Tűzmegelőzési tájékoztató

A karácsonyi készülődés időszakában évről évre népszerűbbek az ünnep kapcsán megrendezésre kerülő vásárok. A biztonságos lebonyolítás érdekében felhívom a szervezők figyelmét a tűzvédelmi szabályok betartására. Amennyiben a vásár 1000 fő befogadóképességet meghaladó (egy helyen egy időben tartózkodó személyek száma), 5000 négyzetméternél nagyobb területű, épületen kívüli területen kerül megrendezésre, akkor a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó követelményeket is be kell tartani, amelyet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyeztetni szükséges.

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvényekre vonatkozó írásban meghatározott biztonsági intézkedés tartalmazza az alábbiakat:

a)    a kiürítési számítást,

b)     a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,

c)     a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

d)     a tűz esetén szükséges teendőket és

e)     a tűz jelzésének és oltásának módját.

Az árusok, dekorációk elhelyezésekor különös körültekintéssel kell eljárni annak érdekében, hogy a villamos berendezések kapcsolója, a közművek nyitó- és zárószerkezete, a tűzjelző berendezések kézi jelzésadója, a hő- és füstelvezető kezelőszerkezete, nyílásai, a fali tűzcsapok, a kézi tűzoltó készülékek folyamatosan szabadon maradjanak. A menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagú installációk, dekorációk az érintett fal vagy padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el abban az esetben, ha

 

azok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják. Az épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le, a menekülésre szolgáló nyílászárókat lezárni nem szabad.

A tűzcsapoknál minden esetben biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek felállítási helyét úgy, hogy azok mellett legalább egy sáv közlekedési út szabadon maradjon.

Adventi és karácsonyi vásárok tűz- és munkavédelme

 

Közeleg az advent, a kirakodóvásárok, karácsonyváró rendezvények, szabadtéri koncertek időszaka. A meghitt ünnepi fények között sétálva sem szabad azonban megfeledkezni a veszélyekről. Lássuk, milyen biztonsági előírásoknak kell teljesülnie a karácsonyi rendezvények esetében.

Az adventi és karácsonyi vásárok sajátossága, hogy az ideiglenes építmények, standok, rendezvény sátrak és büfék többnyire hosszú ideig, napokon, heteken át üzemelnek. Érdemes erre figyelni a helyszín kialakításánál is, lehetőség szerint úgy helyezzük, hogy egy esetleges tűzeset során a tűz ne terjedhessen át más épületre, esetlegesen gépjárművekre, továbbá a rendezvényen tartózkodó személyek menekülését ne korlátozza az elhelyezés.

•         Válasszunk masszív elárusító helyeket! A legjobb, ha a szervezők bérelhető pavilont, fa bódét biztosítanak.

•         Gondoskodjunk a terület őrzéséről! Az éjjeli őrszolgálat nem csak a bűnmegelőzésben, a tűzesetek korai felfedezésében is segíteni tud.

•         Használjunk olyan erőforrásokat, amelyek hosszú távon is bírják a terhelést. A közeli épület ablakán kilógatott hosszabbító nem jó megoldás.

Tűzvédelem és munkabiztonság

A szabadtéri rendezvények tűzvédelmét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 206-218. §-ai szabályozzák. A szervezéskor irányadó még a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 10.2:2020.01.22.) is.

A szabályozások egyértelműen rendelkeznek arról, milyen bejelentési kötelezettsége és felelőssége van a szervezőknek. Az Irányelv pedig megmutatja azt is, milyen tényezőkkel fontos számolni a helyszín kialakításakor. A leírás segítségével pontosan meg lehet becsülni, hogy mekkora helyen, milyen embersűrűségre számíthatunk, és ehhez mennyi és milyen menekülési útvonalat érdemes kijelölni.

 

A téli rendezvényeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tűz elleni védekezésre. Nem csak a gyertyák, koszorúk, lámpások, vagy a mobilbüfék műszaki berendezései jelenthetnek nagy kockázatot. A mobil vendégsátrak, és a mozgatható fűtőberendezések, például a hőgombák is veszélyesek lehetnek. A gyártói előírások mellett érdemes túlbiztosítani a helyszínt. Győződjünk meg róla például, hogy a gyerekek nem érhetnek a forró fűtőszálakhoz, vagy nem férhetnek hozzá az elektromos világítás drótjaihoz!

Az adventi és karácsonyi vásáron érdemes direkt ilyen célra készült bódét, faház, pavilont használni. Ez ideiglenes épületekben az előírásoknak megfelelően tűzoltó készülékről kell gondoskodni. Fűteni csak a gyártó előírásainak megfelelő, biztonságos berendezéssel szabad, a világítást és a díszítést pedig rendszeresen ellenőrizni kell. A dekorációhoz érdemes kültéri használatra készült, biztonságos CE jelzéssel ellátott, nehezen melegedő, például LED-es égősort választani. Az építményeket a külső hatásoktól is óvni kell - ha lehet a közös csillagszóró-gyújtást, lampionos felvonulást, gyertyaégetést rendezzük minél távolabb a standoktól!

Az adventi idején korán sötétedik, rosszak a látási viszonyok. Napszállta után a rendezvény menekülési útvonalait meg kell világítani. Erre a célra nem szabad nyílt lángot, például gyertyát, fáklyát vagy lampiont használni. Olyan, lehetőleg elektromos világításra van szükség, amelyik lehetőség szerint áramszünet esetén is üzemel - például a hálózattól független aggregátorról.

A tömeg irányítása a karácsonyi rendezvények során nagy gyakorlatot igénylő feladat. A korlátozott látási viszonyok és a résztvevők változatos kora, egészségügyi és mentális állapota miatt jól járunk, ha profi csapatra bízzuk a munkát. A vásáron dolgozó hivatásos és önkéntes segítőknek is kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson részt vennie. Jó, ha ezen az alkalmon mindenki megjelenik, a biztonsági őrök, árusok, színpadtechnikusok, a fellépők képviselői, de akár a gyerekcsoportokat kísérő pedagógusok is.

•        Gázpalackok használatánál a nyomáscsökkentő szelepet semmiképpen ne távolítsuk el, árusítóhelyeken lehetőség szerint 1 db gázpalackot tartsunk készenlétben, óvjuk a gázpalackokat a hőhatástól.

•        Az árusítóhelyeken minden eseten legalább egy 6 kg töltettömegű porral oltó tűzoltó készüléket tartsunk készenlétben.

•        A villamos berendezéseket minden esetben megfelelő minősítéssel és szigeteléssel ellátott hosszabbítóval működtessük.

 

 

 

A szabadtéren elhelyezett minden villamos fogyasztói berendezés felülvizsgálatát el
kell végeztetni.

 

Pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos tudnivalók

 

Az év végéhez közeledve előtérbe kerül a pirotechnikai termékek - tűzijátékok - beszerzése, tárolása, felhasználása. Fontos, hogy csak megbízható forrásból, hatósági engedéllyel rendelkező forgalmazótól származó terméket vásároljunk, használjunk. Petárda birtoklása tilos!

A vonatkozó kormányrendelet a pirotechnikai termékeket kockázattól és zajszinttől függően négy osztályba sorolja, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába, a negyedikbe tartozó eszközöket már csak pirotechnikus használhatja és kezelheti.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött személyek is megvásárolhatják. Ezek az eszközök nagyon alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak, azokat behatárolt területen való használatra szánják.

A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok (például rakéták, bombatelepek, római gyertyák) megvásárlásához azonban már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje alacsony, szabadban lévő, behatárolt területen való használatra készülnek.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből egy időben összesen 1 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget lehet tárolni.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékek magánszemély által közterületen kizárólag december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időszakban használható fel.

A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékek tartoznak, a használatukkor keletkező zaj szintje nem ártalmas az emberi egészségre. Ebbe az osztályba tartozó eszközt december 28. és 31. között engedély nélkül vásárolhatnak a 18. életévét betöltött személyek. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A 3. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből nagykorú személy egy időben összesen 3 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget birtokolhat, tárolhat engedély nélkül december 28. és január 5. között.

 

Felhasználásra vonatkozó fontos tudnivalók:

 

-        A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.

-        A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni.

-        A tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában ne legyen akadály. Tűzijáték terméket személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tilos! Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználását el kell halasztani!

-        A működésbe hozott tűzijáték termékeket a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet megközelíteni.

-        Használat előtt a tűzijátékbombák, római gyertyák vetőcsöveinek alsó egyharmad részét célszerű a földbe temetni, vagy erősen egy függőleges szilárd rúdhoz rögzíteni. A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír vagy fémcső stb. Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahullik!

-        Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes, a tűznek ellenálló talajon használja! Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak!

-        A tűzijátéktelepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel, esetleg rögzítse egy szilárd rúdhoz a stabilitás érdekében! Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását! A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el! Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé!

-        Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és mások biztonságát ne veszélyeztesse!

-        Tartsa tiszteletben embertársai és háziállatai nyugalmát, mivel a robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket!

-        Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt!

SOHA NE MŰKÖDTESSEN KÉZBEN TARTVA PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!

A biztonságos szórakozáshoz, a tűz- és balesetmentes évbúcsúztatáshoz és évköszöntéshez fontos a leírtak ismerete és betartása.

A pirotechnikai termékek vásárlásáról, felhasználásáról további részletesebb tájékoztatás elérhető a katasztrofavedelem.hu honlapján.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.