Étkeztetés igénylése a 2023/24-es tanévre

Tisztelt Szülő / Gondviselő!
Vásárosnamény Város önkormányzata fenntartásában működő Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ biztosítja a városban működő, oktatási-nevelési intézményekbe járó tanulók és felnőttek étkeztetését. Az intézmény három főzőkonyhával (Nagykonyha, Petőfi konyha, Óvoda konyha) valamint kettő tálaló konyával (Eötvös konyha, Kölcsey konyha) látja el a közétkeztetési feladatait.

Fontos számunkra, és az intézményekbe járó tanulók számára a megfelelő tájékoztatás átadása az étkeztetéssel kapcsolatban.

Kérem, hogy a tájékoztatót legyenek szívesek elolvasni és a benne foglaltakat tudomásul venni!

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az étkeztetést biztosító intézmény: Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ

Intézmény fenntartója: Vásárosnamény Város Önkormányzata

Étkeztetés ügyintézésére szolgáló iroda címe: 4800 Vásárosnamény Rákóczi F. út 32/B (Gyermekjóléti Központ  mögött)

Étkeztetési ügyintézők: Czomba Ágnes, Vas Adrienn,

Telefonszám: (45) 432-960

email: vasadrienn@vasarosnameny.hu;czomba.agnes@vasarosnameny.hu

Ügyfélfogadási rend:

hétfő, szerda_ 7.30-16.30

kedd, csütörtök: 7.30-16.00

péntek: 7.30-12.00

ebédidő:12.00-12.30

 

1. Az étkeztetés igénybevételének menete

Az étkezések igénybevétele az általunk megszerkesztett igénylőlapokon történhet. Az igénylőlapok a törvényi előírásokat tartalmazzák.

Az igénylőlapok eljuttatása: közétkeztetési iroda címére (4800 Vásárosnamény Rákóczi Ferenc út 32/B), vagy az oktatási és nevelési intézmények titkárságára.

A személyes adatokban történő változást 15 napon belül szíveskedjenek jelezni. (pl . lakcímváltozás, intézmény változtatás).

 

2. Igénylőlap, nyilatkozatok:

A gyermekétkeztetéshez az igénylőlapot, nyilatkozatot a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni az étkezés igényléséhez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkeztetésre nem jogosult.

Az étkezési igényt és a Nyilatkozatokat, Kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb 2023. augusztus 1-ig  le kell leadni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunkban étkeztetést biztosítani gyermeküknek 2023. szeptemberében!

A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza részünkre. A hiányosan kitöltött (pl.: hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények jelölése stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételét, a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt  nem tudjuk érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni!

A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011.(XII.29) sz. Kormányrendelet alapján a kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok: 

– 100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:
1. Rendszeres gyermekvédelmi – díj kedvezményben részesül. Benyújtandó: a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító

 határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

2. Nevelésbe vették/ utógondozói ellátásban részesül
Igazolása: kormányrendelet 9. számú melléklete

– 50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás aki(t):
1. Tartósan beteg vagy fogyatékos

Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe).

  • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család) Hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról. A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat,a bejelentést követő hónap első napjától  kell megfizetni.

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve hasúlyos fogyatékossággal él és ezt  igazolják!

 

3. Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók 

(nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)

Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása. (gasztroenterológia, diabetológia stb szakvélemény)

Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!

A diétás étkeztetést, vállalkozási szerződés alapján a Jósa András Oktatókórházból biztosítjuk!

Figyelmeztetés!

 A KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEKRE JÁRÓ JOGOSULTSÁGOK NEM VONHATÓAK ÖSSZE!

 4. Az étkezés ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

Az étkezés térítési díjának kiegyenlítése átutalással történhet.

Az utalás egyértelmű azonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

– a számlafizető neve és a számla sorszámát.
Kérjük a számla pontos- kerekítés nélküli- összegének utalását!

Számlázás: 2023. szeptember 1-től az étkezési térítési díj számla kiállítása az aktuális hónapban történik. (előre számlázással)

A lemondott napok jóváírása a következő hónapban történik.

Fizetési módok:

  • Átutalással a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ 11744065-16820687 számú számlájára a Közlemény rovatban az étkező nevének és a számla sorszámának feltüntetésével.
  • Postai csekken, amit a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ Vásárosnamény Rákóczi Ferenc utca 32/b. számon lévő irodájában kaphat.
  • Bankkártyás/SZÉP kártyás befizetésre is van lehetőség.

5. Lemondás, hiányzás:

Bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén az étkezést legkésőbb az étkezési napot megelőző nap délelőtt 10.00 óráig lehet lemondani a közétkeztetési  irodában munkaidőben. telefonon: (45) 432-960, személyesen, vagy a megadott email címeken!

A lemondást, hiányzást nem az oktatási- nevelési intézményben kell jelezni.

Ettől későbbi  időpontban való lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. 

Iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkezéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő/gondviselő igényt tart, és írásban nyilatkozik róla és a befizetési kötelezettségének eleget tett.

Étkezési igény módosítását, megszüntetését kizárólag írásban áll módunkban elfogadni.

 Az étkezési igény a bejelentést követő hónaptól változtatható. 

FELHÍVÁS!

AKINEK AZ ELŐZŐ TANÉVRŐL TÉRÍTÉSI DÍJ TARTOZÁSA VAN, ANNAK AZ ÚJ TANÍTÁSI ÉV KEZDETÉTŐL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÉTKEZÉST BIZTOSÍTANI, MINDADDIG AMIG A TARTOZÁSÁT NEM RENDEZI!

Az igénylőlap elutasításra kerül!

6.Térítési díj:

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2023. (III.30.) önkormányzati határozatával döntött a gyermekétkeztetés nyersanyag normájának és térítési díjának emeléséről.    

 

A

B

 

Ellátotti csoport

Intézményi térítési díj bruttó összegben meghatározva

1

Bölcsődés gyermekek

                       Reggeli: 170 Ft
Tízórai: 95 Ft
Ebéd: 325 Ft
   Uzsonna: 115 Ft
Összesen: 705 Ft/fő/nap

2

Óvodás gyermekek

                       Tízórai: 178 Ft
Ebéd: 368 Ft
   Uzsonna: 127 Ft
Összesen: 673 Ft/fő/nap

3

Általános iskolás gyermek

             Tízórai: 171 Ft

        Ebéd: 425 Ft

          Uzsonna: 184 Ft
Összesen: 780 Ft/fő/nap

4

Középiskolás gyermekek

                Reggeli: 292 Ft
Tízórai: 229 Ft
Ebéd: 470 Ft
   Uzsonna: 203 Ft
  Vacsora: 571 Ft
Összesen: 1765 Ft/fő/nap

 

 

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.