Hírdetmény TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv módosítása mellett döntött.
Tájékoztatom a tisztelt partnereket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló
2021. évi XCIX. tv. 157.§ (1) b) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció a település honlapján elérhető, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=746&Itemid=405

Módosítással érintett terület és módosítási cél:
Külterületen, Vásárosnamény-Vitkától délre a 4117. sz. összekötő út keleti oldalán, a települést érintően tervezett kerékpárút és kísérő létesítményeinek megvalósításához, a település településrendezési eszközeiben terület biztosítás kialakítása, rögzítése (pl.: szabályozott közlekedési területek, vízügyi területek átvezetésénél stb.), meglévő elemek módosítása és törlése szükség szerint.

Véleményüket, javaslataikat a közétételt követő 15 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg. Továbbá megküldhetik a kokas.vn@gmail.com e-mail címre.

Vásárosnamény, 2023. május 16.

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.
polgármester

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.