Hírdetmény

45 Km-es teljesítménytúra

 

KIÍRÁS:

45 éve lett város Vásárosnaménv, ünnepeljük meg egy 45 km-es teljesítménytúrával!

Maximum 9 fős csapatok jelentkezését várjuk 2024. április 26-án, (péntek) reggel 9 órakor kezdődő (csapatban teljesítendő) 45 lan megtételéhez.

Gyülekező: Tisza-töltés (Tisza-híd lábánál) 8.30-tól Feltételek:

1 fő minimum 5 km-t, maximum 15 km-t teljesíthet gyalog vagy futva.

Jelentkezéskor a csapatoktól konkrét neveket kérünk, név szerint a teljesítendő táv meghatározásával.

A túra a Tisza-híd lábától Jánd felé indul a töltésen, egy 2.5 km-es táv oda-vissza megtételével.

Egy csapat tagjai azonos időben indulnak, csapatonként lperces eltéréssel.

Az esemény nem verseny, minden csapat oklevelet kap, aki teljesíti a távot.

Munkahelyi és iskolai csapatok, baráti társaságok is összeállhatnak.

Jelentkezési határidő: 2024. április 19.12.00:

1.     emailben: vknameny@gmail.com.

2.      személyesen a jelentkezési lap leadásával a könyvtárban Mátrai Lászlónál

Tisztelt Városlakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 azonosítószámú „Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban” című projekt keretében fenntartható városi mobilitási tervet készít. Ez a terv egy új, az embert – a városlakót – középpontba állító közlekedési stratégia, amely megalapozza a következő évek közlekedési fejlesztéseit.

A stratégia megalkotásán dolgozó munkacsoport kiemelt fontosságúnak tartja Vásárosnamény és szomszédos települései lakosságának bevonását a tervezés folyamatába. A kérdőívben az itt élők „utazási szokásjellemzőiről" szeretnénk tájékozódni, illetve, amelynek keretében megoszthatják gondolataikat közlekedési nehézségeikről és az ezek elhárítására irányuló fejlesztési lehetőségekről.

A kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben minél előbb, minél hatékonyabb megoldások születhessenek közlekedési problémák kezelésére és a beruházások megvalósítására.

A kérdőív kitöltése körülbelül 5-10 percet vesz igénybe.

A kérdőívet kitöltők között 3 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra a vásárosnaményi Szilva- Termál- és Wellnessfürdőbe.

Az internetes (online) kérdőívek kitöltésére 2024. március 31. napjáig lesz lehetőség az alábbi linken:

https://www.partimap.eu/hu/p/Vasarosnameny-es-tersegenek-kozlekedese-lakossagi-kerdoiv/0

Segítő együttműködésükben bízva!

                                                                                              Filep Sándor sk.

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerének hírlevele

Ne váljon csalás áldozatává!

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen X. Y. lakos feljelentése alapján, mely szerint V. E. néven egy személy internetes közösségi oldalon keresztül ismerkedést színlelve felvette vele a kapcsolatot, majd különböző' élethelyzeti problémákra hivatkozva, anyagi haszonszerzés végett rávette a sértettet arra, hogy különböző külföldi bankszámlákra kezdeményezzen átutalásokat. Az utolsó átutalás megtörténtét követően a személy elérhetetlenné vált. A bűncselekménnyel okozott kár 33.648,5 Euro, azaz kb. 13.350.000,-Ft.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen X. Y. lakos feljelentése alapján. Az elkövető a www.blockchain.com bitcoin oldalról, bitcoin megbízással kapcsolatos befektetési tranzakció lebonyolítása során megnyittatott egy bankszámlát a sértettel, majd a sértett nevén vezetett, az OTP Bank Nyrt-nél lévő' bankszámla számáról az összes összeget elutalta a X. Y. nevén jegyzett bankszámlaszámra úgy, hogy a tranzakciót a sértett semmilyen módon nem észlelte és nem tudta megakadályozni, tiltani. Az egész ügylet lebonyolításához az elkövető kérésére a sértettnek egy úgynevezett anydesk programot kellett letelepítenie a számítógépére, ezzel teljes hozzáférést biztosítva az elkövetőnek a számítógépéhez. A csalással okozott kár 3.400.000,-Ft és 2.420,-Ft, számlanyitási díj.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki egy internetes hirdetésre jelentkezve a sértettnek tó'zsdei befektetést ajánlott. A sértett több részletben pénzt utalt át a megadott számlaszámra. Késó'bb, amikor a befektető' a pénz visszautalását kérte, az elkövető' elérhetetlenné vált. A bűncselekménnyel okozott kár:

20.000.000 Ft.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás X. Y. lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki a facebook internetes oldalon több alkalommal kicsalt tőle összesen 1.350.000,-Ft-ot azzal, hogy X. Y. egy 10 kg arannyal teli csomagot megküld részére Olaszországból. A sértett a csomag vámkezelését 3 esetben fizette meg a Stone Cord Corriere valószínűleg fiktív cégnek, amely szállította volna a csomagot, de a csomag nem érkezett meg.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, X. Y. lakos feljelentése alapján. Az elkövető' Facebookon vette fel a kapcsolatot a sértettel. Üzenetében azt írta, hogy a házastársa 10 év meghalt, nem született gyereke, aki örökölhetné a 912.500 eurós vagyonát. Ezt a sértettnek adományozná, amennyiben átutalja a kért összegeket. A sértett több alkalommal utalt át, összesen 650 Eurot, különböző' kitalált költségek miatt (ügyvédi díj, okiratok elkészítése, tranzakciós díj). A pénzösszegek átutalásra kerültek, de az adomány nem érkezett meg.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen, aki magát az OTP biztonsági emberének kiadva felhívta X. Y. lakost azzal megtévesztve, hogy számlájával biztonsági problémák vannak, ezért kérte, hogy a számla felett az irányítást átadja, aminek a sértett eleget is tett. Az elkövető' ezt kihasználva a sértett számlájáról pénzt utalt át egy idegen bankszámlára. A bűncselekménnyel okozott kár 10.000.000,-Ft.

Ne hagyja, hogy megtévesszék!

Intézkedések elrendelése

HATÁROZAT

Milota közigazgatási területén elhullott macskában és Ajak közigazgatási területén elhullott rókában megállapított veszettség esete miatt az alábbi intézkedéseket rendelem el:

Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Csaroda, Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyügye, Gyüre, Hermánszeg, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisvarsány, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Lónya, Magosliget, Mánd, Márokpapi, Mátyus, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nagyvarsány, Nemesborzova, Nyírmada, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Pusztadobos, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakerecseny, Tiszakóród, Tiszaszalka, Tiszavid, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosatya, Vámosoroszi, Vásárosnamény, Zajta és Zsarolván település önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, ezt az ebzárlattal érintett települések önkormányzatainak ellenőriznie kell az oltás alól elvont ebek felderítésére és az oltások pótlása céljából. Jelen járványtani helyzetre tekintettel az ebek mellett a házimacskákat és egyéb húsevő kedvtelésből tartott állatokat is vakcinázni kell veszettség ellen, az immunizálást az eboltásra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni, azonban a házimacskák és egyéb húsevő kedvtelésből tartott állatok elektronikus transzponderrel történő jelölése nem szükséges.

A 851450, 851350, 852950, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854650. 854660. 854750. 854850. 854860. 854870. 854950. 855050. 855150. 856550. 856650. 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadászatra jogosultak területén 2024. június 30. napjáig az alábbiakat rendelem el:

A vadászatra jogosultakat kötelezem a terület rókapopulációjának fokozott vadászatára, illetve egyéb módon történő gyérítésére. Valamennyi elhullottan talált rókát és valamennyi elejtett (azaz kilőtt és csapdázott) rókát laboratóriumi vizsgálatra kell küldeni a veszettség kizárása céljából. A mintákat az évi rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéséhez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

Elrendelem a rókák lebőrözésének tilalmát. Az elejtett, ill. talált testeket minden esetben gumikesztyűben úgy kell megfogni és csorgás, csepegésmentesen egészben becsomagolni, hogy az állat váladékai emberi bőrrel, nyálkahártyával ne érintkezzenek.

A 851450, 851350, 852950, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854650. 854660. 854750. 854850. 854860. 854870. 854950. 855050. 855150. 856550. 856650. 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadászatra jogosultat kötelezem, hogy a kóborló, nem befogható ebek és macskák diagnosztikai kilövését végezze el. A 2024. június 30.-ig kilőtt állatokat a rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéséhez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

A határozat 2024. június 30. napjáig érvényes.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a döntés közléssel végleges, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.

1.            ) előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatalához, mint a közigazgatási határozatot hozó szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton 3 példányban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az e-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az e-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a https://epapir.gov.hu/level/uj oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal / érintett Járási Hivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság a ÁDI/2024/0007288/EK számú eredményközlőben tájékoztatta hivatalomat, hogy 2024. január 24. napján Milotán elhullott macskában veszettség vírusát mutatta ki. A veszettségeset kapcsán a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a fertőzött területtel szomszédos hazai vadászterületeken a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében, figyelembe véve a hivatkozott számú ügyiratban leírtakat, a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XM.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdésben meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 5. § 1) bekezdés, a 9. § (2) bekezdés, a 11. § 1) bekezdés b) pontjában, 14 § 1) b) pontjában, a 15.§ e) pontjában biztosított hatáskörömben hoztam.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján állapítottam meg. Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki. A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték­feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

A jelen határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki. Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajthatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Fehérgyarmat, időbélyegző szerint

 

Kanyó Tamás járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

 

Dr. Turi Róbert járási főállatorvos

osztályvezető

Veszettség miatt intézkedések elrendelése

Az ukrán határ mentén megállapított veszettség esetek miatt a 851150, 851250, 851350, 851450, 851550,851560,851660,852950,853050, 853150,853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854550,854560,854650,854660,854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050,856550,856650, 856750, 856760, 857650 kódszámú vadászatra jogosultak területén 2024. június 30-ig az alábbiakat rendelem el:

A vadászatra jogosultat aktív közreműködésre kötelezem, hogy a kóborló, nem befogható ebek és macskák diagnosztikai kilövését végezze el. A 2024. június 30-ig kilőtt állatokat a rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéshez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

Fenti járványügyi intézkedés végrehajtása során kilőtt kóborló nem befogható ebek és macskák után nettó 5000 Ft/állat költségtérítés illeti meg a vadászatra jogosult szervezetet/társaságot.

Kötelezett a fenti díjazás figyelembe vételével, az ÁFA szabályok szerinti számláját a Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) részére állítja ki. A számlát a teljesítést követő hónap 5. napjáig az illetékes járási hivatalhoz kell beterjeszteni, csatolva hozzá a vizsgálati megrendelő másolati példányát.

A határozat 2024. június 30-ig érvényes.

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.) előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a https://epapir.gov.hu/level/ui oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs - Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal / érintett Járási Hivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos ÉlfF/44/2024 számú ügyiratában tájékoztatta hivatalomat, hogy az ukrán határ menti veszettség esetek miatt szükséges a 110-es számú vadgazdálkodási tájegység és a 851660 számú vadgazdálkodási egység területén a kóbor ebek és macskák gyérítése. A veszettség esetek kapcsán a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a fertőzött területtel szomszédos hazai vadászterületeken a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében, figyelembe véve a hivatkozott számú ügyiratban leírtakat, a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

A monitoring vizsgálatot az agrárminiszter az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 28. § d) pontja alapján rendelte el.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 32. § (1) f). pontja, a 51. § (3) r) és q) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (29) d) és (7) b) pontjában, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 9. § (3) és (4) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték - feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

A jelen határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki. Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

 

Nyíregyháza, időbélyegző szerint

Román István főispán

nevében és megbízásából

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.
vármegyei főállatorvos
főosztályvezető

Haltelepítés a Keskeny Holt-Tiszán

A Postás Horgász Egyesület haltelepítése a Keskeny Holt-Tiszán (15-0057) 2023-11-09-én a MOHOSZ ,, Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése"támogatásával 800kg 3 nyaras pontyot és 200kg 2 nyaras fogassüllőt telepítettünk az ÁPFE-V/42702-5/2023 támogatási szerződéssel.

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Tisza-part  4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  74 m2  nagyságú ingatlan, valamint Vásárosnamény Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 125/2023. (IX. 26.) önkormányzati határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 1. Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

 1. Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

 1. Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény Tisza-part  4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  74 m2  nagyságú ingatlan, valamint Vásárosnamény Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Fordulók száma: egyfordulós

 1. Az ingatlan adatai:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Megjegyzés

Vásárosnamény belterület 4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 74  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

1/1, kivett beépítetlen terület 74 m2

---

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Megjegyzés

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

1/1, kivett beépítetlen terület 88 m2

---

 1. Az ingatlan kikiáltási ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 74  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

3 000 000 Ft

200 000 Ft

150 000 Ft

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

2 800 000 Ft

190 000 Ft

140 000 Ft

 1. Azingatlan megtekintését, bejárásátaz Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

  

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:                 2023. november 27-én 1300 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:              Személyesen vagy képviselő útján

A licittárgyalás időpontja:                                2023. november 28-án 1330 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                           4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:                Városháza tárgyalóterme

 1. Az eljárás során a licitálás bruttó értéken történik. A megjelölt ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontja alapján  adómentes.
 1. Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt a 4330 hrsz-ú ingatlan esetében a 200 000.- Ft (azaz kettőszázezer forint) , a 4332 hrsz-ú ingatlan esetében pedig a 190 000.- (azaz százkilencvenezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalt Vásárosnamény Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámra, vagy azt az önkormányzat pénztárába befizette és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 5 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az Önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.
 1. Az Önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása a licittárgyalási eljárás megkezdéséig megtörténik.
 1. A licittárgyaláson csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a pályázati biztosítékot a 8. pontban foglaltak szerint átutalta az Önkormányzat számlájára, vagy azt a pénztárba befizette. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint a licittárgyalás időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül és az Önkormányzattal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
 1. A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezzel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).
 1. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

 

 1. A licittárgyalás során az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot.
 1. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést, a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.
 1. Az ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az Önkormányzat halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá.
 1. Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

 

A licittárgyalás eredménytelen:

 • ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,
 • ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;
 • ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.
 1. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.
 1. Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.
 1. Az Önkormányzat kéri, hogy az ingatlan állapotáról, az ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg. Továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.
 1. A licittárgyalási eljárásra benyújtandó nyilatkozatok megtalálhatóak Vásárosnamény Város Önkormányzatának weboldalán.
 • Nyilatkozat ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek elfogadásáról
 • Nyilatkozat a licittárgyalás rendjének elfogadásáról
 • Nyilatkozat titoktartásról

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (tel.: 06-70-518-7449) vagyongazdálkodási- és igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. november 10.

Filep Sándor

polgármester

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Tisza-part  4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  74 m2  nagyságú ingatlan, valamint Vásárosnamény Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 125/2023. (IX. 26.) önkormányzati határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 1. Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

 1. Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

 1. Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény Tisza-part  4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  74 m2  nagyságú ingatlan, valamint Vásárosnamény Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Fordulók száma: egyfordulós

 1. Az ingatlan adatai:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Megjegyzés

Vásárosnamény belterület 4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 74  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

1/1, kivett beépítetlen terület 74 m2

---

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Megjegyzés

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

1/1, kivett beépítetlen terület 88 m2

---

 1. Az ingatlan kikiáltási ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4330 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 74  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

3 000 000 Ft

200 000 Ft

150 000 Ft

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

2 800 000 Ft

190 000 Ft

140 000 Ft

 1. Azingatlan megtekintését, bejárásátaz Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

  

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:                 2023. október 27-én 1300 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:              Személyesen vagy képviselő útján

A licittárgyalás időpontja:                                2023. október 30-án 1330 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                           4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:                Városháza tárgyalóterme

 1. Az eljárás során a licitálás bruttó értéken történik. A megjelölt ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontja alapján  adómentes.
 1. Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt a 4330 hrsz-ú ingatlan esetében a 200 000.- Ft (azaz kettőszázezer forint) , a 4332 hrsz-ú ingatlan esetében pedig a 190 000.- (azaz százkilencvenezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalt Vásárosnamény Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámra, vagy azt az önkormányzat pénztárába befizette és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 5 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az Önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.
 1. Az Önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása a licittárgyalási eljárás megkezdéséig megtörténik.
 1. A licittárgyaláson csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a pályázati biztosítékot a 8. pontban foglaltak szerint átutalta az Önkormányzat számlájára, vagy azt a pénztárba befizette. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint a licittárgyalás időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül és az Önkormányzattal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
 1. A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezzel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).
 1. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

 

 1. A licittárgyalás során az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot.
 1. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést, a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.
 1. Az ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az Önkormányzat halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá.
 1. Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

 

A licittárgyalás eredménytelen:

 • ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,
 • ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;
 • ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.
 1. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.
 1. Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.
 1. Az Önkormányzat kéri, hogy az ingatlan állapotáról, az ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg. Továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.
 1. A licittárgyalási eljárásra benyújtandó nyilatkozatok megtalálhatóak Vásárosnamény Város Önkormányzatának weboldalán.
 • Nyilatkozat ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek elfogadásáról
 • Nyilatkozat a licittárgyalás rendjének elfogadásáról
 • Nyilatkozat titoktartásról

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (tel.: 06-70-518-7449) vagyongazdálkodási- és igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. október 12.

Filep Sándor

polgármester

Továbbra is értékes pontokat ér a felsőoktatásban az Önkéntes Katonai Szolgálat

Egyedülálló lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak a fiataloknak, akiknek a ponthatárok kihirdetése nem hozta meg a várt eredményt: pluszpontokkal vághatnak neki a felvételinek jövőre mindazok, akik sikeresen teljesítik az Önkéntes Katonai Szolgálat (ismertebb nevén: ÖKSZ-program) kiképzését.

Július 26-án kihirdették a 2023 szeptemberében induló felsőoktatási képzések felvételi ponthatárait. Akik esetleg nem nyertek felvételt, vagy más okból kell elhalasztaniuk felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék megtapasztalni milyen a katonalét, azok számára kiváló lehetőség az idén szeptemberben negyedik alkalommal induló ÖKSZ.

A 2024/2025-ös tanévtől megváltoznak a felsőoktatási felvételi eljárás pontszámítási szabályai, az 500 pontos rendszerben a tanulmányi és érettségi eredményekre maximum 200-200 pont szerezhető; további maximum 100 pontot adhatnak a felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott egyéb követelményekre, eredményekre. Mindez viszont nem érinti az önkéntes katonai szolgálat teljesítésért járó többletpontokat. Aki elvégzi a 6, illetve 12 hónapos kiképzést, biztosan megkapja az őt megillető 16, 32 vagy 64 pontot. Így az is lehetséges, hogy 500-nál is magasabb pontszámmal vághat neki a felvételinek.

A program első része egy 2 hónapos alapkiképzésből áll, mely során a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. Ennek végén mindenki eldöntheti, hogy az alapképzést folytatja, vagy átmegy valamelyik műveleti besorolású alakulathoz, így akár harckocsizó, ejtőernyős vagy búvár kiképzést is választhat.

Az alapképzés 6 hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár. Hat hónap után további fél évig lehet még folytatni az ÖKSZ-programot. Ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 pluszpontot lehet szerezni.

Az Önkéntes Katonai Szolgálat – mint a neve is mutatja – önkéntes, bármikor megszüntethető, ugyanakkor már a kiképzés közben is bárki dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása, illetve civil munkája mellett tartalékosként bizonyítja.

A kiképzések szeptember 11-én indulnak, tervezetten az ország valamennyi vármegyeszékhelyén, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Azok, akik teljesítik az ÖKSZ program második ciklusát, megfelelnek a missziós feltételeknek és részt vesznek missziós felkészítésen, annak sikeres elvégzése után tartalékos vagy szerződéses jogviszonyban missziós szolgálatot is vállalhatnak.

   

Aki elmúlt 18 éves, rendelkezik magyar állampolgársággal, próbára tenné magát fizikailag és szellemileg, ugyanakkor a civil életben is hasznos ismereteket szeretne elsajátítani, augusztus 31-ig jelentkezhetnek az iranyasereg.hu karrieroldalon, valamint a fővárosi és a vármegyeszékhelyek toborzó ügyfélszolgálati irodáiban.

   

    Kiadó: Honvédelmi Minisztérium

HIRDETMÉNY

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIRDETMÉNYE

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Felülvizsgálata – 2023.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény Város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján az Integrált Településfejelsztési Stratégia szakmai dokumentum felülvizsgálata mellett döntött.

A véleményezési dokumentáció kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a tervdokumentáció anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2023. augusztus 8. (kedd) 11:00

Helye: Vásárosnamény Város Önkormányzata

(Városháza – Díszterem)

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 

A dokumentáció a település honlapján elérhető.

Véleményüket, javaslataikat a közétételt követő 15 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg. Továbbá megküldhetik a foepitesz@vasarosnameny.hu e-mail címre.

Vásárosnamény, 2023. augusztus 1.

                                                                 

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

    polgármester

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége:
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke: mértéke: 155.600.- Ft/hó
          Licitlépcső mértéke:                             6.000.- Ft/hó
 1. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:                                                   

1. eladótér:                                        58,99 m2

2. raktár, szociális helyiségek:            31,37 m2

                                                    

Összesen:                                           90,36 m2

                      

                                                                                                                                                      

 1. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 2. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 01. (péntek) 13:30. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2023. szeptember 04-én 1400-kor kerül sor.
 6. A licittárgyalásra 2023. szeptember 04-én 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. július 31.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Részleges községi zárlat elrendelése nyúlós költésrothadás miatt

Vásárosnamény település 48°10'27.02"É 22°15'53.97"K gps koordináták által jelölt kitörési pont körüli 5 kilométeres körzetbe eső közigazgatási területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal részleges községi zárlatot rendelek el.

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat! A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos! A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg kell vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett! A határozatban foglaltakat azonnal végre kell hajtani. A határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni! A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék előtt (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is. A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. Az elsőfokú hatósági eljárás díj- és illetékmentes.

INDOKOLÁS

Így kellett határoznom, mert Gyüre településről származó lépmintában a Nemzeti Élelmiszerlánc¬biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság (1143 Bp., Tábornok u. 2.) mézelő méhek nyúlós költésrothadás kórokozóját kimutatta, amely alapján az illetékes hatósági állatorvos a betegséget megállapította.
Ilyen esetben a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1) bekezdése községi zárlat elrendelését írja elő a következők szerint: „ A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni.” A községi zárlat szabályait a Rendelet 17.§, valamint a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119.§ alapján rendeltem el.

A 17.§ szerint „
(1) A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni.
(2) A járási hivatal a betegség felszámolását a hatósági állatorvoson és a méhegészségügyi felelősön keresztül irányítja. „

Az Állategészségügyi Szabályzat 119.§(3) bekezdés szerint:

A zárlat alatt álló

a) községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;
b) községbe tilos fogékony állatokat bevinni;”

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg. A jogorvoslati tájékoztatást az ÁKR 114.§ (1) bekezdése, 116.§ (1) és (4) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608.§ (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13.§ (3) bekezdés c.) pontja, 18.§ (1) bekezdése, 39.§ (1), (2) és (6) bekezdései, 50.§ (1) bekezdése, 77.§ (1) bekezdése alapján adtam meg. Az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam az ügyfelet. Döntésemet a fenti jogszabályhelyek, valamint az ÁKR 80.§ (1), 81 .§ (1) bekezdései alapján hoztam. Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45.§ (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Fehérgyarmat, időbélyegző szerint

Tisztelettel,

Kanyó Tamás

járási hivatalvezető nevében és megbízásából

dr. Turi Róbert

osztályvezető járási főállatorvos

Közérdekű közlemény

már csak Egy napig adhatók be az egységes kérelmek

2023. június 4-ig 133.303 egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek több mint 72 százalékát, 95.987 darabot a kamarai falugazdászok segítségével. A kérelmek 2023. június 9-ig nyújthatók be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

 

Idén április 20-án indult az egységeskérelem-beadási időszak, több mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az év elején életbe lépett új támogatási ciklus miatt nagyban megváltozott a szabályrendszer, így több időt és munkát igényel a kérelmek elkészítése. A NAK felkészült az ezzel járó kihívásokra, így a korábbi években megszokott ütemben zajlik a kérelembeadás.
2023. június 4-ig 133.303 kérelmet nyújtottak be a termelők, ennek több mint 72 százalékát, 95.987 darabot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai segítségével. Tavaly a június 9-i, végső határidőig összesen 165 188 egységes kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz.

A kérelembeadási időszak utolsó napja 2023. június 9. A határidőt követően beadott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.

Aki mg nem kereste falugazdászát vagy  szaktanácsdóját, ezen az utolsó napon tegye azt meg. Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem kérték falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék azt, forduljanak telefonon a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászokhoz időpont-egyeztetés céljából.  Elérhetőségeik megtalálhatóak a NAK portálján, a falugazdász-keresőben.

Az egységes kérelmekkel kapcsolatban bővebb információk érhetők el a NAK portálján: https://www.nak.hu/ek-2023.

Hírdetmény TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIRDETMÉNYE

TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

Tájékoztatom Vásárosnamény Város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Vásárosnamény Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv módosítása mellett döntött.

A véleményezési dokumentáció kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a tervdokumentáció anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2023.06.13. /kedd/ 13:00

Helye: Városháza nagyterme

Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentáció a település honlapján elérhető.

Módosítással érintett terület és módosítási cél:

Külterületen, Vásárosnamény-Vitkától délre a 4117. sz. összekötő út keleti oldalán, a települést érintően tervezett kerékpárút és kísérő létesítményeinek megvalósításához, a település településrendezési eszközeiben terület biztosítás kialakítása, rögzítése (pl.: szabályozott közlekedési területek, vízügyi területek átvezetésénél stb.), meglévő elemek módosítása és törlése szükség szerint.

Véleményüket, javaslataikat a közétételt követő 10 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg. Továbbá megküldhetik a kokas.vn@gmail.com e-mail címre.

Vásárosnamény, 2023.06.07.

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

   polgármester

Eboltási hírdetmény

Vásárosnamény - GERGELYIUGORNYA városrészen a veszettség elleni összevezetett eboltásra     

2023. június 24-én (szombaton) kerül sor az alábbiak szerint:

8 óra 30 -tól - 9 óra 30 percig a szokásos helyen (Temető mellett).

                    

Az oltás díja 6 000 Ft/db.

 

Az eb tartási helyén (háznál) 7 000 Ft/db.

Pótoltás nem lesz szervezve!

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen Micro-chippel megjelölt ebet lehet.

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező!

Az eb oltási kiskönyvét mindenki vigye magával!

Zajkibocsátási határozat közzététele

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

 

 

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/3772-1/2023. ügyiratszámon kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/3772-2/2023. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu

Ügy száma: 151/3772-2/2023.

Kérelmező ügyfél: Nagy Melinda

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „Papesz terasz” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2023. május 17. 

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

HATÁROZAT

 

 

A Nagy Melinda ev. (székhelye: 4600 Kisvárda, Liliom utca 8/6.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Tisza-parton – az Üdülőtelep területén a 2887/145 hrsz. alatt – üzemeltetni kívánt „Papesz terasz” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

nappal 06-22 óra között : 40 dB,

 

   éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zajkibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény – mint szabadidős zajforrás – vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

Építményjegyzék 2000 szerinti besorolás

„Centrum”

 

 2887/141

1261

„Centrum”

 

2887/137-146

1261

„Centrum”

 

2887/129-133

1261

„Centrum”

 

2887/135

1261

Sólyom sétány

 

2887/1-4

1212

Gyöngybagoly sétány

 

2887/17-25

1212

„Centrum”

 

2887/75

1261

Sólyom sétány

 

2887/76

1212

Gyöngybagoly sétány

 

2887/45

1212

„Centrum”

 

2887/85-87

1261

„Centrum”

 

2887/81

1261

Tiszavirág sétány

77

2887/105

1212

„Centrum”

 

2887/127

1261

Vízmű

 

2888

2153

Zöldterület

 

2887/1

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket – a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően – túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

INDOKOLÁS

 

 

Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zajkibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

L = L - 5 (dB)

ahol

- L: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- L: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján – a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben – állapítottam meg.

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

                                               nappal: 45 dB,           

éjjel: 35 dB.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

Vásárosnamény, 2023. május 17.                                                                                           

 

dr. Deák Ferenc jegyző nevében és megbízásából          

                   

dr. Fórizs Erzsébet osztályvezető

Hírdetmény TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv módosítása mellett döntött.
Tájékoztatom a tisztelt partnereket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló
2021. évi XCIX. tv. 157.§ (1) b) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció a település honlapján elérhető, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=746&Itemid=405

Módosítással érintett terület és módosítási cél:
Külterületen, Vásárosnamény-Vitkától délre a 4117. sz. összekötő út keleti oldalán, a települést érintően tervezett kerékpárút és kísérő létesítményeinek megvalósításához, a település településrendezési eszközeiben terület biztosítás kialakítása, rögzítése (pl.: szabályozott közlekedési területek, vízügyi területek átvezetésénél stb.), meglévő elemek módosítása és törlése szükség szerint.

Véleményüket, javaslataikat a közétételt követő 15 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg. Továbbá megküldhetik a kokas.vn@gmail.com e-mail címre.

Vásárosnamény, 2023. május 16.

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.
polgármester

Eboltási hírdetmény

Vásárosnamény Város központi városrészen a veszettség elleni összevezetett eboltásra

                  

2023. május 20-án (szombaton) kerül sor az alábbiak szerint:

        

 • 7 órától - 8 óra 30 percig a Városháza melletti parkolóban
 • 9 órától - 10 óráig az Eötvös-Kúria udvarán.

        

Az oltás és féregtelenítés díja 6.000 Ft/db.

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen Micro-chippel megjelölt ebet lehet.

A megjelölés díja 3.500 Ft/eb.

Az oltás kérhető háznál (az eb tartási helyén) is. Telefonszám: 0630/5952597.

 

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező!

 

Az eb oltási kiskönyvét mindenki hozza magával!

Tájékoztatás

A betakarítási munkákra kellő körültekintéssel kell felkészülni, ezért különösen fontos a munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratás, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza, amelyek előírásait az alábbiakban ismertetem.

1. Betakarítási munkálatok tűzvédelme

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, az aratás és a növénytárolás tűzvédelmi szabályai a kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni (A bejelentéseket a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé kell megtenni, amelyek elérhetőségét a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabolcs.katasztrofavedelem.hu honlapján a Magunkról, Katasztrófavédelmi kirendeltségek menüpont alatt megtalálják).

A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó­vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, betakarítással érintett területen és a rostnövénytároló területén nem végezhető. Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles szántással vagy tárcsázással kialakított védősávon kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. A gépek kezelője üzemeltetés közben nem hagyhatja el azokat. A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, de legalább naponta meg kell tisztítani.

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással.

Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

 

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A mezőn összerakott kazal, valamint a rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a)    fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b)     egyéb építményektől legalább 100 méter,

c)     vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d)     közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e)     nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

Az     állattartó    telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és

szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény kazlak körül legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással.

Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg. A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani. A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag (rostnövények) esetén 2000 m2.

A létesítményeken kívüli kazal, szérű, rostnövénytárolók kialakítása esetén a nagyon alacsony és az alacsony kockázati osztályba tartozó épületektől 50 méteres tűztávolságot, a közepes és magas kockázati osztályba tartozó épületektől pedig 100 méteres tűztávolságot kell minimálisan tartani. A kialakított szabadtéri tárolóegységek között pedig 20 méter tűztávolság tartandó. Az esetlegesen kialakuló tűzek és a velük járó anyagi károk megelőzése érdekében a fent leírt tűzszakaszméret csökkentése megfontolandó.

Továbbá a tárolási egységek közötti védőtávolságok növelés is célszerű lehet, a nem várt tűzterjedés megakadályozása céljából.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal is sújtható.

Az OTSZ szabályozása alapján, füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

 

Ezek alapján külterületen a szabadtéri tűzgyújtáshoz, égetéshez nem kell a tűzvédelmi hatóság engedélye. Az ingatlan tulajdonosának, használójának az égetési tevékenységet, annak megkezdése írásban be kell jelentenie az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez, megyénk közigazgatási területén belül végzett tevékenység esetén a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A bejelentés megtétele továbbra sem mentesíti a bejelentőt más hatóság engedélyének beszerzése, valamint más jogszabályban foglalt előírások betartása alól!

Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a)     a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)     a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c)     tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)     a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

Tűzoltó készülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.

 

Továbbá felhívnám a figyelmet, hogy az OTSZ szabályozása mellett, és attól függetlenül a

közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉMrendelet az egyes gépjárműveken az alábbi tűzoltó készülékek készenlétben tartását írja elő:

A rendelet alapján a tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

a)    meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os

b)     meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

A tűzoltó készülékek más oltóanyag, de legalább azonos oltási teljesítményű hordozható tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek.

A tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya esetén a bírság kiszabása a hatályos szabályozás szerint kötelező. Mértéke 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet. A tűzoltó készülék karbantartásának hiánya esetén szintén tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni, melynek mértéke 10.000 forinttól 30.000 forintig terjedhet. Ezek a tűzvédelmi bírság tételek a veszélyes árut szállító járművekre nem vonatkoznak.

 

2. Mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységek ADR előírásai

Jelenleg Magyarországon a veszélyes áruk belföldi szállításának szabályait, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 387/202L(VL30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ADR), valamint az ADR „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021.(VII.30.) ITM rendelet tartalmazza.

Az ADR 1.1.3 szakasza általában tartalmazza a mentességeket, melyek közül az ADR 1.1.3.1.

c)     pontja értelmében az ADR előírásait nem kell alkalmazni „a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül.

Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra.”

Az aratást végző munkagépek (pl.: kombájn, cséplőgép, stb.) üzemanyag ellátását biztosító veszélyes áru (gázolaj) szállítás külső benzinkútról, saját gépjárművel az aratás helyszínére akkor nem tartozik az ADR hatálya alá, ha a szállított veszélyes áru mennyisége legfeljebb 450 liter.

Más üzemanyag vonatkozásában azonban ezek a mennyiségi határok változnak, pl. benzin esetében csupán 333 liter. Így a szállítás a fenti hivatkozás (ADR 1.1.3.1. c) pont) első mondatának kritériumait kielégíti. Ennek megfelelően, a fentebb leírt szállításokra az ADR 1.1.3.1.c) pontjában leírt mentesség alkalmazható és az ilyen szállítások esetén az ADR-t nem kell alkalmazni.

Amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége ezeket a mennyiségi korlátokat meghaladja, úgy e szállítások tekintetében - figyelemmel a felhasználási módra, a szállított, felhasznált mennyiségre - az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentesség igénybevétele javasolt. Az ADR 1.1.3.6 bekezdése a veszélyes áru, szállítási módjához (csak küldeménydarabos szállításra alkalmazható, ömlesztett, vagy tartányos szállításra nem) és az egy szállítóegységen szállított veszélyes áru mennyiségéhez köti a mentesség alkalmazásának lehetőségét, amely mennyiségi határ - az adott veszélyes áru szállítási kategóriájától függően - eltérő lehet.

A 3.3 szakasz az egyes veszélyes árukhoz tartalmaz különleges előírásokat, a 3.4 fejezet szerinti mentesség pedig különleges csomagolási előírásokat, és még kisebb mennyiségi korlátokat ír elő feltételként.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése ugyan nem biztosít teljes mentességet az ADR előírásai alól, azonban jelentős könnyítéseket tartalmaz. A szállítások kapcsán ez esetben nem szükséges többek között a gépjárművezető ADR 8.2.1 szakasza szerinti oktatása, a jármű jelölése, írásbeli utasítás, illetve az ADR 8.1.5 fejezete szerinti felszerelések készenlétben tartása. Gondot kell ugyanakkor fordítani egyebek mellett a fuvarokmányra (ADR 5.4.1), a minősített csomagolóeszköz használatára (ADR 4.1), a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására (ADR 5.2), a rakomány elhelyezésére, rögzítésére (ADR 7.5), az ADR 8.1.4.2 - 8.1.4.5 bekezdéseiben előírt legalább 2 kg-os tűzoltó készülék gépjárművön történő elhelyezésére és üzembentartására, a gépjárművezető és a szállításban érintett személyek ADR 1.3 fejezete és 8.2.3 szakasza szerinti oktatására.

 

A fentiek szerint leírtak kizárólag az ADR „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021.(VII.30.) ITM rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott fogalmak szerinti közúti járművel végzett szállításokra vonatkoznak. (A fogalom definíciója szerint közúti jármű: „a közúti forgalomban való használatra szánt, legalább négy kerékkel rendelkező, 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija, kivéve a síneken futó járművet, a mozgó munkagépet, valamint a veszélyes áru szállításakor legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedő mezőgazdasági és erdészeti vontatót.”)

A fenti definíció alapján tehát a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval az ADR előírásai szerint tilos veszélyes árut szállítani. Ezen tilalom alól ad könnyítést a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet), mely a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval végzett veszélyes áru szállítások tekintetében tartalmaz előírásokat.

Ebben az esetben az ADR előírásait csak annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azt az NFM rendelet betartani rendeli, azonban az NFM rendelet rendelkezéseit minden érintettnek teljes mértékben be kell tartania, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységük keretében rendszeresen ellenőriznek.

 

Azon járművek, gépek üzemanyaggal történő ellátása esetén, amelyek nem a külső munkaterületen (az aratás helyszínén) végzik tevékenységüket, vagy nem a fenti 1.) vagy 2.) pontban leírt valamely mentesség hatálya alá tartozó veszélyes áru szállítását végzik, be kell tartani az ADR előírásait.

 

Kérem a Tisztelt Címzetteket, hogy a fentiekben foglalt rendelkezéseket tartsák be a nem kívánt tűz és káresemények elkerülése érdekében.

Rókák veszettség elleni immunizálása miatt ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése.

2023. április 3.- 2023. április 23. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területére

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak.

A rókák veszettség elleni vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól.

A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni.

Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Román István

főispán

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
2. Felszereltsége: komfortos.
3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
5. Az irányadó bérleti díj mértéke: 155.600.- Ft/hó
Licitlépcső mértéke: 6.000.- Ft/hó

6. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
8. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
9. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:
1. eladótér: 58,99 m2
2. raktár, szociális helyiségek: 31,37 m2 Összesen: 90,36 m2
10. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
11. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.

12. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 10. (péntek) 13:30. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő nevét és címét,
- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,
- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,
- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,
- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

14. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
15. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
16. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
17. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
18. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2023. március 13-án 1400-kor kerül sor.
19. A licittárgyalásra 2023. március 13-án 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
20. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
21. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
22. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
23. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
24. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

 

Vásárosnamény, 2023. február 08.

Filep Sándor
polgármester

Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Magyar Katolikus Karitász
„Civil összefogás a kárpátaljai közösségekért!" – Adventi Adománygyűjtés kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára c. felhívást, melyhez a Hierotheosz Egyesület is csatlakozik. Amennyiben szeretné támogatni felhívásunkat tárgyi adománnyal (játékkal, szárazélelemmel, édességgel és karácsonyi "cipős doboz" akció jellegű felajánlással) - hiszen főként gyermekek és fiatalok, családok számára gyűjtünk- kérjük, hogy azokat legkésőbb 2022. december 9-ig szíveskedjenek eljuttatni a Hierotheosz Egyesület nyíregyházi irodájába, címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8/2., vagy a Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza címére, mely: 4400 Nyíregyháza, István utca 3. Tudjuk, hogy sokaknak egyszerűbb pénzadománnyal segíteni, ezt is örömmel fogadjuk, melyet a Hierotheosz Egyesület számlaszámára utalhatnak, mely az alábbi:

10702071-67150559-51100005
A közlemény rovatban kérjük tüntessék fel a „Kárpátaljai Adománygyűjtés" megnevezést. Áldott Adventet kívánunk Mindenkinek! Tisztelettel, Hierotheosz Egyesület - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Ne feledje téliesíteni vízmérőjét! Mindenekelőtt takarítsa ki az aknát, abban ne legyen szemét, törmelék vagy növényzet. Ha hiányzik a fedél, pótolja. Ezek után téliesítse az aknát és a
vízórát. A vízmérő akna falát érdemes hungarocellel szigetelni, és magát a vízórát is megóvni a fagytól. Az egyszerű megoldások is célravezetőek: ha szalmával vagy ruhadarabokkal teli zsákot tesz az órára és a szerelvényekre, a fedelet pedig avarral takarja le, megvédheti a fagytól az eszközt.

A nem lakott ingatlanokban ne feledkezzen meg a vízhálózat és a vízmérő víztelenítéséről!

Vigyázzon a vízmérőjére, annak elfagyása esetén ugyanis rengeteg víz folyhat el feleslegesen. Ennek a víznek az árát és a mérőcserét is minden esetben a felhasználónak kell kifizetnie!

VÁSÁROSNAMÉNY, 2022. szeptember 16. Autómentes Nap

Helyszínek:

Rákóczi Ferenc út, Művelődési Központ.

Iskola utca, Damjanich János út

800 – 1500-ig forgalomelterelés a Rákóczi Ferenc úton az Orbán Balázs krt. végétől az Alkotmány utcáig.

- Útlezárás reggel 8 órától -

Programok:

9 órakor: Megnyitó, a napi program ismertetése – a Művelődési Központ előtt, a kupakgyűjtő szív felavatása.

1000 -1400 között Véradás: a Művelődési Központban .

Minden véradó tombolaszelvényt kap ajándékba.

A legtöbb véradót felvonultató általános iskolai osztály és óvodás csoport jutalma torta.

Folyamatosan működő standok, programok 9-14-ig:

- Információs stand,

- Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület és Természetbarát Diákkör:

Energiahatékonysági kiállítás, használt sütőolaj gyűjtő, mikroszkóp, szerencsekerék,

- a Kárpátokért Egyesület és a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola foglalkoztató asztala,

- Egészségügyi szűrések a Védőnői Szolgálat és az EFI közreműködésével,

- Ügyességi versenyek, társasjátékok az útburkolaton, Frédi autó,

BIKSZE:Bringó hintó,

Zoárd kapitány legendája – interaktív és rajzos foglalkoztató,

Miénk az aszfalt! rajz és kreatív alkotások versenye több kategóriában,

Sakk szimultán.

13.00.:A kupak- és olajgyűjtő versenyek eredményhirdetése.

 

14.30. órától: Eredményhirdetés, tombolasorsolás. A nap fődíja kerékpár.

Tombolát csak „részvétellel” lehet szerezni, vásárolni nem!

 

Kérünk minden szülőt, aki mégis autóval szeretné aznap is iskolába/óvodába vinni a gyermekét, kerülje el a Rákóczi Ferenc utat! Megértésüket és az aktív közreműködést köszönjük!

 

"Hangold össze - a jobb kapcsolatokért -!" 

 

A programmódosítás jogát fenntartjuk!

_____________________________________________________________________

 

Kedves Résztvevők!

 

Előzetesen meghirdetjük a következő versenyeket iskolai osztályok és óvodai csoportok részére:

Véradás: a Művelődési Központban

A legtöbb véradót felvonultató általános iskolai osztály és óvodás csoport jutalma torta.

Kupak- és használt sütőolaj gyűjtése.

 

Aszfaltrajzverseny.

 

 

A győztes csoportok díja kategóriánként egy-egy 30 szeletes torta.

 

 

A kupakok és étolaj leadási határideje 11 óra. Ennek a kategóriának az eredményhirdetésére 13 órakor kerül sor, hogy ebéd után a győztesek még elfogyaszthassák a desszertet.

 

Mindenkit várunk szeretettel!

A szervezők

Kárpátokért Alapítvány pályázati lehetősége egyetemisták részére

A Kárpátok Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kelet-Magyarország területén (Borsod-Abaúj- Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezhessék, ezáltal szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó, a környezetük jobbításáért küzdő, európai szintű értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban.

E cél érdekében az Alapítvány egy komplex ösztöndíj rendszer működtetésébe kezdett 2007- ben, mely jelenleg is működik, és az indulás óta összesen 39 diákot támogattunk. Ez a  Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj program.

Ebben az évben ismét meghirdetjük a programot és szeretnénk, ha minél több olyan hátrányos helyzetű diákhoz eljutna a program híre, illetve a programban való részvétel lehetősége, akik az idén érettségiztek és szeptembertől felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

 

A programról bővebb felvilágosítás a következő elérhetőségeken kérhető:

 Czuczor Dániel, kommunikációs munkatárs

Kárpátok Alapítvány-Magyarország (www.karpatokalapitvany.hu)

3300 Eger, Felvégi út 53.

Tel.: 36-516-750

E-mail: cfhu@cfoundation.org

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem

Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Magyar Honvédség toborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba mintegy ötszázan kerültek be, többen azóta is a seregben szolgálnak.

Az első két hónapban a tartalékos katonák alapkiképzésen vesznek részt, majd a második, négyhónapos ciklusban több opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a lakhelyükhöz közeli tartalékos szervezetnél maradni, átszerződhetnek más szolgálati formára, vagy kérhetik, hogy kiképzésük speciális területen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 ezer Ft.

A szeptember 5-én induló kiképzések a tervek szerint az ország valamennyi megyéjében és Budapesten is megkezdődnek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, melyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot, térképészetet tanulnak, megismerkednek a szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki foglalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti feladatokat ellátó csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet vagy munkagépet vezetni is.

A program rugalmas: bármikor megszakítható, de újabb hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több évig katonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műveleti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati formák mellett. Egy korábbi interjúban Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese így fogalmazott: „ha hat hónap után az illető leszerel, akkor is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ha pedig szerződéses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként szolgál tovább, akkor megint bővült a Magyar Honvédség képessége.”

Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil megélhetést keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32-, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat.   

Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi lakóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, az iranyasereg.hu oldalon, vagy az onlinetoborzo@mil.hu címen.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

Telefon: 06 (42) 501-030

E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu

Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig: 08:00-15:30    Péntek: 08:00-12:00

Vásárosnamény – Sárkányhajó Roadshow

Vásárosnamény – Sárkányhajó Verseny

Ha nyár, akkor újra Sárkányhajó a Bereg szívében, Vásárosnaményban.

2022. június 25-én Vásárosnamény-Gergelyiugornya Tisza-part lesz a helyszíne a Sárkányhajó Versenynek.

Kapcsolattartó: Csobolya Attila

Elérhetőség: csobolyaa@yahoo.com

Tel: +36202151690

Nevezési határidő: 2022. június 20. 12.00 óra

Program

800 – 830 Érkezés, regisztráció

830 – 845 Technikai értekezlet, megnyitó

09.00-14.00 Verseny

14.30- 15.00 Kelet Brass Band koncert

15.00 Eredményhirdetés

Nevezés

Felnőtt 10 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapatban minimum 2 fő női versenyzőnek kell indulnia. Mentőmellény használata kötelező!

Legénység

10 fő evezős

maximálisan 8 fő férfi versenyző, minimálisan 2 fő női versenyző

1 fő dobos

1 fő kormányos, aki a 18. életévét betöltötte (akik igénylik, azoknak a rendezők biztosítanak kormányost)

Versenytáv: 200 méter

Igazolások a résztvevőknek kötelező kitölteni:

 • egyéni felelősség vállalási nyilatkozatot
 • csapat nevezési lapot
 • név szerinti nevezési lapot

Szabályok

A versenyek lebonyolítása az általános sárkányhajó versenyek szabályai szerint történik.

A fent előírt dokumentumok (nevezési lapok, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat),  hiányában a versenyző nem vehet részt a versenyen. A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. Kérjük, hogy minden legénység készüljön csapatkiáltással, vagy csapatdallal! A rendezők hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat szükség esetén mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.

Gyakorlási lehetőség:

Vásárosnamény Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a versenyre való felkészülésre, melynek díja 5000 Ft/óra/csapat, melyet a Vásárosnamény Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744065-15403399 vezetett számlaszámra kérjük elutalni. Ezt követően az alábbi elérhetőségek egyikén lehet jelentkezni:

 • Németh Béla 06-30/6021715
 • belanemeth88@gmail.com vagy
 • Gyakorlási időpont előre egyeztetve: 13.00-19.00 között lehetséges

Pontosság

Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, a futam előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt beszálló helyen fel kell sorakozniuk az ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából. Aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!

Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.

A verseny, eső esetén sem marad el!

Étkezés, ellátás

A nevezési díj tízórait, egytálétel ebédet illetve csapatonként egy zsugor ásványvizet tartalmaz. Továbbá a verseny helyszínén étterem, büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről.

Parkolás

A kijelölt helyen.

Nevezési cím: balkanszkyviktor@gmail.com

Nevezési díj: 

 • 10000,- Ft/csapat

Részvételi díj befizetésének módja: átutalás, vagy készpénz

Átutalással: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744065-15403399 számlaszámra

A közlemény rovatba ezt írja be: Sárkányhajó Verseny Vásárosnamény, nevezési díj - Csapat neve

A nevezési díjat legkésőbb a név szerinti nevezések leadásáig kérjük befizetni.

Készpénzfizetés: a helyszínen, a verseny megkezdése előtt.

Nevezési határidő: 2022. június 20. 12.00 óra

Név szerinti nevezések leadása2022. június 20. 12.00 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok letölthetők a www.vasarosnameny.hu honlapjáról.

A nevezési díj tartalmazza:

 • hajó használata
 • lapát használata
 • mentőmellény a legénység részére
 • reggeli és ebéd ellátás
 • egészségügyi szolgálat

kormányos (amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban esetlegesen keletkezett károkért anyagi felelőséggel tartoznak.)

Díjazás:

Az első három helyezést értékes nyereményekkel díjazzuk.

 1. helyezett díja: csoportos vontatott vízisport élménycsomag a Tiszán (banán, tuba, vízisí, wakeboard)
 2. Egésznapos belépő SzilvaTermál- és Wellness Fürdőbe
 3. Sütemény és kávé az Eötvös Kávézóban

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

Találkozzunk június 25-én, szombaton a gergelyiugornyai Tisza-parton!

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

2022-2023-as nevelési évre óvodatej szállító kiválasztására

 

I.) Ajánlatkérő neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Képviselő neve: Filep Sándor polgármester Képviselő elérhetősége:     Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu Kapcsolattartó neve:                       dr. Juhász Dóra

Kapcsolattartó elérhetősége:          Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: iuhaszdora@vasarosnamenv.hu

 

II.                ) A beszerzés tárgya: Az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021 (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 2022/2023-as nevelési év vonatkozásában óvodatej, valamint az alább megjelölt tejtermékek szállítása a jelen ajánlattételi kiírásban megjelölt intézmény óvodai nevelésben részt vevő gyermekei részére.

Ellátandó intézmény adatai:

Föintézmény:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái

Intézmény székhelye/címe/szállítási címe: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24. Intézmény képviselője: Vezséné Oszlár Ildikó OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 001

Ellátott óvodások száma: 212 fő

Tagóvodák:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Aranyablak Tagóvoda Intézmény címe: 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.

Intézmény képviselője: Szabó Józsefné Tagóvoda vezető

 

OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 003

Ellátott óvodások száma: 45 fő

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Tündérkert Tagóvoda Intézmény címe: 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 25.

Intézmény képviselője: Koncz Károlyné Tagóvoda vezető OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 004

Ellátott óvodások száma: 47 fő

Mindösszesen: 304 fő

 

Szállítandó termékkategória:

1.     ) I/a) telies/félzsíros tej (hetente 2 alkalommal)

2.      ) I/b) zsíros/félzsíros ízesített tej (hetente 1 alkalommal)

3.      ) II) gyümölcsdarabos ioghurtfhetente 1 alkalommal)

Szerződés típusa: Szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással) Szerződés időtartama: 2022/2023-as nevelési év

 

III.             ) Minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, egy héten legfeljebb 4 nevelési napon, végső kedvezményezettenként és nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. számú mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásba foglalni.

 

IV.             ) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatot 2022.05.12. (csütörtök) 16:00 óráig kérjük a rendeletben foglalt tartalommal egy eredeti példányban cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón megküldeni.

A benyújtási határidő a beérkezés határidejét jelenti.

 

Az ajánlattétel benyújtásának címe:

Postai úton vagy személyesen:        Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1. Kérjük a borítékra feltüntetni: „ Óvodatej program ajánlat 2022/2023. ”

 

2

 

Az ajánlat bontásának ideje és helye:            2022. május 17. (kedd) 9:00 óra

 

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.

I. emelet 44. szoba

 

Tájékoztatás:

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot,

az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

A Rendelet 11 .§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott pontozási rendszer alapján.

 

Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmazniuk:

1.     ) A Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. sz. mellékletében foglalt

szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél - azonosítója, képviselőjének neve, címe, kapcsolattartó neve és címe, e-mail címe, telefonszáma.

2.      ) A szállító nyilatkozatai a Rendelet 11 § (5) bekezdésében foglalt pontozási és

rangsorolási kritériumok tekintetében.

Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, azok megfelelnek a valóságnak.

További csatolandó dokumentumok:

-      jelen ajánlatkérés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat,

-      jelen ajánlatkérés 2. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt tartozásmentességi nyilatkozat,

aláírási címpéldány eredeti vagy egyszerű másolatban.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Gépkezelő munkatársakat keresünk
Előképzettség nem szükséges

Amit kínálunk
• Versenyképes jövedelem, alapbér bruttó 321.000 Ft túlóra nélkül
• A próbaidő után túlórával akár 400.000Ft bruttó jövedelem is elérhető!
• Műszakpótlék és túlóra kifizetése Garantált
• Jelenléti bónusz
• Esetenként pénzbeli jutalmak kifizetése
• Határozatlan idejű munkaszerződés a belépést követően azonnal
• Stabil, erős vállalati héttér
• 2 műszakos munkarend, éjszakai műszak nincs!

Amit elvárunk
• Csapatmunka
• Precíz munkavégzés
• Targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezés
• Telefonon: munkanapokon 06 45 / 592 024
• Mobil: 06 20 265 3085
• Önéletrajzokat a portán kérjük leadni
• e-mailben : lab@carbonblack.hu

Carbon Black Kft. 4564 Nyírmada Gárdonyi G. út hrsz 031/11

Fűtési szezonnal kapcsolatos káresemények megelőzése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az illetékességi területéhez tartozó 89 település tekintetében a fűtési szezonnal kapcsolatos káresemények megelőzésére kiemelt figyelmet fordít.
A tűzvédelmi hatóság célkitűzése a „tűzmegelőzés növelése, fűtési szezonnal kapcsolatos tűzesetek, káresemények számának csökkentése”.
A megelőzés sikerességének érdekében a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség a mellékletben szereplő tájékoztatást kívánja közre adni. A káresemények csökkentése érdekében konzultációs lehetőséget is biztosítunk a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatali helyiségében vagy telefonon a tájékoztatóban található elérhetőségeken.

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök 7:30-16:00, Péntek 7:30-13:30

 

Tisztelettel:
dr. Nóta József tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Felhívás egyéb- és magánszálláshely vendégforgalmának jelentésére

Tisztelt Szállásadó!

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a vendégforgalom összesített adatait a (2021. évre vonatkozó összesített vendégforgalmát) 2022. január 31-ig jelentse be hivatalomhoz!

Kérem, a 2021. évi teljes vendégforgalmi jelentését - a mellékelt nyomtatványt kitöltve - adja le hivatalomnál (személyesen, levélben, vagy a milene.edit@vasarosnameny.hu e-mail címre)! 

Elektronikus úton:

-         Ügyfélkapus bejelentkezés

-         Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928

-         Ügytípus: Szálláshely-szolgáltatási Ügyek

-         Levél tárgya: Jelentés a 2021. évi vendégforgalom összesített adatairól

 

Vásárosnamény,2022 január 06.

Meghívó

 

Dr. Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Dr. Kovács Zoltán

kormánybiztos

Filep Sándor

polgármester

Kiss B. Zoltán

házigazda

 

Ünnepi megnyitó

Szeptember 26.  vasárnap

15 30 Vendégek gyülekezője a vásárosnaményi református templom előtti téren

1540 Vadászok- vendégek bevonulása a nagyszínpadhoz

1600 Himnusz - Vásárosnaményi Férfikar

1605 Ökumenikus istentisztelet

Dr. Fekete Károly- református püspök, Palánki Ferenc- római katolikus megyés püspök,

Szocska Ábel- görögkatolikus megyés püspök

1650 Vadászhimnusz

1700 Köszöntőt mond

Dr. Tilki Attila- országgyűlési képviselő

1710 Ünnepi beszédet mond

Dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök helyettes, a rendezvény fővédnöke

1730 az „Egy a Természettel” - Vadászati és Természeti Világkiállítás vásárosnaményi helyszínét megnyitja Dr. Kovács Zoltán- kormánybiztos, a rendezvény védnöke

1750 Kitüntetések és díjak átadása

1820 „Természet és Vadvilág” állandó kiállítás megnyitója és szalagátvágás

1830 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítását megnyitja

Szentpéteri Sándor- Agrárminisztérium, helyettes-államtitkár,

Dr. Kovács Zita - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgató,

 1840„Ezer arcú természet” fotó kiállítást megnyitja Habarics Béla- tájegységvezető

1850 Székelyhimnusz - Vásárosnaményi Férfikar

Köszöntőt mond és a tárlatot vezeti Kiss B. Zoltán házigazda

1930 Állófogadás- Bürkös Zenekar (zártkörű)

A megnyitó kísérőprogramja:

1830 Íjászbemutató: Mónus József - harci cél és távlövő világrekorder

1830 Trio Consort koncert (nagyszínpad)

Az egyes programrészek, között kórusművek és kürt szólamok színesítik a megnyitót!

 

 1. Hét (09.26-10.03)

A hét vendége: Erdély-Partium és Hajdú- Bihar megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Olaj-grafika, porcelán festők bemutatkozása

-Világjáró Vadászok és a Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

- Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Falvak, borok utcája

-Gímszarvasból készült ételek

 

09.28. kedd

1000 Partium és Hajdú-Bihar megyei gyerekek találkozója

 (íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

 1200 Istentisztelet és közös ima a gyermekekért -Böjte Csaba -ferences szerzetes  

1600„Megyénk értékei” kiállítás megnyitó

A kiállítást megnyitja Baracsi Endre -Megyei Közgyűlés alelnöke

 

09.29. szerda

1000 Partium és Hajdú-Bihar megyei gyerekek találkozója

 (íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

 

09.30 csütörtök

1600Bakos Zenekar koncert (nagyszínpad)

1700 Vadászíró-olvasó találkozó

10.01. péntek

1300 Bakator Zenekar koncert (nagyszínpad)

1400 Magyar agarak küllemi bírálata (Kraszna-part)

1500A magyar agár szerepe a hagyományos vadászati módban – kerekasztal beszélgetés

1700 „ Hyppolit a lakáj”, vígjáték a Mandala Dalszínház előadásában, vendégművész: Mikó István

1730 Szalka-Consort komolyzenei koncert és trófea -bemutató (Nagyar, Luby-kastély)

 

10.02. szombat

1000 Beregi Dalárnap – férfikórusok találkozója a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola aulájában

1600 Beregi Dalárnap összkoncert (nagyszínpad)

A régió borainak és pálinkáinak gasztronómiája – falvak, borok utcája

10.03. vasárnap

Vadászkynologia szakmai nap

1000 Vadászkutyák munkabemutatója

1400 „A védett természeti területeken folytatott csapdázási tevékenységek „Csirmaz Imre előadása

1500 Vadászkutyák helyzete Magyarországon -szakmai konferencia

1700 Voicee Brass koncert (nagyszínpad)

 1. Hét 04.-10.10

A hét vendégei: Felvidék és Borsod -Abaúj-Zemplén megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Fa-csontfaragok és vadászkésesek bemutatkozása a mesterek utcájában

-Világjáró Vadászok és Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

- Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Dámszarvasból készült ételek

10.05. kedd -10.06. szerda

1000 Felvidéki és BAZ megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

10.07. csütörtök

1600 Trio Consort koncert (nagyszínpad)

1700   Vadászíró-olvasó találkozó

10.08. péntek

1400  ” Vadászok mindörökké” című könyvét bemutatja és dedikálja Ugray Tamás

1500  Nyírbrass koncert (nagyszínpad)

1600 „Fényképezőgép a vadgazdálkodásban” – Bóta István előadása

1700 „Világrekord gúthi dámok” – Dr. Szalacsi Árpád -Nyírerdő vezérigazgatója, Bartucz Péter,  Baráth Béla előadása

1800„ Hiszek egy hazában „  történelmi színdarab a Mandala Dalszínház előadásában, vendégművész: Varga Miklós

 

10.09. szombat

Regionális vadásznap,  gím -dám trófeamustra

Vadászok utcája- vadétel különlegességek

1000 Hubertus-vadásznapi hálaadás Dalanics Zoltán Hajdúdorogi parókus

Köszöntőt mond Szurovcsák András FTV. elnöke

Ünnepi beszédet mond Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere

Vadásznapot megnyitja dr. Jámbor László az OMVK elnöke

Kitüntetések és díjak átadása

1100 Világjáró Vadászok jubileumi ülése (zártkörű)

Köszöntőt mond Németh Attila Világjáró Vadászok elnöke

1300 „Diana a nyeregben” című könyvét bemutatja és dedikálja Lipp Adrienn

1400 Vadászat és Hollywood” filmvetítés

1500 The Daniels koncert (nagyszínpad)

 • hét 10.11-10.15

A hét vendégei: Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Termeszétfotósok és természetfilmesek bemutatkozása, kiállítása

-Világjáró Vadászok és Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

-Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Halból készült ételek

A hét minden napján 1800 -tól természetfotó és vadászfilm vetítés

10.11. hétfő

1400 „Műtermem a természet” – Zsila Sándor előadása

10.12. kedd

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

1400” Puszta, a szabadság és végtelenség hona” Vízur János előadása

1500 „Ezerarcú Tisza mente” Molnár Péter előadása

10.13. szerda

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

1400 „A természetfotózás technikai alapjai” – Németh János előadása

1500 „A nagyvad fotózás rejtelmei” – Réti Zoltán előadása

1700 Szironta koncert (nagyszínpad)

10.14 csütörtök

1400 „Grindadráp, a vitatott Feröeri tradíció” - Juhász Katalin előadása

1500 „Szemmel és lélekkel” – Szekeres János előadása

1600 Bakator Zenekar koncert (nagyszínpad)

1700 Vadászíró -olvasó találkozó

1800 „Köszi, köszi…!” kabaré a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában

 

10.15 péntek

700  HZP német vizsla tenyészszemle

1400 Természetfotósok szakmai fóruma

1500 „Család ellen nincs orvosság” vígjáték Mandala Dalszínház előadásában

1700 Záróünnepség

Világkiállítást zárja Filep Sándor Vásárosnamény város polgármestere

Kísérő programok:

 • E-bike túrák Szatmár-Bereg természeti kincseihez

https://www.facebook.com/HortobagyiNemzetiParkIgazgatosag

 • Vezetett kerékpártúrák a középkori templomokhoz

https://www.facebook.com/TourinformVasarosnameny

 • Hétvégi éjszakai fürdőzés a Szilva Termál és Wellnessfürdőben

https://www.facebook.com/szilvafurdo

https://www.szilvafurdo.hu/hu/

Helyszín: Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország 2021- Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 25

Elérhetőség:

Email: vdioramanameny@gmail.com

Facebook: https://onewithnature2021.org/

A világkiállítás és a rendezvények ingyenesen látogathatók!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy

Vásárosnamény városában a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:

Városháza épületében, Vásárosnamény, Tamási Áron u.1.

2021. szeptember 27. (hétfő) 9:00 – 15:00 óra között

A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 42.500.-Ft életkezdési támogatást ad.

Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 6,3%-kal kamatozik.

Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény
 • Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
 • Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

Kérdőív

Kérjük, töltse ki kérdőívünket szeptember 30-ig melyik városfejlesztést tartja a legfontosabbnak.

Ha a Pfizer oltóanyagot szeretné felvenni, vasárnapig Ön is foglalhat időpontot a megye valamennyi kórházi oltópontján! Ha már regisztrált a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon nincs más teendője, foglalja le időpontját a www.eeszt.gov.hu oldalon és vegye fel a védőoltást a nyíregyházi, nagykállói, nyírbátori, mátészalkai, fehérgyarmati, kisvárdai vagy a vásárosnaményi kórházi oltóponton. Az oltás életet ment!

F E L H Í V Á S

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Olcsva, Vásárosnamény településeken a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Olcsva

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei — havi rendszerességű

Vásárosnamény

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei — havi rendszerességű

1942 A lakosság utazási szokásai — 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú 2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról — 2021. április-június 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés — 2021. április-május

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóiknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.

 

A lakosság részére a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

 

  Előre is köszönöm szíves együttműködését, amellyel hozzájárul a felmérés sikeres végrehajtásához!

Vásárosnamény, 2021. április 6.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  dr. Deák Ferenc sk
jegyző

Vegyszeres gyomirtás

2021. március 29. - 2021 május 12. között a Pályavasúti Területi Igazgat­óság Debrecen és területi egységein vegyszeres gyomirtási munkákat végeznek.

A gyomirtásra használt vegyszerek:

AMEGA UP/ CLINIC UP/ GLADIÁTOR FORTE/ MARS 480SL

Hatóanyaga 360g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/ MAGELLAN

Hatóanyaga 2,5g/l floraszulam + 144g/l fluroxipil-meptil + 80g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON

Hatóanyaga 600g/l 2,4D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX

Hatóanyaga 27g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szerve­zetekre nem veszélyes.

KLEBER

Hatóanyaga 350g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészség­ügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KYLEO

Hatóanyaga 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG

Hatóanyaga 200g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCESSOR TX/ SUCCSES T

Hatóanyaga 300g/l petoxamid + 187g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészség­ügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

 

Tájékoztatás

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető - Szálláshely tulajdonos!

A vásárosnaményi Tourinform Iroda arra vállalkozott, hogy egy olyan térségi turisztikai honlapot készít, amely a desztináció (fogadó terület) iránt érdeklődő turistát még az utazási döntése előtt meggyőzi, itt létekor pedig elkalauzolja a térségben. Szeretnék bemutatni - Vásárosnamény mellett - Szatmár-Bereg összes látnivalóit, szálláshelyeit, vendéglátóhelyeit, a térség gasztronómiáját, kultúráját, értékeit, turisztikai attrakcióit, programjait.

A Tourinform Iroda szeretné a honlapon bemutatni Szatmár-Bereg szállásait is, így felajánlják a szálláshely tulajdonosoknak az oldalon való ingyenes megjelenési lehetőséget.  A településen jelenleg működő kereskedelmi- vagy magánszálláshelyek/vendégházak figyelmébe ajánljuk ezt a nagyszerű lehetőséget.

Az alábbi adatokra van szükség a szálláshelyeket illetően:

 • Szálláshely neve:
 • Szálláshely típusa (például: hotel, panzió, ifjúsági szállás, kemping, magánszálláshely stb.):
 • Pontos címe:
 • Telefonszáma:
 • E-mail címe:
 • Weboldala:
 • Összes férőhely száma:

Az adatokon kívül szükség van legalább 1 db jó minőségű fotóra a szálláshelyről/vendégházról, melynek az alábbi technikai feltételeknek kell megfelelnie:

 • a kép a szálláshely/vendégház jelenlegi állapotát mutatja,
 • marketing szempontból kellemes hangulatú, megfelelő fényviszonyok mellett (lehetőleg napos időben) készült,
 • a képen a szálláshely/vendégház teljes mértékben felismerhető,
 • olyan kép legyen, amellyel kapcsolatban a szálláshely/vendégház fenntartója, üzemeltetője teljes körű felhasználási joggal rendelkezik (jogosult arra, hogy a fotókat átdolgozza, többszörözze, nyilvánosságra hozza, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja; a fotók felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá harmadik személynek további felhasználására és átdolgozására engedélyt adhat).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak a megfelelő fotóval rendelkező szálláshelyeket tudják a honlapon megjeleníteni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket és élnek ezzel a lehetőséggel, abban az esetben az adatokat és a fotókat a tourinform@vasarosnameny.hu e-mail címre küldjék el 2021. március 26-ig.

Vásárosnamény, 2021. március 22.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Hírdetmény

a Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességi területén működő

általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 óra

2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óra

A beiratkozás idejét meghatározó jogforrás: a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.)

EMMI rendelet 7. §.

A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Jogorvoslati eljárás:

Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni -kiskorú tanuló esetén- a szülővel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő -a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül- a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti. A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.) kell benyújtani.

 

Kisvárda, 2021. március 16.

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.

Telefon: +36-45-795-204

E-mail: kisvarda@kk.gov.hu

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község

Óvoda Fenntartó Társulása

4800 Vásárosnamény Tamási Áron utca 1.

 

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

 

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

 

A nevelési év meghatározása:

 • minden év szeptember 01-től minden következő év 08. 31 –ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 26.-27.-28.(hétfő-szerda)

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:
 • Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.
 • Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.
 • Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az Nkt. 8. § (1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézményalapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24

06/70 266-4402  06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249;    06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633;    06-70-633-2090

Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

06-45-703-326;    06-70-967-9847

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény város közigazgatási területe,
 • a 4826-os irányítószámhoz tartozó Olcsva Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2021.május 28.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása, székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

PET Kupa 2021

Kedves leendő PET Kalózok! Megnyitottuk a jelentkezést az idei PET Kupa versenyekre, amelyeknek célja a Tisza/Bodrog folyó partjának megtisztítása az áradások alkalmával lerakódott hulladéktól.

A versenyek az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre:

 • II. Tisza-tavi PET Kupa: 2021. jún. 12-15.
 • IX. Felső-Tiszai PET Kupa: 2021. júl. 31-aug. 8.
 • II. Bodrogi PET Kupa: 2021. szept. 8-12.

Szeretettel várjuk az önkormányzat/település csapatának nevezését is március 15-ig a TTapp-on keresztül!

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a PET Kupa Adminjához, Doró Viktóriához.
Elérhetősége: petkupa@gmail.com, 06 30 343-5394

Tiszta Tisza, Boldog Bodrog!

Üdvözlettel,
a PET Kupa szervezői a PET Kalózok

petkupa.hu
facebook.com/petkupa

IV. Civil Véradás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021. március 25-én (csütörtökön) 8.00-14.00 között 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Megyeháza, C épület, ebédlőjében véradást szervez, hiszen a koronavírus járványra tekintettel újra fontossá vált a véradás folyamatosságának biztosítása!  

További információk az www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon.  

Kérjük, hogy részvételi szándékát a civilkozpontszszb@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2021. március 23-án, kedden, 14:00 óráig jelezze!

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Köszönjük, hogy véradásával segít az arra rászorulóknak és megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZATÁS 

-Vadkárok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos törvényi előírásokról, egyéb 
teendőkről- 
 
A    15-853050-110    kódszám    alatt    nyilvántartott    vadászterület    Földtulajdonosai    részére (Vásárosnamény  és  Környéke  Földtulajdonosi  Közösség).  Érintett  települések:  Ilk,  Gemzse, Tiszaszalka, Kisvarsány, Vásárosnamény, Gyüre, Nagyvarsány. 
A Hunor 96 Vadásztársaság (Székhely: 4800 Vásárosnamény, Koportos u. 5-6.; Nyilvántartási szám: 
15-02-0001445;  Képviseletre  jogosult:  Dr.  Kelemen  Miklós)  Intézőbizottsága  nevében  a  vadkárok 
megelőzése  és  elhárítása  érdekében  az  alábbiakra  hívom  fel  a  fenti  kódszámú  vadászterületen 
mezőgazdasági tevékenységet folytató földtulajdonosokat.  
 
Az  1996.  évi  LV.  törvény  (Vadászati  törvény)  78.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  vadászatra  jogosult 
(Vadásztársaság) a károk megelőzése érdekében köteles 
a)   a   földhasználók   számára   elérhető   módon   a   vadkárral   kapcsolatos   ügyekben   hivatalos 
kapcsolattartót megadni; Hivatalos kapcsolattartó: Burján Gergely ; elérhetősége: Tel: +3630-219-
6395; e-mail: hunor96vt@gmail.com 
b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági 
tevékenységgel összhangban legyen; 
c)  a  vad  általi  károkozás  vagy  a  károkozás  veszélyének  észlelése  esetén  a  föld  használóját 
haladéktalanul értesíteni; 
d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, 
muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni; 
e) fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral veszélyeztetett 
területre megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási 
berendezést elhelyezni; 
f)  ha  a  vadkár  megelőzése  másként  nem  valósítható  meg  hatékonyan,  úgy  a  föld  használójával 
egyeztetve   ideiglenes   villanypásztort   telepíteni   a   kár   veszélyének   fennállása   idejére,   melynek 
üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen gondoskodik; 
g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár megelőzése 
másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve más, a vadkár ellen 
célravezető  szakszerű  védekezési,  illetve  riasztási  módszerek  alkalmazásában  közreműködni,  illetve 
ahhoz hozzájárulni; 
h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni; 
i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni; 
j) a nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a fokozott vadkárveszélyre tekintettel – a vadászati 
hatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni. 
 
Az 1996. évi LV. törvény (Vadászati törvény) 79. § szakasza alapján föld használója a vadkárok, 
valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles 
a)  a  vadkár  elhárításában,  illetve  csökkentésében  a  vadászatra  jogosulttal  egyeztetett,  és  a  károk 
elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni; 
b)  a  károsodás  vagy  a  károkozás  veszélye  esetén  a  vadászatra  jogosultat  haladéktalanul 
értesíteni és tájékoztatni; 
c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági 
tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan 
mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből 
kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát; 
d)  az  általa  szakszerű  agrotechnológiával  művelt,  a  vad  általi  károkozás  ellen  a  tőle  elvárható 
mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni; 
e)  nagy  értékű  növénykultúra  esetében,  illetve  a  fokozottan  vadkárveszélyes  területen  fokozottan 
közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében; 
f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; 

 
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító 
vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra 
jogosult fedezi; 
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák 
kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni. 
(2)   A   föld   használója   jogosult   a   vadállomány   túlszaporodása   miatt   a   vadászati   hatóságnál 
állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni. 
(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési 
kötelezettségének  szakszerű  és  a  károk  elhárítására,  csökkentésére  alkalmas  módon  az  (1) 
bekezdés  a)–g)  pontjaiban  foglaltak  szerint  nem  tesz  eleget,  a  vadkárt  a  föld  használójának  a 
terhére kell figyelembe venni. 
(4)  Ha  a  föld  használója  vadkár  igényét  érvényesíteni  kívánja,  úgy  az  adott  növénykultúrában 
keletkezett vadkárra vonatkozó – a miniszter által rendeletben megállapított – bejelentési határidőn belül 
az  észlelést  követően,  legfeljebb  15  nap  elteltével  –  az  egyes  növénykultúrákra  meghatározott 
bejelentési időszakban – köteles azt a vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni. 
 
Amennyiben  a  föld  használója  a  vadászterület  egy  részének  elzárásával  a  vadászatra  jogosult 
vadkárelhárításra, vadkármegelőzésre irányuló tevékenységét akadályozza, korlátozza, a vadkárt 
a  föld  használójának  a  terhére  kell  figyelembe  venni.  A  vadászatra  jogosult  joga  a  vadászati 
haszonbérleti   szerződés,   illetve   a   vonatkozó   törvények   alapján   áll   fenn,   így   a   vadászati 
tevékenység  gyakorlására  nem  kell  a  földhasználótól  külön  engedélyt  kérni,  és  nem  kell  őt 
tájékoztatni a vadászatok időpontjáról. 
 
A   79/2004   (V.4.)   FVM.   rendelet   82.§   (3)   bekezdése   szerint   a   mezőgazdasági   vadkárt   a 
vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakban lehet bejelenteni, igényelni: 
a) őszi gabona: október 1. - július 31. 
b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31. 
c) kukorica: április 15. - november 15. 
d) burgonya: április 15. - október 15. 
e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30. 
f) borsó: március 1. - augusztus 30. 
g) szőlő, gyümölcsös: egész évben 
 
Az 1996. évi LV. törvény (Vadászati törvény) 81.§ szakasza alapján Vadkár, vadászati kár, valamint 
vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a 
kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért 
felelős személlyel. 
Ha a károsult és a kárért felelős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított öt napon 
belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül 
írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására 
irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye. 
A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a 
továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. 
A kár felmérését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok 
szerint – a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, 
ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a 
kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. 
A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon 
belül kérheti másik szakértő kirendelését  a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral 
érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után 
kerülhet sor. 

 
A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző 
a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek 
között a kár megtérítésére vonatkozóan. 
Ha  a  felek  között  kötött  egyezség  megfelel  a  jogszabályokban  foglalt  feltételeknek,  nem  sérti  a 
közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó 
kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási 
költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba 
foglalja és jóváhagyja. 
Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. 
A  károsult  az  eljárást  megszüntető  végzés  véglegessé  válásától  számított  harminc  napon  belül 
kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
Abban  az  esetben,  ha  a  károsult  kérésére  a  közjegyző  előzetes  bizonyítási  eljárás  keretében  vadkár 
felmérés  céljából  szakértőt  rendel  ki,  a  szakértő  a  kárfelmérési  eljárás  megindításáról,  valamint  a 
helyszíni felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni a vadászatra jogosultat. 
A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról készülő jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket 
tenni  a  kár tényével  és  mértékével  összefüggésben. Ha  a  vadászatra jogosult  képviselője a  szakértő 
értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem 
akadályozza. 
A kárfelmérési eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni. 
 
A Mezőgazdasági vadkárok előzetes, illetve végleges felmérése során csak azon vadkárigény kerül 
érdemi  elbírálásra,  amelyek  a  79/2004  (V.4.)  FVM.  rendelet  18.  és  19.  számú  mellékleteiben 
rögzített tartalmi elemeket rögzítik. 
 
 
 
 Kelt.: Vásárosnamény, 2021. 02. 18. 
 
 
Tisztelettel, 
Hunor 96 Vadásztársaság 
 
 
                                                                                                    képv: Dr. Kelemen Miklós elnök 
 
 

A Magyar Honvédségben 2019-től egy tanfolyamrendszerű altisztképzés vette kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven. A programra minden nagykorú, büntetlen előéletű, érettségivel rendelkező személy jelentkezhet, ehhez személyes okmányokra és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokra van szükség.

Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés feltétele az egészségügyi, mentális és fizikai alkalmasság. A program 5 hetes katonai alapkiképzésből, 18 hetes altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes szakmai felkészítésből áll. Mindenki az érdeklődésének, képzettségének, illetve készségeinek megfelelő szakirány ismereteit sajátíthatja el, és ennek megfelelő beosztást láthat el hivatásos altisztként a Magyar Honvédségnél.

A program már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet kínál, melynek mértéke az érettségivel rendelkező közkatona illetménye (nettó 199 ezer Ft). Emellett térítésmentes elhelyezést, étkezést, illetve ruházati ellátást biztosít a honvédség. Az alapkiképzés 2021 augusztusában indul Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

Jelentkezni április végéig lehet a nyíregyházi toborzóirodában, amely a Dózsa György út 29. szám alatt található. Érdeklődni a 06 (42) 501-030-as számon vagy a szabolcs.toborzo@mil.hu e-mail címen lehet. További információ: https://www.mhaa.hu/

 

Újabb speciális tartalékos katonai kiképzések indulhatnak februárban

Továbbra is várja a speciális önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. A 6+6 hónapos munkahelyteremtő programhoz nyár óta közel ezren csatlakoztak, de a szolgálat iránt továbbra is nagy az érdeklődés, ezért akár már február 1-jén újabb kiképzések indulhatnak.

A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, mely a koronavírus-járvány elleni védekezésben akár több ezer fő foglalkoztatásával is szerepel vállal. A speciális tartalékosi szolgálat a munkahelyüket elveszítő, felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak szól. A honvédségnél mindenki megtalálhatja a számításait, mert a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma képviselőit tudják foglalkoztatni.

A program júliusi indulásakor 14 helyszínen közel 400 fő vonult be, szeptemberben pedig 13 helyszínen több mint 350 fővel kezdődtek meg a kiképzések. A bevonulás harmadik üteme október elsején volt 10 helyszínen, ekkor több mint 200 fő írt alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés.

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. Ha valaki közben úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megteheti, de a szerződés újabb 6 hónappal meg is hosszabbítható.

A jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy áttérnek más tartalékos szolgálati formára, vagy pályájukat szerződéses katonaként folytatják, amennyiben megfelelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek. A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, további információk a www. iranyasereg.hu oldalon találhatóak.

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

A Nemzeti Egészségmegőrző Program részeként a

 

45 – 65 év közötti hölgyek

 

mammográfiás szűrése

2021. január hónapban 25. és 29. között történik meg a vitkai városrészben lakó személyek részére.

 

Vásárosnamény Város lakosságának szűrését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka Mammográfia Centrum

- 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4. szám –

végzi.   

A szűrésen történő részvételhez Vásárosnamény Város Önkormányzata

szállító járművet biztosít. A szűrések – alább felsorolt – időpontjában autóbusz indul a Perényi tanyai és a vitkai háziorvosi rendelők elől.

A Perényi tanyai rendelőtől 2021. január 29. napján 7 óra 00 perckor,

a vitkai rendelőtől 7 óra 10 perckor a következő napokon:

 1. január 25., 26., 27., 29.

Aki a behívó levélen szereplő időpontban nem tud a vizsgálaton megjelenni, a fenti napok bármelyikén részt vehet a szűrésen.

A szűrővizsgálatra a személyazonosító igazolványát, társadalombiztosítási igazolványát és behívó levelét kérjük, vigye magával.

Kérjük Önt, hogy egészsége érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjen!

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Figyelem!

A Veszélyhelyzet megszűnését követően 60 napig ismét

meghosszabodik az okmányok érvényessége az alábbiak szerint:

 

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.