Sajtóközlemény

MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése
2021. december 10.

A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg európai uniós támogatásból. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után
Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a társadalmi befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. Ennek megvalósítására többek között létrehozták és működtetik az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot, AAK (augmentatív és alternatív és kommunikáció)-módszertani központokat nyitottak, elérhetővé tették minden régióban a felnőtt logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellátását segítő szolgáltató hálózatot működtettek. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat a projekt után is elérhető lesz.
A MONTÁZS projekt keretében 2018. április 1-től országszerte 22 Információs és Koordinációs Pont alakult (IKOP) és működik ez év végéig. Az IKOP-okban dolgozó – speciális ismeretekkel, tudással rendelkező – fogyatékosságügyi tanácsadók a helyi igényekre alapozott szolgáltatást biztosítanak a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.
Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre reagáló szolgáltatásra. A fogyatékos emberek és családtagjaik életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos, speciális információkat egy helyen érhetik el. Az IKOP-okban elérhető szolgáltatások igen népszerűek voltak az érintettek és szakemberek körében is. A fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS projekt zárásával. 2022. január 1-től a szolgáltatás átkerül az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz, ahol más keretek között, de hasonló szakmai tartalommal várják a kliensek, szakemberek megkeresését.
Az észak-alföldi régióban az alábbi intézményekben folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:

• Nyíregyháza: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.
• Debrecen: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja, 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A
• Szolnok: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, 5000 Szolnok, Városmajor út 67/A

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.