Tisztelt Városlakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 azonosítószámú „Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban” című projekt keretében fenntartható városi mobilitási tervet készít. Ez a terv egy új, az embert – a városlakót – középpontba állító közlekedési stratégia, amely megalapozza a következő évek közlekedési fejlesztéseit.

A stratégia megalkotásán dolgozó munkacsoport kiemelt fontosságúnak tartja Vásárosnamény és szomszédos települései lakosságának bevonását a tervezés folyamatába. A kérdőívben az itt élők „utazási szokásjellemzőiről" szeretnénk tájékozódni, illetve, amelynek keretében megoszthatják gondolataikat közlekedési nehézségeikről és az ezek elhárítására irányuló fejlesztési lehetőségekről.

A kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben minél előbb, minél hatékonyabb megoldások születhessenek közlekedési problémák kezelésére és a beruházások megvalósítására.

A kérdőív kitöltése körülbelül 5-10 percet vesz igénybe.

A kérdőívet kitöltők között 3 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra a vásárosnaményi Szilva- Termál- és Wellnessfürdőbe.

Az internetes (online) kérdőívek kitöltésére 2024. március 31. napjáig lesz lehetőség az alábbi linken:

https://www.partimap.eu/hu/p/Vasarosnameny-es-tersegenek-kozlekedese-lakossagi-kerdoiv/0

Segítő együttműködésükben bízva!

                                                                                              Filep Sándor sk.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.