény - Perényi Tanya

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

A mezőgazdasági fagykárok megelőzésére használt eszközök tűzvédelmi kérdéseiről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. § (1) bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdálkodók egyre szélesebb körben alkalmaznak olyan eszközöket (pl. füstgyertya, fagyvédő gyertya, stb.), melyek segítségével a mezőgazdasági fagykárok megelőzhetőek, csökkenthetőek. Ezen eszközök az alkalmazásuk során intenzív füstfejlesztéssel, vagy a nyílt láng erejével fejtik ki hatásukat.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdésében szabályozott égetéssel kapcsolatos korlátozásainak hatálya nem terjed ki a fagykárok megelőzése érdekében alkalmazott eszközökre, azonban azok alkalmazása során is be kell tartani az alábbi alapvető tűzvédelmi szabályokat, az OTSZ 225/A. §-ának megfelelően:

 • A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
 • Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Javasolt a fentiek szerint végzett tevékenységet előzetesen bejelenteni a helyszín szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyelete vagy a legközelebbi hivatásos tűzoltó­parancsnokság részére, a fagykár-elhárítást végző személy közvetlen telefonos elérhetőségének megadásával.

 

dr. Nóta József tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Üzemszünet értesítő
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Munkácsi utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  
Beregszászi utca Páros házszám   2 118
2021-04-22 07:45 16:00  
Iskola utca Páratlan házszám   53 101
2021-04-22 07:45 16:00  
Iskola utca Páros házszám   22 110
2021-04-22 07:45 16:00  
Nefelejcs utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  
Beregszászi utca Páratlan házszám   13 73
2021-04-22 07:45 16:00  
Akácfa utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

 
Üzemszünet értesítő

 

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért telephelyükön áramszünet várható az alábbi időpontokban:

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 46- 56 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 50
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 59
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 4- 8 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig

 

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kraszna utca 2- 74 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kraszna utca 60
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 11
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 2- 78 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 16
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 47
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig

 

Vásárosnamény

Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2021-04-12 08:00 15:30  
Sport utca Páros házszám   2 66
2021-04-12 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páratlan házszám   1 45
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     8  
2021-04-12 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páros házszám   2 46
2021-04-12 08:00 15:30  
. Egész utca      
2021-04-12 08:00 15:30 Ifjúság utca sarka
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2021-04-12 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2021-04-12 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páratlan házszám   1 27
2021-04-12 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páratlan házszám   1 5
2021-04-12 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páratlan házszám   1 21
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páros házszám   2 20
2021-04-12 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   1 3
2021-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca     2  
2021-04-12 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     1  
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     6  
2021-04-12 08:00 15:30  
Vitkai utca     3  
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert köz     3  
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     11  
2021-04-12 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páratlan házszám   1 61
2021-04-12 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 55
2021-04-12 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   2 40
2021-04-12 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   31 109
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páros házszám   4 8
2021-04-12 08:00 15:30  
Kraszna utca Páros házszám   2 74
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páratlan házszám   1 101
2021-04-12 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2021-04-12 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páratlan házszám   1 43
2021-04-12 08:00 15:30  
Váci Mihály utca     1  
2021-04-12 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2021-04-12 08:00 15:30  
Sport utca Páratlan házszám   1 65
2021-04-12 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   32 88
2021-04-12 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   2 200
2021-04-12 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páratlan házszám   1 35
2021-04-12 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páros házszám   2 44
2021-04-12 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2021-04-12 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 64
2021-04-12 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páros házszám   2 78
2021-04-12 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2021-04-12 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2021-04-12 08:00 15:30  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2021-04-12 08:00 15:30  
Béke utca Páros házszám   2 28
2021-04-12 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2021-04-12 08:00 15:30  
Kraszna utca Páratlan házszám   1 71
2021-04-12 08:00 15:30  

 

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.13 08:00-tól 2021.04.13 15:30-ig

 

Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Damjanich János utca Páros házszám   34 76
2021-04-13 08:00 15:30  
Lechner György utca Páratlan házszám   1 41
2021-04-13 08:00 15:30  
Pöltenberg Ernő út Páratlan házszám   1 81
2021-04-13 08:00 15:30  
.     .  
2021-04-13 08:00 15:30 Hajdú Trans Kft: 4800, Vásárosnamény, Koportos utca 15 sz., Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 4800 Vásárosnamény, 4208 4 hrsz
Pöltenberg Ernő út Páros házszám   2 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   45 97
2021-04-13 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   51 167
2021-04-13 08:00 15:30  
Nagy Sándor utca Páros házszám   2 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Aulich Lajos utca Páratlan házszám   1 19
2021-04-13 08:00 15:30  
Lechner György utca Páros házszám   2 36
2021-04-13 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páros házszám   22 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Nagy Sándor utca Páratlan házszám   1 57
2021-04-13 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     8  
2021-04-13 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

A Vásárosnamény közlekedési helyzetének javítása érdekében városunkban március 16. napjától várhatóan július 31-ig útfelújítási munkálatok lesznek. Ennek keretében teljes szélességében új aszfaltréteget kap a Kossuth és a Rákóczi út, valamint a Radnóti, a Kölcsey, illetve az Árpád utca is.

Mindezek mellett a város központjában a Szabadság tér - Rákóczi út kereszteződésében körforgalom épül. Felújításra kerülnek továbbá az érintett útszakaszokat övező vízelvezető árkok és az útpadkák is.

A tervezett körfogalom kialakítása miatt a fent említett útkereszteződésben bár megszüntetésre kerülnek a jelenlegi parkolóhelyek, de helyettük a posta épülete előtt három új parkolóhely lesz kiépítve - melyből az egyik mozgássérültek számára készül -, valamint a Stella patika mögötti területen egy legalább 20 szgk. parkolására alkalmas területet alakítunk ki hamarosan.

Városunkban jelentős gépjármű forgalom bonyolódik le nap mint nap, emiatt egyre égetőbb szükséggé vált a legforgalmasabb útszakaszaink felújítása - és elsősorban a körforgalom kialakításával – azok biztonságosabbá tétele. A beruházás során természetesen nem csak a gépjárművel közlekedők biztonságát tartjuk szem előtt, hanem a gyalogosokra és a kerékpárral közlekedőkre is kiemelt figyelmet fordítunk. Természetesen ma már az akadálymentesítés sem maradhat ki a projektből, így ennek megfelelően a látássérült személyek biztonságos közlekedése érdekében, a gyalogos forgalom részére fenntartott járdákon, szigeteken ún. taktilis vezetősávok kerülnek majd kialakításra.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kivitelezés során folyamatosan félpályás útlezárások lesznek az említett utakon, emiatt kérem a lakosság megértését és szíves türelmét!

Lomtalanítási tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el.

 A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2021. február 01. – 2021. március 31.

 A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.  A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai az igénylés során ellenőrzik.

 Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel - jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont előtt igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • honlapunkon:www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva
 • e-mailben:lomtalanitas@eakhulladek.hucímen
 • telefononaz ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán +36 42/508 369/ 3 menüpont

 A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.  A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia.  A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

 Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
 • műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
 • háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:

vegyesen gyűjtött települési hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele

építési-bontási hulladékok

nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele

veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, fáradt olaj, stb.)

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele

ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

Tájékoztatás

2021.03.05-03.14. között a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdonába tartozó ukrán-magyar etilén távvezeték előkészítési munkálatai miatt fáklyázási tevékenység végzése várható, melynek során jelentős mértékű láng- és füst jelenségek kialakulásával kell számolni, amelyet várhatóan erőteljes hanghatás is követ.

A fáklyázás helyszíne: Vásárosnamény szakaszoló állomás (GPS koordináta: 48˚09'01.76"É  22˚20'48.24"K).

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Kiss Ernő út Páratlan házszám   3 43
2021-03-10 10:00 13:00  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2021-03-10 10:00 13:00  
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2021-03-10 10:00 13:00  
Török Ignác utca Páratlan házszám   2 22
2021-03-10 10:00 13:00  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Tisztelt Városlakók FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akinek a Covid-19 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során segítségre van szüksége, annak Önkormányzatunk munkatársa a rendelkezésére áll.

Kérjük, munkanapokon 9.00-11.00 óra között hívják a központi telefonszámunkat: 0645/470-022 és kérjék Káté Viktóriát kapcsolni, aki segíteni fog Önöknek.

A regisztráció elérhető a következő linken:https://vakcinainfo.gov.hu/.

A „REGISZTRÁLOK”feliratra kattintva a következő felület nyílik meg, amelyen a lenti adatok megadására van szükség:

A háziorvosok csak a Népegészségügyi Osztály által megküldött listán szereplő sorrendben tudják az oltásokat elvégezni. Kérjük megértésüket, egyedi igények figyelembe vételére nincs lehetőség.

 

Tisztelettel: Vásárosnamény Város Önkormányzata

 

 TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

 

Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Kr.) foglaltakra, az alábbiakról tájékoztatom.

2021.  január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.

A hatályos jogszabályi előírás szerint az alábbi – Kr. 4. melléklet szerinti - vendéglátóhely üzlettípusok kerültek meghatározásra:

 • Étterem;
 • Büfé;
 • Cukrászda;
 • Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
 • Italüzlet, bár;
 • Zenés-táncos szórakozóhely;
 • Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
 • Gyorsétterem;
 • Rendezvényi étkeztetés;
 • Alkalmi vendéglátóhely;
 • Mozgó vendéglátóhely

A Kr. 31. § szerint:

“A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlet típust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

Az Önök adatszolgáltatási kötelezettségét segítve, elkészítettük a mellékelt nyilatkozatot, mely a Kr. 4. mellékletében foglalt vendéglátóhely típusokat és azok jellemzőit tartalmazza.

 

Kérem, hogy a mellékelt Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról” formanyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával bejelentési kötelezettségének legkésőbb a megadott határidőig tegyen eleget!

Elektronikus úton:

 • Ügyfélkapus bejelentkezés
 • Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928
 • Ügytípus: Kereskedelmi Ügyek
 • Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról

Kérem a fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését!

 

Vásárosnamény, 2021. január 20.

 

dr. Deák Ferenc

jegyző

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TÁJÉKOZTATÁS

2020. november 12 -től zárva tart!
 
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

tájékoztatja ügyfeleit, hogy a koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében,

további rendelkezésig bezárja ügyfélszolgálati irodáit. 2020. november 12. napjától visszavonásig

  valamennyi személyes ügyfélfogadási helyen szünetel az ügyintézés.

A változásbejelentéshez, szüneteltetéshez, kivizsgálást igénylő panaszügyintézéshez szükséges bejelentést vagy kérelmet postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bokréta u.22.sz. postacímre vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu e-mail címre küldjék meg Társaságunk részére.

Telefonos ügyfélszolgálatunk változatlan formában működik a 42/508-369 hívószámon.

Kérjük, hogy a változásbejelentési és szüneteltetési kérelmek benyújtásához lehetőség szerint a  www.eakhulladek.hu honlapon, az Ügyfélszolgálat/Letölthető nyomtatványok menüpontban található nyomtatványmintát használják, vagy kérelmüket az abban foglalt tartalmi elemek figyelembe vételével nyújtsák be. A nyomtatvány mellett meg kell küldeni az a változás alapjául szolgáló dokumentum(ok) másolatát is.  Amennyiben a változások rögzítéshez a megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre, Társaságunk hiánypótlás keretében kérni fogja Önöktől.

A kérelmek beküldésével kapcsolatosan telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!  

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 

HIRDETMÉNYE

Településrendezési Terv módosítása – 2020.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§-a alapján megkezdte a településrendezési terv módosításának véleményeztetését.

 

Módosítás tárgya:

1.beavatkozási pont; A tervezési terület a 41. sz. főút, a nyugati elkerülő déli szektorának, valamint a 4208/13 és az 538 hrsz-ú út helyén kialakítandó utak által közre zárt területe. (Osztatlan építési övezet kialakítása Gip 1.1)

3.beavatkozási pont; A 118/1 hrsz-ú (vízügyi érdekeltségű) területet érintő közterületi igénybevételek felülvizsgálta, szükség szerinti módosítása.

4.beavatkozási pont; Gazdasági terület bővítése (1464/2-8 hrsz-on) építési övezet/övezet váltással (kertvárosias lakó és védelmi rendeltetésű erdőövezetekből). Vásárosnamény belterületén, a 4117. sz. összekötő út – 1941 hrsz-ú és 1978/1 hrsz-ú út – belterületi határvonal – tervezett déli elkerülő belterületi szakasza által közrezárt telektömb.

5.beavatkozási pont; A 0609/4-10 hrsz-ek felhasználásával, üdülőházas építési övezetből kertvárosias lakóterület építési övezetébe történő átsorolás és tervezett út törlése. Vásárosnamény – Gergelyiugornya belterületének déli vége és a Jánddal közös közigazgatási határ között, a 4113. sz. összekötő út északi oldalán.

6.beavatkozási pont; Vásárosnamény belterületén, a Rákóczi utca – Rákóczi tér – Orbán Balázs körút által közrezárt telektömb, Vt2.3 építménymagasság növelése 7,5->9,0 méterre.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció „Vásárosnamény RT mod 2019 I. - Véleményezési dok.pdf” elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/2014-11-22-11-29-39/telepulesfejlesztes

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz  2020. október 1-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják vagy a kokas@vasarosnameny.hu  e-mail címre elküldhetik.

Vásárosnamény, 2020. szeptember 15.

                                                                              

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzat

HIRDETMÉNYE

Településkép védelméről szóló Rendelet módosítása – 2020.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város  tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Településkép védelméről szóló rendelet módosításának véleményeztetését.

 

Módosítás tárgya:

A rendelet helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemekről szóló - 2. számú mellékletének kiegészítése két új ingatlan feltüntetésével

 • Gergelyiugornya, Beregszászi u. 5. – népi lakóház
 • Gergelyiugornya, Beregszászi u. 7. – népi lakóház.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken: TAK rendelet módosítására.docx

 

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz  2020. szeptember 25-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

 

Vásárosnamény, 2020. szeptember

                                                                                  Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

    polgármester

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.06.-i állapot.

A nem megfelelő minőségű iszap elvétel az utóülepítőből, illetve az oxidációs árokból folyamatosan történik napi 24 órában.

Az oxidációs árokban összegyűlt szálas anyagot és leülepedett homok és eleveniszap elegyét gépi beavatkozással kitermeljük de a munkálatok a holnapi napon is folytatódnak.

Folyamatosan szállítjuk 4db szennyvízszállító gépjárművel az oltóiszapot, ami az osztott műtárgyba és az oxidációs árokba kerül elhelyezésre a mihamarabbi problémamentes üzemelés érdekében.

Az osztott műtárgy eleveniszap minőségét sikerült 2 nap alatt stabil állapotba hozni.

MEO labor napi szinten mintavételezi az érkező nyers és a tisztított szennyvíz minőségét. A mai napon a szennyvízelvezető hálózatról Nagyvarsány Szabadság tanya, Ilki utcai szennyvízátemelőből, és az Ifjúság utcáról kontrolmintákat vettünk, a szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz toxikusságát vagy fertőzöttségének forrásának nyomát keresve.

A 2020.08.05.-i mintavételi jegyzőkönyvek mellékelten csatolva lettek.

Az oxidációs árokba beépítésre és beüzemelésre került még plusz 36 méter mélylevegőztető elem a hatékonyabb oxigénbevitel érdekében.

A meghibásodott Kessener kefék elszállításra került az Elektro-Generál Kft Debreceni telephelyére, ahol a javítást soron kívül elkezdték. Várhatóan jövő héten 2db Kessener kefét újra üzembe tudunk állítani.

Egy nagyobb, 800m3/h teljesítményű ROOTH fúvót helyezünk üzembe a mai nap folyamán a még hatékonyabb oxigénbevitel érdekében.

A tisztított szennyvíz színe a Ludényostói befolyónál fekete, az iszap elúszás nem mérséklődött.

A Tisza folyóba lévő bevezetésnél még fekete színű elúszás és enyhe habzás tapasztalható. A habzás kb.: 9 méter után teljesen megszűnik, viszont a fekete sáv még 25 méternél is látható. Jelentős halmozgás tapasztalható.

A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

üdv: Kantár József

Keleti Régió Főmérnök

Tel.: (70) 3-193-191

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Mátészalka, Dózsa Gy.út 1.

2020.08.04.-én, illetve az azt megelőző időszakban olyan mennyiségű és minőségű tisztítandó szennyvíz érkezett a Vásárosnamény szennyvíztisztító telepre, amely az amúgy is érzékeny telepen a biológiai rendszer teljes felborulását, ezáltal tisztított szennyvíz minőségromlást eredményezte.

A tisztított szennyvízminőség romlásának előzményei:

 • Az elmúlt csapadékos időszakban a szennyvíztisztító telep a meglévő állapothoz képest folyamatosan maximális hidraulikus terhelést kapott (1200m3/nap), illetve nem ritkán azt meghaladó értékek is előfordultak (1700m3).
 • 08.04.-én reggeltől tapasztaltuk a biológiai rendszer teljes felborulását, az eleveniszap berohadását, tönkremenetelét. Vélhetően ilyen gyors romlást a szennyvízhálózatról érkező toxikus anyagok jelenléte, vagy nagy mennyiségben a hálózatra leengedett berothadt szennyvíz (szippantott kommunális folyékony hulladék) okozhat.
 • Jelenleg a szennyvíztisztító telep csökkentett oldott oxigén bevitellel működik, mert az oxidációs árokban üzemelő 6db KESSENER keféből csak 2db üzemel, 4db pedig javítás alatt áll.

A szennyvíztisztító telep biológiai tisztítórendszerének helyreállítása érdekében tett intézkedéseink:

 • Vásárosnamény szennyvízcsatorna hálózatán a biológiai rendszer felborulását okozó, határérték feletti szennyezőanyagtartalmú szennyvíz lehetséges bebocsátási pontok felderítését megkezdtük, a szennyvízátemelőknél MEO laborunkkal mintavételezéseket, szennyvíz vizsgálatot végzünk.
 • A szennyvíztelepi szennyvízminőség változásának figyelemmel kisérése céljából a mai naptól kezdődően a MEO laborral az érkező szennyvízből és a távozó szennyvízből mintavételezések történnek, melynek eredményéről minden nap e-mailben tájékoztatjuk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
  • Az iszap elúszás megelőzése céljából a tönkrement fölös eleveniszap elvételt növeltük a szennyvíztisztító rendszerből.
  • A biológiai tisztítási hatásfok növelése célj ából megkezdtük az oltóiszap beszállítását 4db szippantó tehergépkocsival (28m3/forduló) a szennyvíztisztító telepre.
  • Az oldott oxigén bevitelének növelése céljából az oxidációs árokba plusz mélylevegőztető elemeket építettünk, illetve építünk még be. A többlet levegő kiszolgálásához a jelenlegi fúvók teljesítménye kevés, ezért a holnapi nap folyamán (2020.08.06.) ideiglenes jelleggel tartalék fúvót helyezünk üzembe, ezzel is segítve a tisztítást végző biológiai rendszer mielőbbi helyreállását.
  • Az iszap felúszásból származó, esetleges iszap elúszás megakadályozása céljából a fertőtlenítő medence labirint részén átáramoltatva távozik a tisztított szennyvíz a Ludényostói csatornába.
  • Az oxidációs árokban található leülepedett tönkrement eleven iszap és külső szennyeződések gépi kotrását elvégezzük.

  Mátészalka, 2020. augusztus 05. Kantár József                                                       Juhász Sándor
             Főmérnök                                                 Üzemmérnökség vezető

30 éve megbízhatóan, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy új menetrend szerinti járatot indítunk Beregsurány és Budapest között, az Önök településének érintésével.

Járatunk közlekedési útvonala:

Beregsurány- Csaroda- Tákos- Vásárosnamény- Tiszavasvári- Polgár- Budapest

Kiváló minőségű Setra autóbuszokkal állunk az Önök szolgálatára

 menetrend szerinti közlekedéssel.

Megbízható szakmai múlt, udvarias kiszolgálás, kényelmes buszok, gyorsaság és pontosság jellemez bennünket!

Jegyváltásra felszálláskor, az autóbuszvezetőnél van lehetőség, azonban előzetes helyfoglalás szükséges az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 70 778-1202

E-mail:            bejelentkezes@transtour.hu

 

Közös Képviselők figyelem!

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT a következő változásokról tájékoztatja Vásárosnamény lakosságát:

 1. szeptember 1. napjától a zsákos szelektív hulladékgyűjtés helyett 240 l-es szelektív gyűjtőedények használatával valósulhat meg a szelektív hulladékgyűjtés.

 Természetesen a környezettudatos lakosság számára továbbra is külön térítési díj fizetése nélkül biztosítjuk a lehetőséget a szelektív hulladékok gyűjtésére.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által nyert KEHOP pályázat keretében lehetőség van arra, hogy valamennyi családi házas ingatlan és társasház igényeljen 240 literes, kifejezetten a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényt.

A 240 literes szelektív edényt – ami csak újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűjtésére szolgál, és éppen ezért tiszta és szagtalan – a társasház közös képviselője útján igényelheti.

A gyűjtésre szolgáló edényt a lakóközösség a társasház saját tulajdonú területén, vagy akár házon belül helyezheti el.

Ezzel a megoldással egyrészt ellenőrizhetővé válik a „saját szelektív kuka” használata, másrészt nő a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége és minősége is, harmadrészt pedig megszűnnek a lakókörnyezetet csúfító és szennyező illegális szemétkupacok is.

A közös képviselők az edényeket a szabone.szeles@vasarosnameny.hu címen igényelhetik augusztus 10. napjáig, utána már csak az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu címen írásban, ahol kérjük az igényelt darabszámot is szíveskedjenek megjelölni.

A gazdálkodó szervezeteknél keletkező szelektív hulladék közszolgáltatáson belül történő elszállítására a gazdálkodó szervezet saját tulajdonában lévő szabvány gyűjtőedényéből van lehetőség.

Bízunk benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ezen formáját minden városlakó megelégedéssel használja majd.

Nyíregyháza, 2020. július 21.                                                                                        Éberhardt Gábor

                                                                                                                                             ügyvezető igazgató

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 30.§-a alapján megkezdte a telpülésfejlesztési koncepció felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

o település telj es területe

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/ui-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2020. május 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2020. május 14.

Filep Sándor s.k.
polgármester

Nem kell postára mennie,

rendezze otthonról vízdíj-számláját!

 

Hogyan fizethet?

• átutalással, csoportos beszedési megbízással

• Díjneten keresztül

 

Miért jó ez Önnek?

• nincs postai sorban állás

• kényelmes: bármikor, bárhonnan elérhető

• egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló

• környezetbarát, környezettudatos

 

Honnan tudok tájékozódni a részletekről?

• honlapunkon minden információt megtalál: www.trvzrt.hu

• hívja munkaidőben telefonos ügyfélszolgálatunkat az ingyenes 06-80/205-157-as telefonszámon

 

Köszönjük, hogy Ön is pontosan befizeti vízdíj-számláját, ezzel hozzájárul a víziközmű szolgáltatás biztonságos fenntartásához!

 

     
 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk!
 

Közös érdekünk, hogy mindent megtegyünk munkatársaink valamint ügyfeleink egészségének védelme érdekében a koronavírus-járvány terjedése ellen. A védelem egyik eszközeként csökkentjük a fizikai érintkezések lehetőségét azzal, hogy az elektronikus megoldásokat részesítjük előnyben, és egyre több folyamatot terelünk elektronikus útra.
 
 
 
 
  1/ Elektronikus számlák

A Magyar Posta az alábbi két megoldást tudja biztosítani a számlák elektronikus továbbítására.

 • Az e-számla esetében egy PDF-be ágyazott XML formátumban kiállított, elektronikus számla leíró melléklettel, időbélyeggel és elektronikus aláírással ellátott dokumentumot küldünk.

 • A másik megoldás, hogy a számlaképet e-mailben küldjük ki egy PDF fájl formájában. Ez azonban nem hiteles számla, így az eredeti számlát ajánlott levélben, postai úton is elküldjük.

Elektronikus számla igényét postai kapcsolattartójánál jelezheti. Kérjük, hogy e-számlát csak abban az esetben igényeljen, ha informatikai rendszere képes kezelni a PDF-be ágyazott XML formátumú fájlokat.
 
 
                                                                                                                                                                    
  2/ Sérült küldemények bejelentése elektronikus úton

Az esetleges kárigényeket a postákon jegyzőkönyv felvételével vagy akár már elektronikus úton is be lehet nyújtani. Az elektronikus bejelentéssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon Üzleti Ügyfélszolgáltunkhoz (Tel: 06-1-767-8272, e-mail: Uzleti.Ugyfelszolgalat@posta.hu).
 
 
                                                                                                                                                                    
  3/ Fizetést követő kézbesítési szolgáltatás kivezetése

A levéltermékekre vonatkozó fizetést követő kézbesítési (FKK) szolgáltatást (a címzett csak akkor kapta meg a számára érkező küldeményt, ha annak ellenértékét kifizette) – a készpénz mozgás elkerülésének érdekében – 2020. március 30-al kivezetjük. Helyette az árufizetéses üzleti csomag feladást ajánljuk a továbbiakban.
 
 
                                                                                                                                                                    
  4/ A posták hétvégi nyitvatartásának korlátozása

Szombatonként a fővárosban három posta lesz nyitva, illetve a megyeszékhelyeken, valamint Érden, Dunaújvárosban és Sopronban egy-egy postán várjuk az ügyfeleket. Vasárnap országszerte zárva lesznek a posták. Az érintett posták listája a honlapunkon található.  
 
 
 
 
  A fentiek mindannyiunk védelmét szolgálják, célunk, hogy ebben a nehéz időszakban is megfelelő módon tudjuk biztosítani Önöknek szolgáltatásainkat.  
 
 
  Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.
 
 
 
  Jelen levelünk szerződött partnereink tájékoztatása céljából készült. Annak tartalma, sem részben sem egészében, harmadik félnek nem adható ki. Hivatalos tájékoztatásnak kizárólag a Magyar Posta honlapján közzétett dokumentumok, illetve a sajtótájékoztatókon elhangzottak tekinthetők.  
 

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.

 

Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja.

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.

 

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 (70) 645 2946, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1- es telefonos, a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.

 

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatta Önkormányzatunkat a legújabb hatályos rendelkezésekről, miszerint a Magyar Közlöny 2019. július 26-án kihirdetett 129. számában megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely 2020. január 22-én lépett hatályba.  

A módosítás érinti a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is, melyek alapján az állampolgároknak és a gazdálkodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a tűzvédelmi hatóság engedélyét, ha külterületen, legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést kívánnak végezni, csupán bejelentési kötelezettségüknek kell eleget tenniük és a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat kell betartaniuk.

 

Bejelentési kötelezettség teljesítése

Amennyiben a természetes személy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.

A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

 

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány megtalálható Önkormányzatunk honlapján a www.vasarosnameny.hu elérhetőségen.

 

Vásárosnamény, 2020. február 3.

 

dr. Deák Ferenc

jegyző

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42.§-a alapján megkezdte a településrendezési terv módosításának véleményeztetését.

 

Módosítás tárgya:


   I.Teljes eljárásrend keretében történő módosítás

 1. A tervezési terület a 41. sz. főút, a nyugati elkerülő déli szektorának, valamint a 4208/13 és az 538 hrsz-ú út helyén kialakítandó utak által közre zárt területe. (Osztatlan építési övezet kialakítása Gip 1.1)
 2. Tervezett, de meg nem valósuló út szabályozott területének törlése, Vásárosnamény belterületén, a Beregszászi út – Jókai út – 588 hrsz-ú út – belterületi határvonal által közrezárt tömbben.
 3. A 118/1 hrsz-ú (vízügyi érdekeltségű) területet érintő közterületi igénybevételek felülvizsgálta, szükség szerinti módosítása.
 4. Gazdasági terület bővítése (1464/2-8 hrsz-on) építési övezet/övezet váltással (kertvárosias lakó és védelmi rendeltetésű erdőövezetekből). Vásárosnamény belterületén, a 4117. sz. összekötő út – 1941 hrsz-ú és 1978/1 hrsz-ú út – belterületi határvonal – tervezett déli elkerülő belterületi szakasza által közrezárt telektömb.
 5. A 0609/4-10 hrsz-ek felhasználásával, üdülőházas építési övezetből kertvárosias lakóterület építési övezetébe történő átsorolás és tervezett út törlése. Vásárosnamény – Gergelyiugornya belterületének déli vége és a Jánddal közös közigazgatási határ között, a 4113. sz. összekötő út északi oldalán.
 6. Vásárosnamény belterületén, a Rákóczi utca – Rákóczi tér – Orbán Balázs körút által közrezárt telektömb, Vt2.3 építménymagasság növelése 7,5->9,0 méterre.
  II. Tárgyalásos eljárásrend keretében történő módosítás

A Berwin Ruhagyár Zrt. a 4232 hrsz-ú telken új gyártóüzemet és telephelyet kíván létrehozni. Tevékenységét a Vásárosnamény belvárosában, a Kossuth utcán található telephelyén folyamatosan le kívánja építeni.
A fejlesztés során a meglévő kapacitásait meghaladó mértékben kíván új telephelyet kialakítani.
    III.Településképi rendelet 2. mellékletének módosítása - a Helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek,elemek vonatkozásában

A rendelet 2. mellékletében felsorolt helyi védettséget élvező épület címének pontosítása és azok kiegészítése.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VII. 4.) önkormányzati rendelet és a
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum ideje: 2019. december 12., 17.00 órai kezdettel

Helye: Városháza Nagyterme

A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a településrendezési terv módosítása.

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 21 napban, azaz  2019. december 25-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják vagy a kokas@vasarosnameny.hu  e-mail címre elküldhetik.

Vásárosnamény, 2019. december 4.

 

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

polgármester

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

 

 • Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.
 • Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.
 • Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .
 • Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

Mint arról korábban tájékoztattuk Önöket, Társaságunknál, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél megvalósult az átállás egy új, korszerűbb integrált vállalatirányítási rendszerre. Első lépésként elindult az alaptevékenységi számlák tömeges kibocsátása, a gazdálkodó szervezeteknek az egyenlegküldés, és napjainkban egy újabb jelentős feladat vette kezdetét. Közel egy év elteltével elkezdődött a felszólító levelek kiküldése azon ügyfeleink részére, akik nyilvántartásunk szerint jelentős elmaradásban vannak a vízdíjszámlák fizetésével. Ez a folyamat - a felszólítók készítése, nyomtatása - is automatizált, így sajnos adódhatnak adatbázisproblémák. Emiatt előfordulhat, hogy olyan felhasználók is kapnak felszólító levelet, akik nem halmoztak fel nagyobb összegű tartozást. Amennyiben Önnek ilyen esetet jeleznek a településen lakók, kérjük, javasolják felhasználóinknak, hogy vegyék fel a kapcsolatot kollégánkkal egyeztetés céljából ügyfélszolgálatainkon! A precíz, pontos elszámolás közös célunk.
A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunk, a Call Center jelentősen túlterhelt ilyen időszakban, valamint az írásos megkeresések válaszadási határideje is hosszabb időt vehet igénybe. Társaságunk plusz erőforrást bevonva, folyamatosan azon dolgozik, hogy mielőbb rendeződjenek e fennakadások, és munkatársaink minél rövidebb időn belül a normál üzemszerű működésnek megfelelően tudják ügyfeleinket kiszolgálni.
Köszönjük türelmét! A kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Call Center: 06 80 205 157
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Személyes Ügyfélszolgálati Irodánk címe: 5000 Szolnok, Thököly út 83.

Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00 – 14.00
Kedd: 8.00 – 14.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 14.00
Péntek: 8.00 – 14.00

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Vízmérő állás bejelentésére az adott hónap 10. és 20. napja közötti időszakban biztosítunk lehetőséget az alábbi elérhetőségeken:

Online ügyfélszolgálaton, regisztrációt követően: https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop Online ügyfélszolgálaton, regisztráció nélkül: https://vizcenter.hu/trv/meroora alias bejelentese noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil applikacio

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

 • 8 jegyű felhasználói azonosító szám
 • vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
 • mérőállás

Új csoportos beszedési megbízás:

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges felhasználó azonosítók megváltoznak. Az új azonosító a számla 3. oldalán található szerződéses folyószámla szám.

A TRV Zrt. GIRO azonosító száma változatlanul: A11265832T216

Amennyiben Ön már korábban is csoportos beszedés alapján egyenlítette ki számláját, nincs teendője! E-számla igénylése:

Könnyítse meg életét - váltson e-számlára!

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlákat elektronikus formában, az interneten keresztül tekintheti meg. A számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással, eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonjával az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el a Társaság, melyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Az elektronikus számla előnyei:

 • nincs postai sorban állás
 • kényelmes: bármikor, bárhonnan elérhető
 • egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
 • környezetbarát, környezettudatos

A szolgáltatás igényléséhez regisztráljon a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu). s ott keresse a számlakibocsátói regisztráció menüpontban a TRV Zrt.-t!

Fizetési Pont-on is rendezheti vízdíját!

A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen és gyorsan, akár egy perc alatt elvégezhető. A bankkártyás tranzakció nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem jelentkezik a befizetésnél!


Keresse az alábbi matricákkal ellátott üzleteket, ahol tehát már lehetőség van a vízdíj kiegyenlítésére is:

Bővebben a www.fizetesipont.hu oldalon tájékozódhat!

Telefonos ügyfélszolgálatunk (Call Center) díjmentesen elérhető a +36-80/205-157-es telefonszámon.

Szolnok, 2019. 07. 02.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélkapcsolati csoport


A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.