Hírdetmény TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIRDETMÉNYE

TelepülésrendezésiTerv módosítása – 2023.

Tájékoztatom Vásárosnamény Város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Vásárosnamény Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv módosítása mellett döntött.

A véleményezési dokumentáció kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a tervdokumentáció anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2023.06.13. /kedd/ 13:00

Helye: Városháza nagyterme

Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentáció a település honlapján elérhető.

Módosítással érintett terület és módosítási cél:

Külterületen, Vásárosnamény-Vitkától délre a 4117. sz. összekötő út keleti oldalán, a települést érintően tervezett kerékpárút és kísérő létesítményeinek megvalósításához, a település településrendezési eszközeiben terület biztosítás kialakítása, rögzítése (pl.: szabályozott közlekedési területek, vízügyi területek átvezetésénél stb.), meglévő elemek módosítása és törlése szükség szerint.

Véleményüket, javaslataikat a közétételt követő 10 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg. Továbbá megküldhetik a kokas.vn@gmail.com e-mail címre.

Vásárosnamény, 2023.06.07.

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

   polgármester

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.