A Tiszán való átkelést tekintve 1836-ig a vásárosnaményi közbirtokosság révjoga alapján komppal lehetett átkelni a folyón. Ugyanebben az évben a helyi közbirtokosság hídépítés céljából részvénytársaságot alapított, s 22-23 méter nyílású függőműves faszerkezetekkel egy 142 méter hosszú fahidat építettek. A fahidat az 1869. évi árvíz elsodorta, de hamar visszaépítették. Az 1881-es árvíz azonban annyira megrongálta a fahidat, hogy le kellett zárni a forgalom elől; az 1884. évi árvíz idején pedig a folyó felső szakaszáról elszabadult tutajok összetorlódtak a hídnál, és a hídszerkezet leszakadt. 1884-ben az állam 53 000 forintért megváltotta az ősi révjogot, így lehetőség nyílt arra, hogy az állandó hidat építsen.

            Az első állandó, fapallós pályaszerkezettel ellátott, háromnyílású és konzolos vasszerkezetű 161,85 méter hosszú hidat 1886-ban adták át a forgalomnak. Ezt a hidat 1919. április 24-én felrobbantották, amelynek következtében a befüggesztett rész lezuhant, s azóta is a laza homokban fekszik. Az újjáépítés sürgősségét indokolta, hogy a trianoni országhatár és a Tisza közé bezárt „Csonka Bereg” 24 községét csak ezen a hídon keresztül lehetett megközelíteni. Az újjáépített hidat 1921. július 6-án nyitották meg. 1926. január 29-én annak emlékére, hogy II. Rákóczi Ferenc és serege itt kelt át a Tiszán, a fejedelemről nevezték el a hidat.

            Az idő során a mederpillérek körül kimosódások keletkeztek, ezért egy újabb 41 méteres nyílás megépítésével meghosszabbították a hidat Gergelyiugornya felé. Az 1933-tól 1936-ig tartó munka során még egy új parti pillért építettek, elbontották a gergelyi parti pillért és helyébe egy pneumatikusan alapozott új beton pillért építettek, átépítették a parti kis nyílásokat, az egész felső szerkezetet megerősítették, valamint a fapalló helyett vasbeton pályalemezt készítettek.

            A II. világháborúban a visszavonuló német seregek 1944. november 28-án felrobbantották a hidat. A pusztítás során a felső szerkezet oly mértékben károsodott, hogy annak helyreállítása fel sem merült. 1949-re a régi alépítményeken egy új anyagból készített, korszerű híd épült, amelynek főnyílása 101,70 méterre növekedett. A hidat az 1910. évi hídszabály rendelet szerint I. osztályú terhelésre méretezték, de a híd főtartóinak teherbírását jelentősen túlméretezték.

            Az új hídszerkezet anyaga folytacél volt, a szerkezet kapcsolatai hegesztettek voltak, csak a helyszíni illesztéseket szegecselték. Építésekor ez volt hazánkban a legnagyobb hegesztett hídszerkezet! A felső szerkezetet Győrben gyártották nagy egységekben, amelyeket vasúton szállítottak Vásárosnaményba. A szerelést a naményi oldalról kellett kiszolgálni. A teljes beállványozásos szerelés helyett csak a két szélső nyílást állványozták be, míg a fő nyílás merevítőtartóját az összeszerelt bal parti hídrészen készre szerelték és a végleges helyére behúzták. Az ívet a merevítőtartóról szerelték. A szerelés végeztével a kritikus mederpillér elbontásra került.

            1969-1970-ben szegecselt övlemezzel és rácsrudakkal megerősítették a híd kereszttartóit. 1981-1982-ben ismét felújítás kezdődött, új alapozású hídfők és nagyobb nyílású szélső befüggesztett nyílások épültek. A munkák idejére a forgalmat katonai pontonhídra terelték. A híd hossza ekkor 213,60 méterre nőtt. A következő felújításra 1992-1993-ban került sor, ekkor az új, 1969-1970-ben behúzott hossztartók és a pályalemez utólagos együtt-dolgoztatása céljából beragasztott csavaros kapcsolatot építettek be. A csavarok a pályaszerkezetet öszvéresítették, azonban a járulékos hatások miatt a pályalemez a többlet húzóerőre több helyen elrepedt.

            2005-ben a közútkezelő elkészíttette a híd pályaszerkezetének acél ortotrop pályalemezzel való kicserélésének tanulmánytervét, amely szerint szélesebb járdakonzolok épültek volna, kerékpárút átvezetésével. 2009. július 10-én azonban olyan minisztériumi döntés született, hogy mielőbb új híd építése szükséges, s a lehetőségekhez képest biztosítani kell a régi híd forgalomban tartását.

            2011 és 2013 között a régi híd mellett felépült az új, háromnyílású híd, amely a régi szerkezet támaszkiosztását követte, de a két szélső pillért elhagyták, növelve ezzel a folyó átfolyási szelvényét. Az új, 16 méter hosszú gyári szerelési egységekből készre hegesztett, gyalog-kerékpárút átvezetéssel épült 14,70 méter széles híd teherbírása és szélessége korlátozás nélküli. Az új hídszerkezeten 2012. december 21-én indult meg a forgalom, a régi hidat 2013-ban bontották el.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.