Eb összeírás – felhívás kötelező adatszolgáltatásra

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az eb összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni
járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2022. június 30-ig
tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Vásárosnamény Város közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában.
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható a Vásárosnamény Város Önkormányzat
portáján. A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap a
ügyfélfogadási időben a hivatali épület portáján (Hétfőtől - Péntekig: 8.00–16.00,) személyesen vagy postai úton is (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. sz.) lehet
benyújtani.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
(Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).
Az űrlap letölthető városunk honlapjáról (www.vasarosnameny.hu ) word formátumban, melyet a milene.edit@vasarosnameny.hu  email címre tudnak eljuttatni, valamint ügyfélkapun keresztül online a (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) Általános vagy egyéb igazgatási ügyek - ebnyilvántartás felületen is beküldhető.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy - A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.”

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál
megjelöltetni.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi
bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Vásárosnamény, 2022. május 09.

dr. Deák Ferenc
       jegyző

Dokumentumok:
Download this file (EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx)EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx16 kB

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.