AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

2022-2023-as nevelési évre óvodatej szállító kiválasztására

 

I.) Ajánlatkérő neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Képviselő neve: Filep Sándor polgármester Képviselő elérhetősége:     Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu Kapcsolattartó neve:                       dr. Juhász Dóra

Kapcsolattartó elérhetősége:          Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: iuhaszdora@vasarosnamenv.hu

 

II.                ) A beszerzés tárgya: Az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021 (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 2022/2023-as nevelési év vonatkozásában óvodatej, valamint az alább megjelölt tejtermékek szállítása a jelen ajánlattételi kiírásban megjelölt intézmény óvodai nevelésben részt vevő gyermekei részére.

Ellátandó intézmény adatai:

Föintézmény:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái

Intézmény székhelye/címe/szállítási címe: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24. Intézmény képviselője: Vezséné Oszlár Ildikó OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 001

Ellátott óvodások száma: 212 fő

Tagóvodák:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Aranyablak Tagóvoda Intézmény címe: 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.

Intézmény képviselője: Szabó Józsefné Tagóvoda vezető

 

OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 003

Ellátott óvodások száma: 45 fő

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Tündérkert Tagóvoda Intézmény címe: 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 25.

Intézmény képviselője: Koncz Károlyné Tagóvoda vezető OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 004

Ellátott óvodások száma: 47 fő

Mindösszesen: 304 fő

 

Szállítandó termékkategória:

1.     ) I/a) telies/félzsíros tej (hetente 2 alkalommal)

2.      ) I/b) zsíros/félzsíros ízesített tej (hetente 1 alkalommal)

3.      ) II) gyümölcsdarabos ioghurtfhetente 1 alkalommal)

Szerződés típusa: Szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással) Szerződés időtartama: 2022/2023-as nevelési év

 

III.             ) Minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, egy héten legfeljebb 4 nevelési napon, végső kedvezményezettenként és nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. számú mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásba foglalni.

 

IV.             ) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatot 2022.05.12. (csütörtök) 16:00 óráig kérjük a rendeletben foglalt tartalommal egy eredeti példányban cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón megküldeni.

A benyújtási határidő a beérkezés határidejét jelenti.

 

Az ajánlattétel benyújtásának címe:

Postai úton vagy személyesen:        Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1. Kérjük a borítékra feltüntetni: „ Óvodatej program ajánlat 2022/2023. ”

 

2

 

Az ajánlat bontásának ideje és helye:            2022. május 17. (kedd) 9:00 óra

 

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.

I. emelet 44. szoba

 

Tájékoztatás:

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot,

az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

A Rendelet 11 .§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott pontozási rendszer alapján.

 

Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmazniuk:

1.     ) A Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. sz. mellékletében foglalt

szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél - azonosítója, képviselőjének neve, címe, kapcsolattartó neve és címe, e-mail címe, telefonszáma.

2.      ) A szállító nyilatkozatai a Rendelet 11 § (5) bekezdésében foglalt pontozási és

rangsorolási kritériumok tekintetében.

Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, azok megfelelnek a valóságnak.

További csatolandó dokumentumok:

-      jelen ajánlatkérés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat,

-      jelen ajánlatkérés 2. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt tartozásmentességi nyilatkozat,

aláírási címpéldány eredeti vagy egyszerű másolatban.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.