Városinformáció

Zöld üzenet

Mi jut eszedbe az őszről? Az iskola? A szüret? 🍇 Esetleg az avar
illata? 🍂 Nekünk még az őszi esőzések is. És az, hogy milyen
„villámárvizeket” okozhat a hirtelen lezúduló csapadék. Ez
különösen akkor fordulhat elő, ha a vízelvezető árokban nem tud
elfolyni az eső, mert azt korábban feltöltötték, benőtte a gaz,
kinőtt belőle egy akácfa vagy tele van szeméttel. Hogyan lehet tehát csökkenteni annak kockázatát, hogy egy tó
alakuljon ki a házad előtt? 👉 takarítsd meg a hulladékoktól a vízelvezető árkot – a
szemnek is kellemesebb lesz a látvány! 👉 kaszáld le a benne élő, égig érő gazt! 👉 vedd ki az árokból az ott növő fát! 👉 ha feltöltődött az árok sárral, földdel, lapátolj ki belőle
egy keveset, mélyítsd! Persze, ha szeretnél tóparti ingatlanban élni… kérdés, a
szomszéd is erre vágyik ❓

Díjmentes a kerékpár vasúti szállítása az Európai Mobilitási Héten

Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV játarain a helyközi közlekedésben 990 forintért megváltható "Autómentes napijeggyel" lehet utazni. A napijegyet aznap minden online csatornán, jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volánbusz-járatok fedélzeten is meg lehet vásárolni. A kedvezményes napijegy kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe, csak helyközi járatokon. 1. kocsiosztály igénybe vétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni, a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain, valamint a szükséges helyjegyeket és felárakat (pl. autóbuszokon távolsági kiegészítő jegyet) is meg kell vásárolni a jegy mellé. https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dijmentes-kerekpar-vasuti-szallitasa-europai-mobilitasi-heten

Tervezett áramszünet

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Táncsics Mihály utca Páros házszám   3 27
2023-09-20 08:00 11:00  
Radnóti Miklós utca Páratlan házszám   1 21/A
2023-09-20 08:00 11:00  
Esze Tamás utca Páratlan házszám   1 9
2023-09-20 08:00 11:00  
Rózsafa utca Egész utca      
2023-09-20 08:00 11:00 (2 sz., 6-8 sz., 12-18 sz., 22-24 sz., 28 sz., Hrsz.:626, 1 sz., 11 sz., 19 sz., 23 sz., 31 sz. 626/18 hrsz, 626/19 hrsz, 626/23 hrsz, 626/27 hrsz, 626/30 hrsz, 626/31 hrsz, 626/64 hrsz, hrsz 626/25,
Ady Endre utca Páratlan házszám   1 5
2023-09-20 08:00 11:00  
Hajnal utca Páratlan házszám   1 15
2023-09-20 08:00 11:00  
Esze Tamás utca Páros házszám   2 12
2023-09-20 08:00 11:00  
Ady Endre utca Páros házszám   2 18
2023-09-20 08:00 11:00  
Hajnal utca Páros házszám   2 6
2023-09-20 08:00 11:00  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   2 16
2023-09-20 08:00 11:00  
Kiss Ernő utca     4  
2023-09-20 08:00 11:00  
Rákóczi Ferenc utca     43  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kis utca Páratlan házszám   1 3
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás     6  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kis utca Páros házszám   2 10
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás Páratlan házszám   3 7
2023-09-20 08:00 11:00  
Radnóti Miklós utca     6  
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás     2  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kiss Ernő utca     5  
2023-09-20 08:00 11:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.08.15
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Pátens utca Egész utca      
2023-08-15 08:00 10:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Tájékoztatom, hogy az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023, július 19-
én (szerda) 24.00 óráig HL fokú hőség riasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. július 19-én (szerda) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2023. július 17.

 

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető nevében és megbízásából

Árokszállásiné Juha Valéria

mb. osztályvezető

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. III/12.
  • Alapterülete:  48,51 m2 (1 szoba+ 1 félszoba+ előszoba + konyha + fürdőszoba+kamra+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                       Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)       1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)       5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)       7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:            

Elektronikusan:                                                2023. augusztus 01. (kedd)

Személyesen:                                                   2023. augusztus 01. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2023. augusztus 01. (kedd)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. július 17.

                                                                                                          Filep Sándor    

                                                                                                          polgármester

Üzemszünet értesítő 2023.07.18

 tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Damjanich János utca Páros házszám   2 34
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   1 43
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   2 22
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páratlan házszám   17 57
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páros házszám   4 34
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   28  
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páratlan házszám   1 61
2023-07-18 08:00 15:30  
Kis utca Páratlan házszám   7  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   1 49
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páratlan házszám   9  
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páros házszám   2 26
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich utca Páros házszám   2  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich utca   HRSZ: 1543/3    
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   20  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   200  
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   100  
2023-07-18 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 ( Damjanich János utca 1)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Damjanich János utca 1- 49 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Damjanich János utca 1
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Damjanich János utca 2- 34 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Damjanich János utca 28
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 (Kiss Ernő út 3)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 1- 43 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 3
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 (Kazinczy Ferenc utca 1)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kazinczy Ferenc utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kazinczy Ferenc utca 1
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17

Tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páratlan házszám   17 57
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   1 43
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páros házszám   4 34
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   2 22
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   2 34
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   28  
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páratlan házszám   1 61
2023-07-17 08:00 15:30  
Kis utca Páratlan házszám   7  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   1 49
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páratlan házszám   9  
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páros házszám   2 26
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich utca Páros házszám   2  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich utca   HRSZ: 1543/3    
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   20  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   200  
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   100  
2023-07-17 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Az Országos Tisztifóorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2023. június 21-én (szerda) 00.00 órától 2023. június 23-án (péntek) 24.00 óráig II. fokú hőséariasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. június 23-án (péntek) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2023, június 21.

Dr. Szilágyi Péter
hivatalvezető nevében és megbízásából

Árokszállásiné Suha Valéria
mb. osztályvezető

FELHÍVÁS LED izzók átvétele

A CYEB Energiamegoldások Kft. jóvoltából Vásárosnaményban is lehetőség volt LED izzó csere program megvalósítására. Az elektronikusan kitöltött adatlapok elküldése után a LED izzók átvételére kerül sor.

Az átvétel helyszíne: Vásárosnamény, Szabadság tér 7. ( Tourinform Iroda melletti helyiség)

 

Az átvétel időpontja: 2023. június 19. (hétfő) - 2023. június 23. (péntek) 15:00 és 17:00 óra között.    

 

A LED izzók átvételéhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya                   

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. június 15.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/4533-1/2023. ügyiratszámon kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/4533-2/2023. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu

Ügy száma: 151/4533-2/2023.

Kérelmező ügyfél: GUTI GROUP Kft.

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „TEH SECRET GARDEN” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2023. június 9. 

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

 

HATÁROZAT

 A GUTI GROUP KFT. (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 51. képviseli:Guti Zsuzsa.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Tisza-parton – az Üdülőtelep területén a 2887/143 hrsz. alatt – üzemeltetni kívánt „THE SECRET GARDEN” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

nappal 06-22 óra között : 40 dB,

éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zajkibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény – mint szabadidős zajforrás – vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

Építményjegyzék 2000 szerinti besorolás

„Centrum”

 

 2887/129-142

1261

„Centrum”

 

2887/127

1261

Faház

 

2887/1

1212

Faház

 

2887/7

1212

Faház

 

2887/81

1212

Faház

 

2887/82

1212

Faház

 

2887/86

1212

Faház

 

2887/87

1212

Faház

 

2887/105-109

1212

Zöldterület

 

2887/1

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket – a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően – túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

 

INDOKOLÁS

 Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zajkibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

L = L - 5 (dB)

ahol

- L: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- L: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján – a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben – állapítottam meg.

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

                                               nappal: 45 dB,           

éjjel: 35 dB.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

 

Vásárosnamény, 2023. június 9.                                                                                            

 

dr. Deák Ferenc jegyző nevében és megbízásából

        

                    dr. Fórizs Erzsébet osztályvezető

Biztonságban Vakáció ideje alatt is!
 • A nyári szünidőben biztosan gyakrabban előfordul veled az is, hogy egyedül maradsz otthon. Ebben az esetben soha ne engedj be a házba/lakásba idegent, bármilyen ürüggyel is kéri ezt Tőled!
 • Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakot, az ajtót! A szúnyogháló, vagy a nyitva hagyott bukóablak nem véd a betörők ellen! A lakáskulcsot soha ne tedd látható helyre, nyakadba, vagy hátizsákod oldalára!
 • Elsősorban Rajtad múlik, hogy a nyári szünidő alatt – amíg te lazítasz – szüleid nyugodtan tudjanak dolgozni, és megbízzanak Benned. Ezért csak azokra a helyekre menj játszani, barátokkal közösen szórakozni, ahová elengedtek, és a megbeszélt időre minden esetben érj haza! Ha mégis közbejönne valami, mindenképpen értesítsd erről szüleidet, hogy feleslegesen nem aggódjanak Érted!
 • Egységben az erő! Ha késői időpontban tartott programon szeretnél részt venni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menj, és kerüld a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
 • Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel Magaddal és azokat hol tartod! Egy hivalkodóan viselt ékszer, mobiltelefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdeklődését, és bűncselekmény sértettjévé válhatsz!
 • Ismeretlen, idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tőle! Ne hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak Tőled elvenni, és nincs más lehetőség - bármennyire is fájó – add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a testi épséged védelme!
 • A közlekedési szabályokat gyalogosan és kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, mert ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg és mások biztonságát nem veszélyezteted!
 • A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Mindenki hallotta már, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrálni, mégis minden nyáron több ember fullad vízbe emiatt. Ha barátaiddal fürödni akartok, azt csak KIJELÖLT helyen tegyétek, ahol lehetőség szerint úszómester és elsősegély – nyújtás is biztosított!

                                                                                                    

 • A strandokon se feledkezz meg értékeid biztonságos őrzéséről, mert előfordulhat, hogy nem mindenki pihenés céljából tartózkodik ott!
 • Ne feledd, hogy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekményből könnyen lehet bűncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás, grafitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves cigi elszívása, stb. adott esetben szabálysértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után. Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is „visszaköszönhet”, pl.: egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, kérjük azonnal hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

Tisztelt ingatlantulajdonosok

Tisztelt ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók!

Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten továbbra is igyekszik a közhasználatú zöldfelületek teljes egészét gondozni, de mivel nincs és a közeljövőben nem is lesz elég dolgozónk e területen, arra kérünk minden érintettet, hogy az ingatlana előtti zöldterületet a közút szegélyéig – az alábbi jogszabályi előírásoknak megfelelően - legyen szíves rendezetten, és tisztán tartani!

Azokon a területeken, amelyeken a közfoglalkoztatottak a magánszemélyek ingatlana előtt is vágják a zöldfelületet, arra kérjük a tulajdonosokat, hogy legalább a levágott füvet, stb. összegyűjteni szíveskedjenek!

 A vonatkozó központi és helyi jogszabályok:

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

 „3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII. 21.) rendelete szabályozza az ingatlanok előtti, a közút szegélyéig tartó területek kezelésének a szabályait:

„ 8. § (3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles az úttest határáig tartó zöldfelület gondozására. A közlekedést akadályozó fásszárú növények ágait, az adott növény lehetőség szerinti legkisebb mértékű károsodása mellett kell eltávolítani.”

Ebbe a gondozásba beletartozik vegetációs időben a fű rendszeres nyírása, folyamatosan pedig a hulladék  összegyűjtése és eltávolítása is.

A 11. § további kötelezettségeket fogalmaz meg:

11. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról:

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, hulladékgyűjtő, udvar stb.), valamint

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem   lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területek

vonatkozásában a használónak kell gondoskodnia.

 • Több épülettel beépített telek esetén (tömbtelek) a szomszédos épületek között az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában, kétség esetén egyenlő arányban oszlik meg.
 • Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a szomszédos épületek közötti az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyag és más hulladék eltávolításáról;
  2. az ingatlanról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ág nyeséséről, gallyazásáról, valamint az ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen;
  3. hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse;

Helyszíni ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy több ingatlanon elszaporodtak a gyomnövények, melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egészséget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik, egyúttal búvóhelyet teremtenek a rágcsálóknak is.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdése szerint a földhasználó köteles:

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni;

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése értelmében: „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A védekezési kötelezettség a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: Nvr.) alapján gyomnövénynek minősített növények esetén is fennáll.

Gyomnövénynek minősül az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával ellentétesen előforduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó, ember vagy állat egészségét veszélyeztető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény. Kiemelt védekezési kötelezettséget ír elő az Nvr. a parlagfű, keserű csucsor, selyemkóró és aranka fajok ellen.

Felhívjuk minden ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó szíves figyelmét a jogkövető magatartásra, mivel  közös érdekünk és felelősségünk Városunk tisztán tartása!

                                                                                                              dr. Deák Ferenc sk.

           jegyző

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy közeledik a valamennyi civil szervezetet érintő határidő, 2023. május 31-e, azaz a 2022. évről szóló jogszabály szerinti számviteli beszámoló és mellékleteinek elkészítése, elfogadása és letétbe helyezése. A fenti határidővel kapcsolatban szeretnénk felhívni minden civil szervezet figyelmét a számviteli beszámolóval kapcsolatos következő fontos dolgokra:
 • Legyenek figyelemmel a beszámoló elkészítésére szolgáló űrlapok kitöltésének helyességére
 • A beszámoló beadása, benyújtása történhet elektronikus, illetve papír alapon is.
 • Figyeljenek rá, hogy a beszámoló benyújtásakor rendelkezésre álljanak a kötelező és lehetséges mellékletek (kiegészítő melléklet, szöveges beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, meghatalmazás);
 • Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt írjon alá a képviseletre jogosult, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássa el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén
 • A beszámoló elkészítése és elfogadás kapcsán kiemelten fontos a szervezet képviselőjének és könyvelőjének együttműködése (pl. közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelés / nem megfelelés, vagy a szervezet által kapott adományok megfelelő soron való szerepeltetése);

Május 31-e egy másik fontos határidőt is jelent a civil szervezetek számára:

 •  Valamennyi civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani 2023. május 31-ig, illetve a civil szervezeteknek a magánszemélyek által felajánlott adó 1% felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról el kell számolni a NAV felé a 2021-es évet érintően 2023. május 31-ig
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra is, hogy hogy közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2022. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje is. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről" című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2023. június 12. Ajánljuk figyelmükbe a Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr által a Civil Központok Tavaszi Szakmai Találkozóján tartott „A nonprofit szféra szerepe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépésben" című előadás anyagát (az előadás diái csatolva a levélhez).

 

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!
 
Elérhetőségeink: Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. 1/2
E-mail: civilkozpontszszb@gmail.com
Tel.: 42/311-324

 

Tisztelettel,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ
F E L H Í V Á S

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: GYERMEKNAP

2023. május 28. (vasárnap)

Helyszíne: Vásárosnamény Városi Park  

Művelődési Központ mögötti tér

Az önkéntes tevékenység jellege: A gyermeknapi programok lebonyolításában való közreműködés, felügyelet a játékok (óriás csúszda, dodgem, óriásteke…stb) mellett, útbaigazítás, információnyújtás az érdeklődők számára.

Gyülekező 8,00 órától a Városháza előtt.

További információ kérhető a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnökétől, Biró Éva önkormányzati képviselő asszonytól a 70/421-8267-es telefonszámon.

Jelentkezni lehet a hivatal@vasarosnameny.hu email címre küldött levélben 2023. május 22. napjáig

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az önkéntes tevékenység végzése előnyt jelent Vásárosnamény Város Önkormányzata által meghirdetésre kerülő Gólyafészek lakások pályázati eljárása során.

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

Településünkön 2023. június 05.-2023. június 30. közötti időpontra ismét meghívó levelet kapnak a korcsoporthoz tartozó hölgyek

mammográfiás szűrővizsgálatra.

 

A korábbi években az indított buszjáratok kihasználatlansága miatt jelenleg minden napra nem tervezi Önkormányzatunk a szállítás megszervezését.

A szűrések végén 3 napon - településrészenként egy-egy alkalom -,

2023. 06. 26.(hétfő); 06. 28.(szerda); 06. 30. (péntek)

 lesz biztosítva a szállítás azok részére, akik szeretnének részt venni, de nem tudják az utazást másképp megoldani.

A szállításra vonatkozó igényét kérjük mielőbb,

de legkésőbb 2023. június 20. napjáig

jelezze háziorvosánál vagy védőnőjénél!

Nem baj, ha nem arra a napra szól a meghívó!

Kérünk mindenkit, a saját egészsége érdekében vegyen részt a szűrővizsgálaton!

 

Gyülekező hely és indulási idő:

 

Belső városrész:

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22. 2023. 06. 26.; 9.15. óra

Vitkai városrész:

4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. 2023. 06. 28.; 9.15. óra

Gergelyiugornyai városrész:

4803 Vásárosnamény, Iskola utca 42. 2023. 06. 30.; 9.15. óra

A háziorvosok telefonos elérhetőségei rendelési időben:

 1. sz. körzet – Dr. Balázsy Erzsébet – 0645/470-633
 2. sz. körzet – Dr. Somogyi Gáborné Dr. Szendrei Gabriella – 0645/470-982

III. sz. körzet – Dr. Katona Andrea – 0645/470-451

 1. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/478-210
 2. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/448-449
Javaslat kitüntetésekhez

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vásárosnamény Város jelképeiről, a jelképek használatáról, a díszpolgári cím, valamint kitüntető díjak és kitüntető elismerés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 7/2023.(III. 31.) számú önkormányzati rendelete lehetőséget ad helyi társadalmi szervezetek és helyi egyesületek számára, hogy

 • „Díszpolgári cím”,
 • „Vásárosnamény Városért - Pro Urbe”, valamint
 • „A köz szolgálatáért”

kitüntető díj adományozására javaslatot tegyenek.

A rendelet 1. számú függelékét képező formanyomtatványon – elérhetősége:www.vasarosnameny.hu - június 30. napjáig lehet a kitüntetés adományozására irányuló javaslatokat a Polgármesterhez eljuttatni.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell az elismerés alapját szolgáló tevékenység ismertetését, aminek hiányában az ajánlás érvénytelen.

A címek odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

Vásárosnamény, 2023. május 8.                                            Filep Sándor polgármester

Főtt tojás, füstölt sonka, sült húsok, fonott kalács. A húsvét elképzelhetetlen ezen finomságok nélkül. De mit tegyünk a maradékokkal, amiket már a hátunk közepére kívánunk? Semmiképp ne dobja ki, főleg ne öntse bele a vécébe! Az ételmaradékok ugyanis dugulást okozhatnak. A megmaradt ételekből alkosson új finomságot! A főtt tojásokból készítsen tojáskrémet, a sonkából tejfölös-fűszeres rakott tésztát, a sült húsokból zöldséges fasírozottat, a fonott kalácsból máglyarakást! Legyen kreatív, vigyázzon a pénzére és a szennyvízcsatornára is!

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

Kutak engedélyeztetésével kapcsolatos általános információk:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Talajvízkút megvalósítása előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az engedély nélkül, vagy a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.

Az ügyintézés helye és ideje:

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. )

A kérelmet postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.

További kérdés esetén felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 06-45/470-022 1. Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése:


A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Benne a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése alapján: Fúrt kút esetében a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok; az alkalmazandó kútfúró berendezésre a bányafelügyelet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy az EK megfelelőségi nyilatkozat)
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.)
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

2. Engedély nélkül létesített talajvízkutak fennmaradási engedélyezése:

A talajvízkutak (ásott, vert vagy fúrt kút) használatba vétele, üzemeltetése vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 29.§ (7) bekezdése értelmében a vízjogi engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett talajvízkutak esetében a vízgazdálkodási bírság fizetési kötelezettsége alól mentesül az, aki 2023. december 31-ig benyújtja vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmét.

A kutak vízjogi engedélyezése a települési önkormányzat jegyzőjének feladata az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,
 • A vízkitermelés csak talajvíz, vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény, vagy a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja,
 • A kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,
 • A kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezése:

Fúrt kutak esetében:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY, de egy Kérelem nyomtatványt elkészítettünk.)

A fúrt kutak esetében a tervdokumentációt olyan szakember készítheti el, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzetséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Ha valaki a fúrt kút fennmaradási engedélyezési dokumentációt VZ-VKG tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervezővel készítteti el, azt is elfogadjuk. FONTOS! A BM rendelet hivatkozott 2. mellékletének 6.9. pontja szerinti „Nyilatkozat” a tulajdonos és a dokumentációt elkészítő szakember, vagyis a kútfúró képesítéssel rendelkező személy vagy a szaktervező által is aláírásra kerüljön. Az aláírásokkal ellátott „Nyilatkozat” csak abban az esetben fogadható el, ha az abban foglalt feltételek teljesülése fennáll. A kút nem megfelelő, a szennyezés bejutását lehetővé tevő lezárása, vagy annak hiánya esetén a „Nyilatkozat” nem fogadható el.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

 Ásott kutak esetében: 

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY)

Ásott kutak esetében a jogszabály nem teszi kötelezővé a BM rendelet szerinti dokumentáció szakember általi elkészítését, tehát azt a kút engedélyének kérelmezője, azaz a leendő Engedélyes is összeállíthatja a jogszabályban előírt műszaki tartalommal.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

 

3. Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése:

Eljárás indulhat:

- az ügyfél kérelmére, vagy
- hivatalból A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

4.  A mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 • A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj, vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
 • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
 • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
 • A bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

Ebben az esetben a Nemzeti Földügyi Központ Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya jár el. (Cím: Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195, Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefonszám: +36 1 467 6700, Faxszám: +36 1 467 6716, E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu
Honlap: https://nfk.gov.hu/ )

Üzemszünet értesítő 2023-04-17
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Hrsz.   HRSZ: 2419/4    
2023-04-17 08:00 15:30  
Akácfa utca Páros házszám   6  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út   HRSZ: 2419/3    
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   2 20
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   24 50
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   54 124
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   121 139
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   139 147
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   151  
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   155 161
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   144 158
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   162 164
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páros házszám   2 4
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   1 5
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   9  
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   17  
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   21 23
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   86  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   90  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   118  
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   136 144
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   132 136
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   5 31
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   1  
2023-04-17 08:00 15:30  
Központi-Telep Páratlan házszám   1  
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca   HRSZ: 0596/57    
2023-04-17 08:00 15:30 73 számmal szemben
Iskola utca Páratlan házszám   83 87
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   37 117
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   71 79
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   13 41
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   45  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   51 59
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   65 67
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   71 73
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páros házszám   54  
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   65 67
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   2 18
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   22  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   26  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   30 48
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   52 82
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   4  
2023-04-17 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 0204/24    
2023-04-17 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 0204/25    
2023-04-17 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023-04-13
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Szőlőhegy kert   HRSZ: 210    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páratlan házszám   201  
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páratlan házszám   205 209
2023-04-13 08:00 15:30  
Almatároló telep Páratlan házszám   1  
2023-04-13 08:00 15:30  
Külterület Páratlan házszám HRSZ: 0482/59    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert   HRSZ: 208    
2023-04-13 08:00 15:30  
Hrsz. Páratlan házszám HRSZ: 0482/73    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páros házszám   212  
2023-04-13 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023-04-12
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Ilki utca Páratlan házszám   1 11
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     2  
2023-04-12 08:00 15:30 NAFÉM KFT
Ilki utca Páros házszám   20 22
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca Páratlan házszám   15 21
2023-04-12 08:00 15:30 BAROMFITELEP
Ilki utca   HRSZ: 484/41    
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     16  
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     205  
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca   HRSZ: 4240    
2023-04-12 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztató

Tájékoztató

Szabadtéri és az irányított égetéssel kapcsolatos tudnivalókról

A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

 

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő, - fűtőberendezésben elégetni is TILOS!

  

A szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatosan külön kell szólnunk a szabadtéri tűzgyújtásról, úgy mint a kerti grillezésről, bográcsozásról, valamint a szabadtéri égetésről, mint például a kerti hulladékok megsemmisítésének szigorú szabályairól.

  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szintén általános tilalmat határozott meg a szabadtéri égetés vonatkozásában. A tiltás alól kizárólag más jogszabály eltérő rendelkezése esetén lehet eltérni (pl.: önkormányzati rendelet, vágástéri hulladék égetése, növény egészségügyi okok, stb.)

 

Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást szükséges kérni a települési önkormányzatoknál.

  

Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni a következő e-mail címen:

szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

  

A tarlóégetésre további előírások vonatkoznak:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A

 

tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

Nem csak akkor gyújtunk persze szabadtéren tüzet, ha égetni akarunk, hanem akár, egy kerti grillezés során is. Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.

Tűzgyújtási tilalom elrendelésekor

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, továbbterjedésükhöz. Erdőtűzveszélyes időszakban a földművelésügyi miniszter (országos szinten), illetve az erdészeti Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatóság (területi szinten) tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is -, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet rakni

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és

gazégetés is.

 

 

A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

 

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, melynek összege több százezer forintig is terjedhet.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

Az embertársaik, anyagi javaik, környezetük védelme és biztonsága érdekében mindenki tartsa be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat!

Üzemszünet értesítő 2023-04-06

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2023-04-06 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   70 88
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   29 67
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2023-04-06 08:00 15:30  
Naményi Pátens utca Páratlan házszám   1 29
2023-04-06 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2023-04-06 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páratlan házszám   1 27
2023-04-06 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páratlan házszám   1 5
2023-04-06 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2023-04-06 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2023-04-06 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páros házszám   2 20
2023-04-06 08:00 15:30  
Naményi Pátens utca Páros házszám   2 34
2023-04-06 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   1  
2023-04-06 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2023-04-06 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   169  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   6  
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   213  
2023-04-06 08:00 15:30  
Vitkai utca Páratlan házszám   3  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   2  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páratlan házszám   5  
2023-04-06 08:00 15:30  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2023-04-06 08:00 15:30  
Kraszna utca Páros házszám   2 74
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2023-04-06 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páros házszám   2 78
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2023-04-06 08:00 15:30  
Sport utca Páratlan házszám   1 65
2023-04-06 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2023-04-06 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páratlan házszám   1 61
2023-04-06 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páros házszám   2 44
2023-04-06 08:00 15:30  
Kraszna utca Páratlan házszám   1 71
2023-04-06 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páratlan házszám   1 43
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   30 68
2023-04-06 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páros házszám   2 46
2023-04-06 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2023-04-06 08:00 15:30  
Béke utca Páros házszám   2 28
2023-04-06 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páratlan házszám   1  
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   69 109
2023-04-06 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páros házszám   4  
2023-04-06 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páratlan házszám   1 37
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   50 64
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   49 55
2023-04-06 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Sport utca Páros házszám   2 66
2023-04-06 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.04.06

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi felhasználási helyeken tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 46- 56 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 50
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 59
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai jogviszony létesítése:

o Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. o Az óvoda vezetője

-         az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

-         a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

o Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

•       2023. április 25-26-27.(kedd, szerda, csütörtök) 800-1600-ig

o Az óvodai beiratkozás helyszínei:

o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda - 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda - 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2. o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda - 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

o a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, o a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

o a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

 

A z óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

Az Nkt. 8. § „(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala, jelen esetben a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-4) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő - jogszabálysértésre hivatkozással - a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény alapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

 

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

06-70-266-4402; 06-45-470-648

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249; 06-70-630-8546

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633; 06-70-236-2063

Az óvoda felvételi körzete:

o Vásárosnamény város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2023.május 26.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. - jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Üzemszünet értesítő 2023.03.23

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   2 40
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   2 44
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páratlan házszám   1 101
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páratlan házszám   1 45
2023-03-23 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   3  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   100 102
2023-03-23 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páratlan házszám   1 21
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert köz Páratlan házszám   3  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   200  
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca   HRSZ: 571    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4219/5-6    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4225/20    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4219/7-8    
2023-03-23 08:00 15:30  
Ilki utca Páratlan házszám   5  
2023-03-23 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páros házszám   2  
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   102  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   110  
2023-03-23 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Budapest, 2023. március 7.

Tájékoztató a kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavarokról és megelőzésük módjáról – az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. tájékoztatása  

 

Beköszöntött a tavasz és ezzel egyidőben, megkezdődnek a kültéri munkák a kertekben, a földeken és a közterületeken egyaránt. Az esetlegesen nem kellő odafigyeléssel végzett munkákkal azonban megnő a gázvezetékek, és a villamos vezetékek megsértésének, rongálásának kockázata is, ami akár balesetveszélyes helyzetet is eredményezhet. Az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára és esetenként az előzetes közműegyeztetés szükségességére. 

A jó idő érkezésével a mezőgazdasági gépek megkezdik az aktuális munkáikat a szántóföldeken, megkezdődnek az építkezések, és ezzel együtt a talajmunkákkal kapcsolatos munkálatok, valamint sok helyen faültetésre is sor kerül. Minden évben számos olyan eset történik, amikor mezőgazdasági gépek, vagy földmunkagépek gázvezetéket, villamos kábelt vágnak át, szakítanak el, ezzel akár több órán tartó, teljes nyomásszabályozó állomást vagy egész transzformátor körzeteket érintő üzemzavart és gyakran veszélyhelyzetet okozva. Ezek az esetek odafigyeléssel és előzetes közmű-egyeztetéssel megelőzhetők.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működési területén 2022-ben 590 esetben történt kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar, illetve azt okozó rongálás (vezetékrongálásból adódó fakivágás, térkő lerakás, épületfelújítás, faültetés, fűkaszálás és termőföldi munkálatok miatt jelentett meghibásodás). Ebből adóan több mint 660 óra gázszünet alakult ki, ami 13690 fogyasztót érintett. Az esetek üzemzavarral járó kellemetlenségeken túl akár élet- és balesetveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.

Előkertek és egyéb földterületek gépi kaszálása, gyomtalanítása során a gázvezeték felszínre kivezetett része sérülhet meg, amely gázszivárgással, sőt gázömléssel járhat. Külterületi vezetékek nyomvonalán gépi fúrást alkalmazva fennáll a kockázata a föld alatti vezetékek rongálásának. Avarégetés esetén, amennyiben a területen lévő felállás és elzáró szerelvény, valamint a védőcsőben kivezetett műanyagcső megsérül és a hő hatására megolvad, a keletkező résen kiáramló gáz meggyulladhat. Akár közép-, akár nagynyomású vezetékek érintettek a károkozásoknál, már rövid idő alatt viszonylag nagy mennyiségű gáz juthat a levegőbe, amely közvetlen veszélyt jelent a környezetre, a hibaelhárítás pedig akár több órára korlátozhatja a felhasználókat a szolgáltatáshoz való hozzáférésben.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. kis- és középfeszültségű hálózatain 106 alkalommal történt kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar vagy rongálás 2022-ben Nyíregyháza, Szolnok és Debrecen térségeiben, amelynek jelentős része áramkimaradáshoz is vezetett. Az így kialakult üzemszünetben összesen 68060 fogyasztó volt érintett.

Sok esetben sérülnek meg az oszlopok, a kábelek és a transzformátorok a földmunka, vagy akár faültetés során, de az építkezések és az útépítések alkalmával is gyakran szakítanak el vezetékeket, valamint rendszeresen előfordul, hogy a hálózatokat az illegálisan végzett favágások során rongálják meg. Ezek a balesetek az anyagi károkozás és az akár hosszú ideig tartó, több száz, vagy akár több ezer otthont érintő üzemzavarok mellett személyi sérülésekhez is vezethetnek.

Építkezés vagy bármely földmunka megkezdése előtt minden esetben alapvető fontosságú a munkaterületi gázvezetékek, villamos föld- és légkábelek nyomvonalának ismerete. Amennyiben külső vállalkozóra bízzuk a kültéri munkák elvégzését, mindig alaposan tájékoztassuk a felelős személyt a felszíni kivezetések elhelyezkedéséről. Már a tervezési szakaszban szükséges egyeztetni a közműszolgáltatókkal, és amennyiben a munka engedélykötelességéről adnak tájékoztatást, az illetékes elosztói engedélyessel szükséges felvenni a kapcsolatot egyeztetés céljából.

Amennyiben mégis bekövetkezett a gázvezeték sérülése, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az OPUS TIGÁZ Zrt. diszpécser szolgálatával az éjjel-nappal hívható 06 80 300 300 telefonszámon!

Ha a villanyvezeték vagy bármilyen áramszolgáltatói berendezés sérült meg, hívja az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársait a 06 80 210 310 telefonszámon!

Abban az esetben, ha tűz vagy súlyosabb baleset is keletkezik, kérjük, a 112-es segélyhívószámon értesítsék mihamarabb a Katasztrófavédelem munkatársait is, a nagyobb károk és sérülések elkerülése érdekében.

A balesetek megelőzése közös érdekünk, megfelelő odafigyeléssel, kellő körültekintéssel elkerülhetők!

Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Vásárosnamény Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

                               

Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A pályázat beadási határideje: 2023. március 20.

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.

A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ étkeztetési rendszere fejlesztésének köszönhetően elérhető vált a bankkártyával történő befizetés az https://ugyfelkapu.eper.tv/ oldalon.  Egy regisztrációt követően lehetőség van itt rendezni a kiegyenlítetlen számláit.

Amennyiben a tanév elején kitöltött nyomtatványon megadta e-mail címét, 2023. március hónapban elkészült számláját már a megadott címre fogja kapni, kizárólag elektronikus formában.

Abban az esetben, ha továbbra is szeretné számláit papír alapon megkapni, úgy kérjük ezt jelezze a vasadrienn@vasarosnameny.hu , czomba.agnes@vasarosnameny.hu e-mail címen, vagy a  06-45/432-960-as telefonszámon.

Tisztelettel:

Koncz Edina  

         Intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Erre a fizetési módra a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ad lehetőséget.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben, vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban, vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Vásárosnamény V. Önkormányzata

Számla száma: 10044001-00337809-02120018

Számla IBAN száma: HU29 10044001 0033 7809 0212 0018

Felhívom a figyelmet, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Vásárosnamény, 2023. január

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS  

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

Településünkön 2023.02.01-2023.02.27. közötti időpontra ismét meghívó levelet kapnak a korcsoporthoz tartozó hölgyek

mammográfiás szűrővizsgálatra.

 

A korábbi években az indított buszjáratok kihasználatlansága miatt jelenleg minden napra nem tervezi Önkormányzatunk a szállítás megszervezését.

A szűrések utolsó 3 napjára 2023.02.22.(szerda); 02.24.(péntek); 02.27. (hétfő)-re lesz biztosítva a szállítás azok részére, akik szeretnének részt venni, de nem tudják az utazást másképp megoldani.

A szállításra vonatkozó igényét kérjük, mielőbb jelezze háziorvosánál vagy védőnőjénél!

Nem baj, ha nem arra a napra szól a meghívó!

Kérünk mindenkit, a saját egészsége érdekében vegyen részt a szűrővizsgálaton!

 

Gyülekező hely és indulási idő:

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22. 2023.02.22.; 7.15. óra

4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. 2023.02.24.; 7.15. óra

4803 Vásárosnamény, Iskola utca 42. 2023.02.27.; 7.15. óra

A háziorvosok telefonos elérhetőségei rendelési időben:

 1. sz. körzet – Dr. Balázsy Erzsébet – 0645/470-633
 2. sz. körzet – Dr. Somogyi Gáborné Dr. Szendrei Gabriella – 0645/470-982

III. sz. körzet – Dr. Katona Andrea – 0645/470-451

 1. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/478-210
 2. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/448-449
TISZTELT VÁSÁROSNAMÉNYIAK, BEREGIEK!

Látom és hallom, hogy ismét rengeteg pletyka és fals információ kering a városban a Kórházról. Bár nem az Önkormányzat a fenntartója, nem is mi rendelkezünk vele, de úgy gondolom, a tisztánlátás végett nem árt néhány dolgot rendbe raknunk ezzel kapcsolatban.

A Kórház NEM zár be!

Ezt fontos már az elején tisztázni, hisz még csak szóba sem kerül az épület bezárása. Minden eddigi járóbeteg-szakellátás megmarad, sőt előreláthatóan további szakellátásokkal még bővülni is fog az itteni egészségügyi szolgáltatások köre kiegészítve a kúraszerű ellátások lehetőségével. Várhatóan a későbbiekben a  Belgyógyászat is ilyen formában és nem mint önálló osztály fog működni. Az orvosok, az ápolók és minden egészségügyben dolgozó eddig is és ezután is lelkiismeretesen és fáradhatatlanul dolgozott értünk és tudom, hogy ez így lesz a jövőben is. Nagy-nagy hála, köszönet  és elismerés!

Mindannyiunknak fontos, hogy mi magunk, a szeretteink a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesülhessünk. Ezen dolgozik az állam, a Kórház vezetése és szerény eszközeinkkel mi magunk is. Ezzel az átszervezéssel tisztázottabbak lesznek az ún. betegútvonalak és mindenki ott kapja majd meg a számára szükséges ellátást, ahol azt a legmagasabb színvonalon tudják biztosítani.

Vásárosnamény és a Bereg továbbra sem marad magas szintű ellátást biztosító egészségügyi intézmény nélkül, minden ezzel ellentétes híresztelés egyfajta rémhírkeltés. Sajnos az egészségügy is már évek óta rendkívül átpolitizált és sokan nem a megoldásokban gondolkodnak, hanem a félelemkeltésben. Nem kell pl. megvédeni a Kórházunkat, mert senki nem akarja elvinni, de még csak bezárni sem. Sajnos sokan felülnek ezeknek a rémhíreknek én csak arra kérek mindenkit, hogy ne tegyék!

Felelősek vagyunk egymásért, vigyázzunk egymásra!  

Amennyiben a rendelkezésünkre állnak további HITELES szakmai információk az átszervezéssel kapcsolatosan, úgy azt azonnal tudatjuk Önökkel!

 

Filep Sándor

polgármester

Hulladékgyűjtő edényre felragasztandó matrica

2023 év elején is kézhez kapja valamennyi ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre felragasztandó matricát, melyet a közszolgáltatási díjat beszedő NHKV Zrt., a 2022. év utolsó negyedévére vonatkozó, 2023 januárjában postázott számlalevéllel együtt küld ki.

A közszolgáltatási feladatokat ellátó ÉAK Nonprofit Kft. felhívja az ingatlanhasználók figyelmét, hogy  őrizzék meg és ragasszák fel a matricát a vegyes hulladékgyűjtő edényre.  Ez a matrica igazolja, hogy az igénybevevő a közszolgáltatói nyilvántartásban díjfizetőként szerepel, így jogszerűen veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Amennyiben ez a matrica nincs felragasztva a hulladékgyűjtő edényre, alappal feltételezik a hulladék begyűjtésekor, hogy az ingatlanhasználó díjfizetés nélkül akarja elszállíttatni hulladékát. A matrica nélküli edényeket ellenőrizni fogják. A Társaság arra kéri a lakosságot, hogy a gördülékeny hulladékszállítás és a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében ragasszák fel mihamarabb a számlalevélhez mellékelt matricát.

További információt a következő linken találnak: www.eakhulladek.hu

Üzemszünet értesítő 2023.01.13

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Szatmár utca Páros házszám   2 62
2023-01-13 08:00 17:30  
Szatmár utca Páratlan házszám   1 47
2023-01-13 08:00 17:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   57  
2023-01-13 08:00 17:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

2023-2027 évekre vonatkozó IV. Városi Környezetvédelmi Programja

Tisztelt Városlakók! Vásárosnamény 2023-2027 évekre vonatkozó IV. Városi Környezetvédelmi Programja (IV. VKP) ide kattintva elérhető Véleményeiket, javaslataikat a következő emailcímre várjuk 2023. január 31. napjáig: Köszönettel:Vásárosnamény Város Önkormányzata

Tájékoztatás Önkormányzati igazgatási szünetről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról  szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet 1.§-a alapján Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2022. (XI.24.) önkormányzati határozatával 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Ezt követő első munkanap: 2023. január 9.

Ezen időszak alatt a Városháza zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel, azonban halaszthatatlan közfeladataink folyamatos és zavartalan ellátását biztosítjuk.

Anyakönyvezés a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban:

2022. december 27-én  (kedd)           900-1100 óra között       06-70/330-3043-as telefonszámon

2022. december 29-én(csütörtök)      900-1100 óra között       06-70/330-3043-as telefonszámon

2023. január 3. napján (kedd)             900-1100 óra között       06-30/601-5980-as telefonszámon

2023. január 5. napján (csütörtök)     900-1100 óra között       06-70/736-0860-as telefonszámon

kizárólag haláleset sürgős anyakönyvezése érdekében (pl: külföldre történő szállítás esetén)  készenlétet tartunk.

Kérjük a hozzátartozókat, temetkezési szolgáltatókat, hogy a megadott időpontokban keressék anyakönyvvezetőinket.  

Megértésüket köszönjük!

Filep Sándor   sk.                                                                                          dr. Deák Ferenc sk.

polgármester                                                                                                             jegyző

Tájékoztatás

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ értesítése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy Vásárosnamény város vonatkozásában a társasházi kéményseprő-ipari sormunka tervezett időpontja 2023. január 23-április 6.

További részletes információ: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

Tisztelettel:

Filep Sándor

polgármester

Tájékoztatás kézbesítő útján biztosított felvételi tevékenység megszüntetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Posta Zrt. rendelkezése alapján Vásárosnamény - Vitka településrészen a Vásárosnamény, Damjanich u. 2. címen hetente 1 órában - keddi napokon 13:30-14:30 óra között - a kézbesítő útján biztosított felvételi tevékenység ellátása 2022. december 6-tól megszüntetésre kerül. Az ügyfelek a postai szolgáltatásokat Vásárosnamény 1 postán (Vásárosnamény Szabadság tér 35.), az alábbi nyitvatartási időben tudják igénybe venni.

 

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-18:00

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00-16:00

Szombat

08:00-11:00

Időskorúak pénzbeli támogatása

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Örömmel értesítjük, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorúak pénzbeli támogatásáról döntött.

A döntés értelmében támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

 1. Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
 2. Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra, valamint
 3. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 65. életévüket.

A jogosultak részére egységesen 5 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

A támogatás készpénzben felvehető:

 • a vásárosnaményi városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),
 • a gergelyiugornyai városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,
 • a vitkai városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2022. december 8-21. között, illetve 2023. január 8. és 2023. január 12. napja között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában megteheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok bemutatásával szükséges igazolni (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.).

 

 

Ezúton is kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és nagyon boldog új évet!

Vásárosnamény, 2022. november. 24.

Filep Sándor sk.                                                                                       dr. Deák Ferenc  sk.

polgármester                                                                                                       jegyző

TÁJÉKOZTATÁS GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETRŐL

A Vásárosnamény városban működő közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendje 2022 év végén a következők szerint alakul:

     

Az ügyeleti és készenléti szolgálatra kötelezett gyógyszertárak és a váltás sorrendje:

Sorszám:

Gyógyszertár elnevezése:

Gyógyszertár címe:

1.

Arany Borostyán Gyógyszertár

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34.

2.

Remény Gyógyszertár

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22/a.

3.

Stella Patika

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 13.

Az ügyeleti szolgálatot a gyógyszertárak a fenti sorrendben heti váltásban látják el.

Az ügyeleti idő változatlan nyitva tartás mellett:

Ügyelet napja:

Ügyelet időtartama:

Szombaton és pihenőnapon

zárástól      – 19.00 óráig

Szombaton zárva tartó gyógyszertár

8.00 órától – 19.00 óráig

Vasárnap

8.00 órától – 19.00 óráig

Munkaszüneti napokon

8.00 órától – 19.00 óráig

2022.11.28.-2022 12.04. Arany Borostyán Gyógyszertár

2022.12.05.-2022.12.11. Remény Gyógyszertár

2022.12.12.-2022.12.18. Stella Patika

2022.12.19.-2022.12.25. Arany Borostyán Gyógyszertár

2022-12.26.-2023.01.01. Remény Gyógyszertár 

Tájékoztató (BURSA HUNGARICA 2023) döntésről

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 152/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozata alapján 43 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban.

 A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott érvényes pályázatok száma:

43 db „A” típusú pályázat.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

Vásárosnamény, 2022. november 25.

Filep Sándor sk.

polgármester

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről (Vásárosnamény)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Vásárosnamény település szennyvíz elvezetési rendszerét. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.12.08-2022.12.12. között füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről (Gergelyiugornya)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Vásárosnamény-Gergelyiugornya település szennyvíz elvezetési rendszerét. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.12.06.-án füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény -Gergelyiugornya szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Indul a Kincstár Mesterecset pályázata

 

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset pályázatát a Magyar Államkincstár. A pályázók hagyományos és digitális technikákkal is versenybe szállhatnak a díjakért, akár rajzzal, fotóval és kollázzsal is nevezhetnek. Idén a Kincstári szolgáltatások és a megtakarítás a két téma.

Óvodások, általános - és középiskolások is jelentkezhetnek a Kincstár idei Mesterecset pályázatára. Hagyományos és digitális eszközökkel is indulhatnak a gyerekek, ahol korosztályonként díjazzák őket. A pályázaton a pénzügyi tudatosság témakörhöz kapcsolódóan két témában és különböző technikával mutathatják meg kreativitásukat a fiatalok: így rajz, festmény, fotó, vagy akár képregény, makett, digitális rajz és kollázs is készülhet.

A Kincstár a következő témakörökben várja az alkotni vágyó fiataloktól az alkotásokat:

„Családom és a Kincstár” - Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!
„A megtakarítás a szupererőm” - Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent
tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?

A Magyar Államkincstár fontos küldetésnek tartja a fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztését. A pályázat célja, hogy szórakoztató formában járuljon hozzá a Kincstár befektetési szolgáltatási tevékenységeinek megismeréséhez, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli és kategóriánként díjazzák őket. A legjobb alkotások 150 000 Ft értékű, a második 100 000 Ft értékű, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft értékű műszaki cikkre váltható vásárlási utalványt kapnak.
A pályázatok a www.mesterecset-palyazat.hu honlapon nyújthatóak be 2022. december 31-ig a pályázati űrlap kitöltésével.

A nyertes pályaműveket a Kincstár a Facebook oldalán és az Instagramon is publikálja majd. Levelünk mellékleteként megküldjük a Mesterecset pályázat plakátját.

 

Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására

Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eükr.) 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az Eük. r. 2. § (5) bekezdésében meghatározott (4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. és 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatti telephellyel működő) 5. számú háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: www.vasarosnameny.hu)  

A feladat ellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:

 • 4800 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.
 • 4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
 • nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
 • a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
  • Vásárosnaményban: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. szám alatt,
 • Olcsva településen: Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatt

térítésmentesen rendelkezésre áll.

 • az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
 • ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): Vásárosnamény 1329 fő, Olcsva: 817 fő,
 • központi háziorvosi ügyeletben való kötelező részvétel,
 • Olcsva Község Önkormányzata igény esetén Olcsva községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít (4826 Olcsva, Kossuth u. 10/C.), mely megtekinthető Olcsva Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.                                  

 

A jogviszony kezdete:

Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Amennyiben 2022. december 31. napjáig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 nappal. A pályázati eljárás során a hiánypótlás biztosított.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni az „5. sz. háziorvosi praxis pályázata” jeligét.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármesterétől, valamint Borbás Judit Olcsva Község Polgármesterétől telefonon (45/470-022/171; 45/479-600) vagy a rmester@vasarosnameny.hu">polgármester@vasarosnameny.hu vagy olcsvaph@namenynet.hu email címeken.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázat publikálási időpontja: 2022. november 2.

Tisztelt lótartók!

A 41/1997 (V.28.) FVM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 195. § értelmében 3 évente kötelező elvégezni minden 6 hónaposnál idősebb ló fertőző kevésvérűségre és takonykórra irányuló vérvizsgálatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez évben vált esedékessé a vérvizsgálatok elvégzése.

A vérvétellel kapcsolatos egyeztetéshez és a még jelöletlen lovak jelölésével kapcsolatban keresse szolgáltató állatorvosát!

A vérvétel, a laborvizsgálat, a még'jeiöletlen állatok jelölésének és nyilvántartásba vételének költsége a lótartót terheli.

Azokra az állattartó udvarokra, ahol nem történik meg a lovak kötelező vérvizsgálata, forgalmi korlátozást rendelünk el és a járványtaní helyzetre való tekintettel a tulajdonossal szemben minden látókörünkbe kerülő, felróható esetben emelt élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabunk ki. ......

Fehérgyarmat, 2022. október 14.

 

Dr.Turi Róbert

 osztályvezető
járási főállatorvos

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

 

 A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3 a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

 

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon- portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

 

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

 

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

 

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

 

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

 

A Ptlc. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

 

Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban; EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhető el;

https://epr.nfk.gov,hu/

Az EPR használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkezniük.

A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Az ajánlat beadása a belépést követően lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves minőség igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát, ennek hiányában a Földforgalmi tv. 10. § (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül.

Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva állő határidő: 2022, október hónap 30 nap 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket hivatalos (a vételi ajánlatban feltüntetett postai és/vagy elektronikus) úton értesíti. Az országos járvány-helyzet alakulásától függően a jelen pontban meghatározott értesítési határidő meghosszabbodhat.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi ajánlatát a fenti, határidőig visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy védett természeti területnek és Matúra 2000 területnek minősülő földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) és az NFK között létrejött együttműködési megállapodás alapján az NFK kötelezettséget vállalt arra, hogy a NIF Zrt. által megjelölt ingatlanokat illetve az adott ingatlanokból meghatározott területet nem értékesít harmadik személy részére. Ennek megfelelően, a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján, az NFK fenntartja a jogot, hogy a NIF Zrt. által meghatározott ingatlanok tekintetében a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja, és az értékesítési ügyletet lezárja. Amennyiben az adott ingatlan tekintetében a szerződéskötésre sor került, akkor a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása szükséges.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy eredményes értékesítés esetén 1 hektár vág)' azt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a vevőt terheli az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja (az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az értékbecslési díjat az NFK viseli), amelyet szerződéskötést megelőzően számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére szükséges megfizetni, valamint az ügyvédi munkadíj vevőre eső része, amelyet számla ellenében készpénzben vagy azonnali átutalással a szerződés megkötésekor szükséges az eljáró ügyvéd (ügyvédi iroda) részére megfizetni. Az ügyvédi költség összege: 25.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj földrészletenként és az

 

Üzemszünet értesítő 2022.10.20

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Óvoda utca Páratlan házszám   1 29
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páros házszám   4 8
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   15 101
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páros házszám   2 20
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   27  
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páros házszám   16 110
2022-10-20 08:00 15:30  
Kecsege sétány Páratlan házszám   1  
2022-10-20 08:00 15:30  
Óvoda utca Páros házszám   2 18
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páros házszám   2 24
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   3 23
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páratlan házszám   3 19
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páratlan házszám   1 25
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páros házszám   2 22
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páratlan házszám   3 15
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páratlan házszám   3  
2022-10-20 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Zöld üzenet

Végre esik az eső! Ha teheti, gyűjtse össze Ön is a csapadékvizet, melyet például viráglocsolásra használhat.
Egy dolgot azonban se most, se máskor ne tegyen: a csapadékvizet ne vezesse a szennyvízcsatornába! Ez ugyanis rendkívüli módon megterheli a rendszert, valamint rontja a biológiai tisztítás hatásfokát. Nem mellesleg illegális, mely miatt büntetés jár.

Rókák veszettség elleni immunizálása miatt ebzárlat és legeltetési tilalom

2022. október 3.- 2022. október 23. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területére

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak.

A rókák veszettség elleni vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól.

A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni.

Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Az települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.) előtt indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is.

A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen végzés véglegessé és végrehajthatóvá válik.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2022. október 3.-tól a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálása során a települések külterületén csalétek vakcina kiszórása történik. Annak érdekében, hogy a vakcinát a rókák megfelelő arányban vegyék fel, a fentiek szerint határoztam.

A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területen ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelését a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: veszettség rendelet) 8. § (5) bekezdése írja elő. Az elrendelt korlátozásokat a veszettség rendelet 12. §, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdés előírásai szerint hoztam meg.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv) 51.§ (3) bekezdés s) és t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18. § (7) bekezdés b) pontja által biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték - feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. 2/5.
  • Alapterülete: 58,75 m2 (1 szoba + 2 félszoba + előszoba + konyha + közlekedő +                                                                     fürdőszoba+ WC, kamra, erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen vagy postai úton Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.


Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2022. október 14. (péntek)

Személyesen:                                                2022. október 14. (péntek) 1330 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                     2022. október 14. (péntek)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. szeptember 29.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Mosatási értesítő GERGELYIUGORNYA

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy
2022.10.3-án
2022.10.4-én
2022.10.5-én Az éjszakai órákban az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében GERGELYIUGORNYA település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.
A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves

Previous Next

Ebben az évben Önkormányzatunk 15. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz, melynek keretében Autómentes Napot rendeztünk szeptember 16-án, pénteken. A megszokott időponttól kicsit később, reggel 8 órakor történt meg az utak lezárása a gépjármű-forgalom elől a központi városrészben.

Az idei év mottóját kicsit módosítva így fogalmaztuk meg: „Hangold össze – a jobb kapcsolatokért -!

A legfrissebb általános iskolások és gimnazisták kísérő tanáraikkal már reggel nyolc órakor nyeregbe pattantak, és a programok igazi kezdetére már vissza is értek a kerékpártúrájukról.

A művelődési központ előtti megnyitó alkalmával Filep Sándor polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd ismertetésre kerültek a tervezett programok. Az önkormányzat munkatársai az okos zebra mellé indító elemként elhelyezték az általuk kupakok és kartonpapír segítségével elkészített mozdonyt, amihez kérték, hogy az óvodai csoportok és iskolai osztályok csatlakoztassák a vagonjaikat, hogy a teljes szerelvény „együtt juthasson célba”. Egészen a városházáig lehetett folytatni, innen a másik oldalon visszafelé haladtak az alkotások, illetve harmadik sorban a felező vonal mentén is. Nagyon szép és kreatív alkotások születtek aszfaltkréta és kupakok felhasználásával.

A művelődési központban a vöröskereszt munkatársai 10-14 óra között várták a véradókat, ahol 35-en jelentkeztek véradásra. A 2. c osztály és a Boglárka csoport mozgósítása volt a legeredményesebb, így őket jutalmaztuk – hétfőn - tortával.

 A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkörének tagjaival, valamint a Kárpátokért Egyesület a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola diákjaival egész nap aktívan segítették a környezetvédelmi célú programok megvalósítását.

A gimnáziumi diákkörösök energiahatékonysági kiállítást, mikroszkópos vizsgálódást is vezettek, illetve az ő kezdeményezésükre valósult meg a kupakgyűjtés mellett a használt sütőolaj gyűjtési verseny.

Több helyszínen a kézügyességüket használhatták a megjelenő kisebbek és nagyobbak, s a kreativitásuk termékét haza is vihették. Sok-sok alkotás készült ceruza és papír, valamint az úttesten aszfaltkréta és kupakok felhasználásával.

A rendőrség által üzemeltetett ügyességi pálya óvodás kortól nyújtott lehetőséget a biztonságos közlekedési technikák elsajátítására, valamint felállítottak egy sebességmérőt és egy motoros szimulátort is a gyermekek nagy örömére.

A parkban és környékén utcai társasjátékok örvendeztették meg a gyermekeket. A segítők órákon keresztül segítették a felhőtlen játékot, vigyázva a résztvevőkre.

A helyi mentőállomás munkatársai a vöröskeresztes diákokkal együtt újraélesztést és elsősegélyt „tanítottak” óvodásoktól felfelé az érdeklődőknek.

Az előre meghirdetett kupak és étolaj gyűjtése a három településrészen a következő eredménnyel zárult: több mint 800 liter használt sütőolaj, és körülbelül 600 kg kupak. Ha megnézzük, hogy egyes vizsgálatok alapján egyetlen csepp olaj akár ezer liter vizet is beszennyezhet, akkor akinek van kedve, kiszámolhatja, hogy megközelítően hány liter víz tisztaságát óvták meg a gyűjtők, nem beszélve a biodízelként való újrahasznosítás lehetőségéről.

A gyerekek nagy örömére újra bevetésre került a „kőkorszaki járgány”, illetve a BIKSZE felajánlásaként két bringó hintó, amelyeken idősebb segítők juttatták el e kicsiket a célba.

A nagyobbak viszont versenybe szálltak a leggyorsabb kőkori gyorsuló címért, s az első három helyezett csapatot éremmel is jutalmaztuk.

A kupak és olajgyűjtés eredményhirdetését 13 órakor már megtartottuk, így ebéd után a győztesek elfogyaszthatták a jutalom tortákat.

A művelődési központ kiállító termében közben órákon keresztül zajlott a sakk szimultán, melynek három győztese – akik legkésőbb estek ki – szintén érmet is kapott.

A védőnői szolgálat munkatársai egészségügyi szűréseket végeztek a felnőttek körében a rendezvény egész ideje alatt.

A rendezvény zárásaként a véradás eredményeinek a kihirdetésére, illetve az aszfaltrajzverseny győzteseinek a torták átadására került sor. Ezután történt meg a tombolasorsolás. Az első díj most is egy kerékpár volt.

Ezzel egy időben a vitkai és a gergelyiugornyai gyermekek programjai is zajlottak az oktatási intézmények koordinálásával. Volt aszfaltrajz, séta, kerékpározás, ügyességi feladatok és természetesen tombolasorsolás is mind a két helyszínen.

A helyi polgárőr szervezetek végezték a helyszínek biztosítását.

Segítők és ötletgazdák:

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkör, Kárpátokért Egyesület, Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola, Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vöröskereszt Területi Szerve, Vásárosnaményi Játékország Óvodái, a polgárőr szervezetek, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézmény, Védőnői Szolgálat, Országos Mentőszolgálat Vásárosnamény Mentőállomás, BIKSZE - Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, Tündérpázsit Biztos Kezdet Gyerekház, Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézménye, az Önkormányzat munkatársai, valamint önkéntes segítők.

A megvalósításban való közreműködést ezúton is ismételten megköszönjük.

 

Mosatási értesítő

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2022.09.21- én
2022.09.22- én
2022.09.23- án

az éjszakai órákban az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében VÁSÁROSNAMÉNY város ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kérjük a lakosság közreműködését, a barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 28. (szerda), 12.00 óra

A felméréshez szükséges űrlap a www.vasarosnameny.hu/barnakoszen-felmeres

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Öblös üvegek, valamint elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése

Vásárosnamény Város Önkormányzata és az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT. 2022. szeptember 5. (hétfő) és 2022. szeptember 10. (szombat) között öblös üveg (befőttes üveg), valamint elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez.

A fent megjelölt időpontokban lehetőség lesz az otthonokban összegyűlt üvegek és használaton kívüli elektromos berendezések térítésmentes leadására.

 A Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan (régi iskola) udvarán elhelyezett konténerekbe kérjük a hulladékok elhelyezését.

A gyűjtés kizárólag öblös üveg hulladék (befőttes, italos, bébiételes, stb.), elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésére vonatkozik.

Ablaküveg, szélvédő, vagy veszélyes hulladék nem kerülhet bele a konténerekbe!

Óvjuk együtt környezetünket!

A gyűjtőpont a fenti időpontban hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között, szombaton 8 és 13 óra között tart nyitva.

                                                                           Filep Sándor sk.

  polgármester

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. I/6.
 • Alapterülete:  46,46 m2 (1 szoba + 1 félszoba + előszoba + konyha + fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                       Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                                Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen vagy postai úton Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)       1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)       5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)       7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:            

Elektronikusan:                                                2022. szeptember 16. (péntek)

Személyesen:                                                  2022. szeptember 16. (péntek) 1330 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                       2022. szeptember 16. (péntek)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. szeptember 01.

                                                                                                          Filep Sándor    

                                                                                                          polgármester

Üzemszünet értesítő 2022.09.09
Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Petőfi Sándor utca Páros házszám   2 12
2022-09-09 08:00 15:30  
Bartók Béla utca Páros házszám   2 18
2022-09-09 08:00 15:30  
Bartók Béla utca Páratlan házszám   1 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Petőfi Sándor utca Páratlan házszám   1 37
2022-09-09 08:00 15:30  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Páratlan házszám   1 11
2022-09-09 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   1 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   7 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Petőfi Sándor utca     .  
2022-09-09 08:00 15:30 Petőfi Sándor utca -Dózsa sarok
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   22  
2022-09-09 08:00 15:30  
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   34 36
2022-09-09 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   4 22
2022-09-09 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   18 28
2022-09-09 08:00 15:30  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Páros házszám   4 16
2022-09-09 08:00 15:30  
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   16  
2022-09-09 08:00 15:30  
Kis utca Páros házszám   10  
2022-09-09 08:00 15:30  

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tervezett áramszünet

Az alábbi felhasználási helyeken tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5.B
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5A
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 7
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig

 

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Tájékoztatom, hogy az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2022. augusztus 17-én (szerda) 00.00 órától 2022.
augusztus 19-én (péntek) 24.00 óráig HL fokú hőség riasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2022. augusztus 19-én (péntek) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2022. augusztus 17.

 

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető

Vágányzári információ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2022. augusztus 22/23-tól 2022. augusztus 24/25-ig éjszakánként

Mátészalka - Vásárosnamény állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a
111 Mátészalka - Záhony vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Mátészalka – Vásárosnamény állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.

A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.

A vonatpótló autóbuszok a sötétített alappal jelölt menetrend szerint közlekednek.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható!

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

 

Járdafelújítás

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy

a "Vásárosnamény városközpont járdafelújítás" című

nyertes projekt keretein belül a Kossuth Lajos út, a Rákóczi Ferenc út, a Radnóti Miklós út, az Ady Endre utca, a Szabadság tér, valamint a Jókai Mór út érintett járdaszakaszain várhatóan augusztus 15-től járdafelújítási munkálatok kezdődnek el.

Az esetlegesen kialakuló közlekedési nehézségek okán türelmüket kérjük!

HIRDETMÉNY

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 HIRDETMÉNYE

Településfejlesztési Koncepció és

Településrendezési Terv felülvizsgálata – 2022.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján folytatja a telpülésfejlesztési koncepció  és településrendezési terv felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

 • település teljes területe

A dokumentációk kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a továbbdolgozott tervdokumentációk anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 25. /hétfő/ 16:30

Helye: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentációk elektronikusan elérhetők a település honlapján, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/uj-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 21 napban, azaz  2022. július 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2022. július 08.

                                                                                 

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

    polgármester

Tájékoztatás höségriasztás elrendeléséről

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan a III, fokú hőségriasztást 2022. július 24-én (vasárnapi 00.00 órától kezdődően 2022. július 26-án (kead) 24.00 óráig meghosszabította.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2022. július 26-án (kedd) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2022. július 22.

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető
nevében és megbízásából

Árokszállasiné Juha Valéria

vezetö-hivataíifőtanácsos

HIRDETMÉNY

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 

HIRDETMÉNYE

Településfejlesztési Koncepció és

Településrendezési Terv felülvizsgálata – 2022.

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján folytatja a telpülésfejlesztési koncepció  és településrendezési terv felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

 • település teljes területe

A dokumentációk kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a továbbdolgozott tervdokumentációk anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 25. /hétfő/ 16:30

Helye: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentációk elektronikusan elérhetők a település honlapján, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/uj-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 21 napban, azaz  2022. július 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2022. július 08.

                                                                                  

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

    polgármester

Üzemszünet értesítő 2022-07-22

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Árpád köz Páratlan házszám   1 21
2022-07-22 08:00 15:30  
Kossuth Lajos út Páros házszám   4 78
2022-07-22 08:00 15:30  
Árpád köz Páros házszám   2 4
2022-07-22 08:00 15:30  
Árpád út Páratlan házszám   1 31
2022-07-22 08:00 15:30  
Kossuth Lajos út Páratlan házszám   9 71
2022-07-22 08:00 15:30  
Veres Péter utca Páratlan házszám   19 51
2022-07-22 08:00 15:30  
Veres Péter utca Páros házszám   20 56
2022-07-22 08:00 15:30  
József Attila utca Páros házszám   4 28
2022-07-22 08:00 15:30  
Ady Endre utca Páratlan házszám   5  
2022-07-22 08:00 15:30  
Erkel Ferenc utca Páros házszám   2 14
2022-07-22 08:00 15:30  
Bereg köz Páros házszám   4  
2022-07-22 08:00 15:30  
Bereg köz Páratlan házszám   3  
2022-07-22 08:00 15:30  
Arany János utca Páros házszám   2  
2022-07-22 08:00 15:30  
Erkel Ferenc utca Páratlan házszám   13  
2022-07-22 08:00 15:30 orvosi rendelő is
József Attila utca Páratlan házszám   1  
2022-07-22 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás

Ismételten tájékoztatjuk a vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy jogszabály változás miatt:

„A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

6/A. §  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

Kötelesek regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (2021. november 01. napjától), oda adatszolgáltatást teljesíteni (2022. július 1. napjától).

A mellékelt tájékoztató segítséget nyújt a regisztráció elvégzésében.

 A regisztráció megtörténtét a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban szíveskedjen igazolni!

A regisztrációt alátámasztó dokumentum az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

e-mailben a: milene.edit@vasarosnameny.hu email címen

postai úton:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Elektronikus úton:

 • Ügyfélkapus bejelentkezés
 • Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928
 • Levél tárgya: Vendéglátó üzlet regisztrációja az NTAK-ba

Kérem a fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és a regisztráció elvégzését!

Vásárosnamény, 2022. június 20.

 

  dr. Deák Ferenc

                                     jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. JÚNIUS 29. (SZERDA) napján, napnyugta utáni órákban.

                                                       

TARTALÉKNAPOK: 2022. JÚNIUS 30. – JÚLIUS 01. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Üzemszünet értesítő

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2022-06-20 08:00 12:00  
Béke utca Páros házszám   2 28
2022-06-20 08:00 12:00  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   30 68
2022-06-20 08:00 12:00  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2022-06-20 08:00 12:00  
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2022-06-20 08:00 12:00  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2022-06-20 08:00 12:00  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2022-06-20 08:00 12:00 + Béke utca - Ifjúság u. sarka
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2022-06-20 08:00 12:00  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2022-06-20 08:00 12:00  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2022-06-20 08:00 12:00 +213 sz.
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2022-06-20 08:00 12:00  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2022-06-20 08:00 12:00  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2022-06-20 08:00 12:00  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   29 67
2022-06-20 08:00 12:00  
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2022-06-20 08:00 12:00  
Naményi Pátens utca Páratlan házszám   1 29
2022-06-20 08:00 12:00  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2022-06-20 08:00 12:00  
Naményi Pátens utca Páros házszám   2 34
2022-06-20 08:00 12:00  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2022-06-20 08:00 12:00  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2022-06-20 08:00 12:00  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2022-06-20 08:00 12:00 2-vel szemben

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. JÚNIUS 08. (SZERDA) napján, napnyugta utáni órákban.

                                                       

TARTALÉKNAPOK: 2022. JÚNIUS 09. – JÚNIUS 10. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK) napján, napnyugta utáni órákban.

TARTALÉKNAPOK: 2022. MÁJUS 27. – MÁJUS 28. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

28 új naperőművet épít az MVM Csoport

Az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. tíz településen összesen 28 új naperőművet épít európai uniós támogatással. A 6,704 milliárd Ft-os beruházást 31%-ban támogatásból, 69%-ban saját forrásból finanszírozza az MVM Csoport.

 

Az MVM Csoport középtávú stratégiájában kiemelten kezeli a megújuló energiaforrások hazai hasznosítását, ezért a megújuló energiatermeléssel foglalkozó leányvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. a KEHOP-5.1.2-17-2021-00007 azonosító számú projekt keretében 28 darab 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus erőművet épít országszerte, mellyel hozzájárul Magyarország klímapolitikai célkitűzéseinek eléréséhez.

Az erőművek az ország tíz településén épülnek meg: Berettyóújfalu, Dánszentmiklós, Dorog, Kunszállás, Nyírcsaholy, Oroszlány (15 erőmű), Pécs (5 erőmű), Pusztaföldvár, Sükösd, Vésztő.

A beruházás tervezett összköltsége 6,704 mrd Ft, melyhez 2,098 mrd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Európai Unió a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

Az erőművek évi átlagban mintegy 69 ezer GJ villamos energiát tudnak majd megtermelni, ami több mint 8000 háztartás éves villamosenergia-szükségeltét fedezheti amellett, hogy éves szinten közel
19 000 tonnával csökkenhet az ország szén-dioxid kibocsátása.

Az erőművek a tervek szerint jövő év első felében kezdhetik meg a kereskedelmi üzemet.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a https://zoldgeneracio.mvm.hu/oldalon olvashatnak.

 

A projekt címe:0,5 MW-os fotovoltaikus erőművek létesítése Magyarország területén

Kedvezményezett neve:MVM Zöld Generáció Kft.

Projekt azonosító száma:KEHOP-5.1.2-17-2021-00007

A szerződött támogatás összege:2 097 976 877 Ft

Beruházási költségre vetített támogatás mértéke:31,29%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.07.31.

EBOLTÁS

A hatósági állatorvos értesíti a lakosságot, hogy a gergelyiugornyai városrészen 2022-ben az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására

június 14-én, kedden    7.30. – 9.00.óra  között kerül sor a temetőnél.

 

Az oltás és féregtelenítés díja összevezetett ebek esetében 5 000 Ft/db.

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen microchippel megjelölt ebet lehet.

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező. Az elmúlt évi oltási könyvet mindenki hozza magával.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek megjelölési és veszettség elleni olttatási kötelezettségének tegyen eleget, mert annak elmulasztása szankciókkal jár.

Pótoltás nem lesz szervezve

 

dr. Koncz Béla Sándor sk.

          állatorvos

2022. május 29. (vasárnap) Gyermeknap, a Művelődési Központ mögötti térrészen és játszótéren.

Kérjük, hogy az alábbi parkolókat üresen hagyni szíveskedjenek:

 • A bútorbolt (volt K&H bank.) mögött
 • A Művelődési Központ mellett
 • A Városháza előtt és mögött

Ezek a térrészek lezárásra kerülnek 2022.05.27. (péntek) 15.00-tól, 2022.05.29. 20.00-ig.

 

Megértésüket köszönjük!

Filep Sándor
polgármester

Eb összeírás – felhívás kötelező adatszolgáltatásra

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az eb összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni
járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2022. június 30-ig
tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Vásárosnamény Város közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában.
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható a Vásárosnamény Város Önkormányzat
portáján. A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap a
ügyfélfogadási időben a hivatali épület portáján (Hétfőtől - Péntekig: 8.00–16.00,) személyesen vagy postai úton is (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. sz.) lehet
benyújtani.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
(Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).
Az űrlap letölthető városunk honlapjáról (www.vasarosnameny.hu ) word formátumban, melyet a milene.edit@vasarosnameny.hu  email címre tudnak eljuttatni, valamint ügyfélkapun keresztül online a (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) Általános vagy egyéb igazgatási ügyek - ebnyilvántartás felületen is beküldhető.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy - A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.”

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál
megjelöltetni.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi
bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Vásárosnamény, 2022. május 09.

dr. Deák Ferenc
       jegyző

TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. MÁJUS 19. napján, napnyugta utáni órákban.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel.

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről

0002 trv 1A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vásárosnamény és Gergelyiugornya település szennyvíz elvezetési rendszerén. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.05.09 – 2022.06.10. között füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény és Gergelyiugornya szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz. A lakosok ebből adódóan a füstöt, mint jelző anyag megjelenését tűzesetként bejelenthetik az adott címeken.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.