Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerének hírlevele

Ne váljon csalás áldozatává!

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen X. Y. lakos feljelentése alapján, mely szerint V. E. néven egy személy internetes közösségi oldalon keresztül ismerkedést színlelve felvette vele a kapcsolatot, majd különböző' élethelyzeti problémákra hivatkozva, anyagi haszonszerzés végett rávette a sértettet arra, hogy különböző külföldi bankszámlákra kezdeményezzen átutalásokat. Az utolsó átutalás megtörténtét követően a személy elérhetetlenné vált. A bűncselekménnyel okozott kár 33.648,5 Euro, azaz kb. 13.350.000,-Ft.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen X. Y. lakos feljelentése alapján. Az elkövető a www.blockchain.com bitcoin oldalról, bitcoin megbízással kapcsolatos befektetési tranzakció lebonyolítása során megnyittatott egy bankszámlát a sértettel, majd a sértett nevén vezetett, az OTP Bank Nyrt-nél lévő' bankszámla számáról az összes összeget elutalta a X. Y. nevén jegyzett bankszámlaszámra úgy, hogy a tranzakciót a sértett semmilyen módon nem észlelte és nem tudta megakadályozni, tiltani. Az egész ügylet lebonyolításához az elkövető kérésére a sértettnek egy úgynevezett anydesk programot kellett letelepítenie a számítógépére, ezzel teljes hozzáférést biztosítva az elkövetőnek a számítógépéhez. A csalással okozott kár 3.400.000,-Ft és 2.420,-Ft, számlanyitási díj.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki egy internetes hirdetésre jelentkezve a sértettnek tó'zsdei befektetést ajánlott. A sértett több részletben pénzt utalt át a megadott számlaszámra. Késó'bb, amikor a befektető' a pénz visszautalását kérte, az elkövető' elérhetetlenné vált. A bűncselekménnyel okozott kár:

20.000.000 Ft.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás X. Y. lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki a facebook internetes oldalon több alkalommal kicsalt tőle összesen 1.350.000,-Ft-ot azzal, hogy X. Y. egy 10 kg arannyal teli csomagot megküld részére Olaszországból. A sértett a csomag vámkezelését 3 esetben fizette meg a Stone Cord Corriere valószínűleg fiktív cégnek, amely szállította volna a csomagot, de a csomag nem érkezett meg.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, X. Y. lakos feljelentése alapján. Az elkövető' Facebookon vette fel a kapcsolatot a sértettel. Üzenetében azt írta, hogy a házastársa 10 év meghalt, nem született gyereke, aki örökölhetné a 912.500 eurós vagyonát. Ezt a sértettnek adományozná, amennyiben átutalja a kért összegeket. A sértett több alkalommal utalt át, összesen 650 Eurot, különböző' kitalált költségek miatt (ügyvédi díj, okiratok elkészítése, tranzakciós díj). A pénzösszegek átutalásra kerültek, de az adomány nem érkezett meg.

Az X. Rendőrkapitányságon csalás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen, aki magát az OTP biztonsági emberének kiadva felhívta X. Y. lakost azzal megtévesztve, hogy számlájával biztonsági problémák vannak, ezért kérte, hogy a számla felett az irányítást átadja, aminek a sértett eleget is tett. Az elkövető' ezt kihasználva a sértett számlájáról pénzt utalt át egy idegen bankszámlára. A bűncselekménnyel okozott kár 10.000.000,-Ft.

Ne hagyja, hogy megtévesszék!

Dokumentumok:
Download this file (elbir csalás példatár.pdf)elbir csalás példatár.pdf1419 kB

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.