Infrastruktúra

Az úthálózat kialakításával Namény a közúti közlekedés csomópontjává vált, innen autóbusszal a Bereg minden községe, de ugyanígy Kisvárda, Mátészalka és Nyíregyháza naponta több alkalommal is megközelíthető. Ma a város területén csaknem minden utca szilárd burkolatú és járdával ellátott. Az utakon több mint 2000 vásárosnaményi személy-gépkocsi közlekedik. A fő közlekedési utak mellett, amelyek a lakott területeken haladnak át, 1993-tól kijelölt kerékpárutak is igénybe vehetőek. A kiépített belterületi utak területe 177 ezer m2, a járdáké 37 ezer, rendszeresen tisztítanak 12 ezer m2 közterületet. A 244 ezer m2 közhasználatú zöldterület negyede (60 ezer m2) belterületi park, a játszótér 14 ezer m2-t foglal el. A városban 5 közpark kereshető fel, a véderdők nagysága 9 hektár.

Vásárosnaményban közel 3. 200 lakás található, a laksűrűség átlagos: 100 lakásra 286 személy jut. 1990 és 1996 között a városban átlagot meghaladó volt a lakásállomány bővülése (8,2%) - a városok közül csak Nyíregyházán nőtt nagyobb mértékben (9, 4%-kal) a lakások száma. Ez a látványos emelkedés azt tükrözi, hogy a 315 épített lakással szemben csupán 63 szűnt meg. A lakások nagy része családi ház jellegű, emellett 1996-ban 126 ikerház és 425 társasház volt a településen.

A rendszeres hulladékgyűjtésben eddig a lakások 86%-át vonták be. A hulladék gyűjtését, elszállítását, illetve 44 ezer m3 kapacitású telep kezelését a Vitka Kft végzi. Az utóbbi évtizedekben korszerű infrastruktúra alakult ki. 1975-ben kezdték kiépíteni a vezetékes gázhálózatot. Először a Forgácslap gyár, majd az üveggyár ellátását oldották meg, ezt követően kapcsolták be a lakosságot. A gázprogram a város egész területén 1993-ban fejeződött be. 1993-ban a város egész területén korszerű, takarékos közvilágításra tértek át.

 

1996. év végén 63,4 km hosszú közüzemi vízhálózat és 35,3 km hosszú közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat volt a településen. A helyi vízmű az önkormányzat tulajdona, a vízművet és a 2. 400 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító művet a Beregvíz Kft. üzemelteti. Az ivóvízbázis a környéken lévő fúrt kutakra épül.

 

A város egész területén kiépített a telefonhálózat, 1999. év végén mintegy 2. 200 háztartás volt bekapcsolva a távbeszélő hálózatba. A helyi kábeltelevízió által közvetített csatornák minden 7-8. lakásban foghatók, főként a városközpontban lévő társasházakban. 2000.-től egy három éves időtartamú program keretében elkezdődik a városi kábeltelevíziós hálózat fejlesztése és kiépítése az egész város területére.