Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy közeledik a valamennyi civil szervezetet érintő határidő, 2023. május 31-e, azaz a 2022. évről szóló jogszabály szerinti számviteli beszámoló és mellékleteinek elkészítése, elfogadása és letétbe helyezése. A fenti határidővel kapcsolatban szeretnénk felhívni minden civil szervezet figyelmét a számviteli beszámolóval kapcsolatos következő fontos dolgokra:
  • Legyenek figyelemmel a beszámoló elkészítésére szolgáló űrlapok kitöltésének helyességére
  • A beszámoló beadása, benyújtása történhet elektronikus, illetve papír alapon is.
  • Figyeljenek rá, hogy a beszámoló benyújtásakor rendelkezésre álljanak a kötelező és lehetséges mellékletek (kiegészítő melléklet, szöveges beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, meghatalmazás);
  • Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt írjon alá a képviseletre jogosult, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássa el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén
  • A beszámoló elkészítése és elfogadás kapcsán kiemelten fontos a szervezet képviselőjének és könyvelőjének együttműködése (pl. közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelés / nem megfelelés, vagy a szervezet által kapott adományok megfelelő soron való szerepeltetése);

Május 31-e egy másik fontos határidőt is jelent a civil szervezetek számára:

  •  Valamennyi civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani 2023. május 31-ig, illetve a civil szervezeteknek a magánszemélyek által felajánlott adó 1% felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról el kell számolni a NAV felé a 2021-es évet érintően 2023. május 31-ig
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra is, hogy hogy közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2022. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje is. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről" című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2023. június 12. Ajánljuk figyelmükbe a Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr által a Civil Központok Tavaszi Szakmai Találkozóján tartott „A nonprofit szféra szerepe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépésben" című előadás anyagát (az előadás diái csatolva a levélhez).

 

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!
 
Elérhetőségeink: Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. 1/2
E-mail: civilkozpontszszb@gmail.com
Tel.: 42/311-324

 

Tisztelettel,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.