Kitüntetettjeink

Kitüntetések

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja szerint a kitüntetések és elismerő címek alapítása a képviselő-testületek hatáskörébe tartozik. Ezt önkormányzatunk megtette, 1996. évben rendeletet alkotott.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vásárosnamény Város címerének és zászlajának alkotásáról, díszpolgári cím, valamint kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/1996. (X. 10.) Ök. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint a kitüntető címek és díjak átadására az adományozás évének október 23. napján kerülhet sor.

A Rendelet értelmében a kitüntető díjak és címek adományozásához a Polgármester az adományozás évében legkésőbb május 31. napjáig írásban megküldött felkérésében kér ajánlást a képviselő-testület tagjaitól, bizottsági tagoktól, helyi civil szervezetektől, egyesületektől, önkormányzati intézmények vezetőitől, a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől. Az ajánlásokat a Rendelet mellékletét képező formanyomtatványon június 30. napjáig lehet a Polgármesterhez benyújtani.

Lehetőség van arra is, hogy 100 vásárosnaményi állampolgár tegyen kitüntetésre javaslatot, amit szintén a fenti határidőig kell eljuttatni a Polgármesterhez. 

A beérkezett ajánlások előkészítésére és rangsorolására a Polgármester a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből álló eseti bizottságot kéri fel.

Rendeletünk az alábbi kitüntetési formákat tartalmazza:

„Díszpolgári cím” önkormányzati választási ciklusonként – fő szabályként a ciklus utolsó évét megelőző évben – egy adományozható.

"Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" kitüntető díj kétévente egy adományozható.

"A köz szolgálatáért" kitüntető díj kétévente legfeljebb öt adományozható.

A város érdekében kifejtett tevékenység, a hazai és külföldi kapcsolatok kialakítása, elmélyítése elis­merésére a képviselő-testület "Vásárosnaményért Em­lékplakett" kitüntető elismerést alapít, melyet első évben a Képviselő-testület adományozott, azóta viszont ez a Polgármester hatásköre.

A Képviselő-testület által adományozott cím, valamint ki­tüntető díj díszoklevéllel kerül átadásra, ezzel is kifejezésre kerül a város megbecsülése a kitüntetett polgárai felé.

 

Kitüntetettjeink

 

Díszpolgári cím:

Dr. Pásztor János

Joó Károly

Csíszár Árpád

Kiss Pál

Balázs József

Antal Miklós

Ernst Kaindl

Papp István

Szabó László

Dr. Kiss Gábor           (2001)

Miklós Elemér            (2002.)

Bangó Margit             (2002.)

Siket Gyula +             (2003)

Dr Tomcsányi Pál (2007)

Szombathy Béla + (posztumusz) 2011.

2013: Dr. Pataki Béláné Dr. Baráth Ida

2015: dr. Czomba Sándor

 

“Vásárosnamény Városért-Pro Urbe”:

Czakó János

Varga István

Márfai József

Sovány Pálné

Dr. Szabó Istvánné

Szőke Tisza Klub

Schmidt Sándor

Szatmár-Bereg Kórház Vásárosnaményi Telephelye

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Gergyelyiugornya-I Polgárőr Egyesület

Sánta Miklós              (2003)

Szombathy Béláné  (2004)

Bíró Éva

Kiss B. Zoltán

Szombathy Béla  (2005)

Molnár Lajosné (2009)

Felhősné dr. Csiszár Sarolta

2013:  Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola És Szakiskola

2015: Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI

2017: Badak Gyuláné

 

“A köz szolgálatáért” díj:

Farkas Mátyás

Hajdú István

Dr. Petrik Péter

Rudda Mihály

Spisák András

Dr. Veress Endre

Zakor Józsefné

Szenes István

Leveleki Józsefné

Lévai Csabáné

Baranyiné Bodnár Ilona

Filep Gáborné

Tóth Sarolta

Nagy Istvánné

Huszti Endréné Fórizs Edit

Dr. Győrffy Ernő

Turai Barnabásné

. Kállai József

 Lorentsik Sándorné (2004)

 Fejes Gáborné

 Horváth Istvánné

 Badak Gyuláné

Antalovszky Erzsébet  (2005)

 Bittner Józsefné

Kiss Sándorné

Balázs Istvánné         

Gál Zoltán (2009)

Huszti Katalin

Sebestyén Gusztávné

Szendrei Gabriella     

Dr. Balázsy Erzsébet

Cserepes Sándor

Gorzás Zoltánné

Trencsényiné Boros Ildikó

Varga Péterné

2011:Dr. Pótor Imre, Mártonné Kozma Ilona, Hornyák Mihály, Varga Gyöngyi, Deskó Lászlóné

2013: Kiss László, Végh Ferencné, Kovács Lászlóné, Nyíri János, A Védőnői Szolgálat

2015: Bak Istvánné, Kardos Béla, Koncz Istvánné, Nyíriné dr. Beregszászi Zsuzsanna, Vincze Sándorné

2017: Asztalosné Tajdi Éva Anna, Baráth Tiborné, Fábián Gusztávné, Tóth József, Vezse Gyula

2019: - Dóbus Emőke, Haklikné Hegedűs Katalin, Magyar Bertalan, Varga Zoltán, Vastag József  Barnabásné

 

“Vásárosnaményért Emlékplakett”:

Bakó Béla

Dr. Cserháti István

File Ervin

Gál Zoltán

Dr. Szabó István

Sánta Miklósné

Kiss István

Fábián Gusztávné

Szűcs Imre

Czakó Jánosné

Farkas Mátyásné

Szombati Gábor

Filep István

Bíró Éva

Szabó Béláné

Kiss Zoltán

Tóth Sándor

Balogh Istvánné

Sebestyén Gusztáv

Dér István

Szigeti Miklósné

Antalovszky Erzsébet

Csalah Attiláné

Márton Lajosné (2004)

Bittner Józsefné

Szalay Gyuláné

Dr. Pótor Imre

Urbán József

Erdei Mihályné (2009)

Balázs István

2013: Hankovszkiné Medve Mónika,  Szucsányiné Magocsa Edit Erzsébet

2015: dr. Jenei András, dr. Kiss János, Szenáki Kálmánné, Tóthné Lakatos Éva

2017: Kokas Bálint, Liptákné Juhász Anikó, Lőrinczné Mándi Katalin, Dr. El-Ali Mahmoud, Toldi Zoltán

2019: - Dr. Kelemen Miklós, Konczné Sugta Livia,  Kósa László Zsolt, Lukács Miklósné, Megyesi Gyula, Sólyomné Borszukovszki Judit Anikó, Varga György, Dr. Varga Tibor Áron, Vas Jánosné