Adóügyi

A 319/2021. (VI.9.) Kormányrendelet az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) kormányrendeletbe 2021. június 10-i hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő időszakra megszűnik.

Ennek értelmében 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő vendég a korábbiaknak megfelelően köteles a települési adórendeletben meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, azt a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig az adóhatósághoz benyújtani és ezzel egyidejűleg a beszedett adót a lenti számlaszámra befizetni.

Vásárosnaményban az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

Az idegenforgalmi adót a következő bankszámlaszámra kell megfizetni:

11744065-15403399-03090000

 

 

Az idegenforgalmi adó - bevalláshoz szükséges nyomtatvány az E-önkormányzat felületen érhető el, mely ügyfélkapus bejelentkezéssel elektronikusan is benyújtható. A bevallást a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell benyújtani adóhatóságunkhoz.

Vásárosnamény, 2021. június 28.

                                                                                            Dr. Deák Ferenc

                                                                                                    jegyző

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.