Image

A vásárosnaményi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) várja a tisztelt városlakók javaslatait települési helyi értékek felvételéről az Értéktárba. Települési érték lehet bármely, a Vásárosnamény város szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték stb.
Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles.
A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.
A beérkezett javaslatot a TÉB vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.
Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.
A javaslattételi űrlapot innen töltheti le

Minden egyéb, a települési értékekkel kapcsolatos információért írjon az ertektar@vasarosnameny.hu címre, vagy hívja a 06 45 470 638 telefonszámot.