Közétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZÉTKEZTETÉS RENDJÉRŐL 2024/25-ES TANÉVRE

Általános tudnivalók

Vásárosnamény Város önkormányzata fenntartásában működő Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ biztosítja a városban működő, oktatási-nevelési intézményekbe járó tanulók és felnőttek étkeztetését. Az intézmény három főzőkonyhával (Nagykonyha, Petőfi konyha, Óvoda konyha) valamint kettő tálaló konyhával (Eötvös konyha, Kölcsey konyha) látja el a közétkeztetési feladatait.

Az intézményi étkeztetés keretében az étkezés kizárólag a hatályos, gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a tanítási napokon vehető igénybe.

A gyermekintézményekben – napközbeni ellátás keretében- biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére az ellátást igénylő (szülő, más törvényi képviselő) köteles.

Közétkeztetés ügyintézése:

Az étkeztetést biztosító intézmény: Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ

Intézmény fenntartója: Vásárosnamény Város Önkormányzata

Étkeztetés ügyintézésére szolgáló iroda címe: 4800 Vásárosnamény Rákóczi F. út 32/B (gyermekjóléti Központ mögött)

Étkeztetési ügyintézők: Czomba Ágnes, Vas Adrienn

Telefonszám: (45) 432-960

Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 7.30-16.30, kedd, csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-12.00

E-mail: czomba.agnes@vasarosnameny.hu; vasadrienn@vasarosnameny.hu;

1. Az étkeztetés igénybevételének menete

A közétkeztetésben érintett intézményekben tanuló/felnőtt étkezők esetén, az étkezés a nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével és a csatolandó dokumentumokkal együtt igényelhető. A nyilatkozatok letölthetőek (www.vasarosnameny.hu ) honlapról. A nyilatkozatok a törvényi előírásokat tartalmazzák. Intézményváltás esetében új nyilatkozatokat szükséges benyújtani.

A gyermekétkeztetéshez a nyilatkozatot a 2024/2025-es tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni az étkezés igényléséhez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkeztetésre nem jogosult.

Az étkezési igényt kérjük 2024. augusztus 1-ig jelezni, majd a nyilatkozatokat, kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb 2024. augusztus 15-ig SZEMÉLYESEN leadni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunkban étkeztetést biztosítani gyermeküknek 2024. szeptember hónaptól.

A nyilatkozatok eljuttatása: közétkeztetési iroda címére (4800 Vásárosnamény Rákóczi Ferenc út 32/B), vagy az oktatási és nevelési intézmények titkárságára.

2. Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés érvényesítéséhez szükséges nyomtatványok (nyilatkozatok) és a jogosultság jogcímét igazoló dokumentumok

Kedvezmény abban az esetben érvényesíthető az étkezési térítési díjban, ha az étkező legalább az ebédet megrendeli.

A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza részünkre. A hiányosan kitöltött (pl.: hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények jelölése stb.), nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételét, a jogosultságot igazoló dokumentumokat. Igazolások hiányában a kedvezményt  nem tudjuk érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni!

A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valaminta 328/2011.(XII.29) sz. Kormányrendelet alapján a kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok: 

 100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen:(Bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek esetében a kedvezmény mértéke 100%, középiskolás gyermek esetében 50%-os a kedvezmény)

Benyújtandó: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozatának bemutatása.

2. Nevelésbe vették jogcímen:
Igazolása: 328/2011.(XII.29) Kormányrendelet 9.melléklete, amely alátámasztja a nevelésbe vételt, ezt a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője tölti ki.

        50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a gyermek aki(t)

1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: óvodás gyermek esetében 100% a kedvezmény mértéke iskolás gyermek esetén 50%-os a kedvezmény

Igazoló dokumentuma: a Magyar Államkincstár által rendszeresített, jogosultságot igazoló érvényességi időszakot tartalmazó okirat, családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, szakorvosi igazolás, (SNI) Szakértői Bizottság Szakértői Véleményének

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

 

Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)

Hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról. Óvodás gyermek esetében 100% a kedvezmény mértéke iskolás gyermek esetén 50%-os a kedvezmény

A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének aváltozást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.  25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve hasúlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

3. Diétás étkezés igénylése esetén a szolgáltató az alábbi igazolások ellenében biztosíthatja a diétás étkezést:

Diétás étkezés igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása. (endokrinológia, gasztroenterológia, diabetológia, allergológia és klinikai immunológia, stb szakvélemény).

 A szakorvosi igazolás a szakorvos által kitöltött „ Magyar Államkincstár”  Igazolás tartós beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata, ha ezen a nyomtatványon nincs diéta típusának (allergén anyagok) összetételének pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól/háziorvostól, melyen egyértelműen fel van tűntetve az érzékenységet kiváltó anyagok, ebben az esetben a két igazolás csak együtt érvényes.

A diétás étkeztetést, vállalkozási szerződés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Jósa András Tagkórházból biztosítjuk!

A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében.

 

4. Az étkezés térítési díjának fizetésének módja:

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet alapján az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

Az étkezési térítési díjat, tárgyhót megelőzően kell megfizetni. Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. ( ez alól kivétel a tanítási év kezdő hónapja, szeptember hó)

A fizetendő térítési díjról minden esetben számlát állítunk ki.

Fizetési módok:

Átutalással: (a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ 11744065-16820687 számú számlájára a közlemény rovatban az étkező nevének, osztályának és a számla sorszámának feltüntetésével)

Készpénzzel: (csekk formájában, amit a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ Vásárosnamény Rákóczi Ferenc utca 32/b. számon lévő irodában, és a számla mellé csatolva kaphat. )

Online fizetéssel: POS terminálon keresztül bakkártyával /SZÉP kártyával elfogadóhely: Vásárosnamény Rákóczi Ferenc utca 32/b,

Tartozás:

Két hónapot meghaladó térítési díj tartozása esetében az étkezés megszüntetethető, a fennálló tartozás behajtásra kerül.

Túlfizetés:

Az étkezési térítési díj túlfizetésének az összeghét 30 napon belül átutalással visszafizetjük, vagy a következő hónapban jóváírjuk.

5. Lemondás, hiányzás:

Távollét, betegség esetén az étkezés lemondását a közétkeztetési irodában kell jelezni – kizárólag telefonon vagy személyesen.

Tárgynapot megelőző munkanap 10 óráig lehet lemondani a következő napi étkezési igényt. (pl.: pénteken 10 óráig kell leadni a hétfői napra a  lemondást).

A lemondást, hiányzást nem az oktatási- nevelési intézményben kell jelezni.
Az étkező hiányzása nem vonja maga után automatikusan az étkezés lemondását.

Ettől későbbi  időpontban való lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. 

6. Adatváltozás

A tanév során felmerülő bármilyen változást (pl.: adatmódosulás, intézményváltás, kedvezmény jogosultságának megszűnése) a változást követően azonnal a közétkeztetési irodába írásban szükséges jelezni.

Étkezési mód módosítását, megszüntetését kizárólag írásban – évente egyszer – áll módunkban elfogadni.

Az étkezés módja a bejelentést követő hónaptól változtatható. 

7.Panaszkezelés

A beérkezett fogyasztói reklamációk, problémák kezelése azonnali helyszíni vizsgálattal, ellenőrzéssel az élelmezésvezető bevonásával történik.

Az étel mennyiségi, minőségi kifogása a 45-570-218 telefonszámon vagy a koncz.edina@vasarosnameny.hu e-mail címen jelenthető be munkanapokon.

8. Fizetendő térítési díj (2024. április 1-tól):

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2024. (II.28.) önkormányzati határozatával döntött a gyermekétkeztetés nyersanyag normájának és térítési díjának emeléséről.    

 

A

B

 

Ellátotti csoport

NYERSANYAGNORMA

(nettó) összegben meghatározva

FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ

(bruttó összeg)

1

Bölcsődés gyermekek

Reggeli: 150 Ft
Tízórai: 75 Ft
Ebéd: 255 Ft
Uzsonna: 100 Ft
Összesen: 580 Ft/fő/nap

Reggeli: 190 Ft
Tízórai: 95 Ft
Ebéd: 325 Ft
Uzsonna: 130 Ft
Összesen: 740 Ft/fő/nap

2

Óvodás gyermekek

Tízórai: 165 Ft

  Ebéd: 275 Ft

Uzsonna: 110Ft

Összesen: 550 Ft/fő/nap

Tízórai: 210 Ft

  Ebéd: 350 Ft

Uzsonna: 140 Ft

Összesen: 700 Ft/fő/nap

3

Általános iskolás gyermek

Tízórai: 150 Ft

Ebéd: 345 Ft

Uzsonna: 165 Ft

Összesen: 660 Ft/fő/nap

Tízórai: 190Ft

Ebéd: 435 Ft

Uzsonna: 210Ft

Összesen: 835 Ft/fő/nap

4

Középiskolás gyermekek

 Reggeli: 275 Ft
Tízórai: 180 Ft
Ebéd: 400 Ft
 Uzsonna: 160 Ft
 Vacsora: 490 Ft
Összesen: 1505 Ft/fő/nap

 Reggeli: 350 Ft
Tízórai: 230 Ft
Ebéd: 510 Ft
 Uzsonna: 205 Ft
 Vacsora: 620 Ft
Összesen: 1915 Ft/fő/nap

 

 

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.