Vásárosnamény Város Hétszínvirág Óvodai telephely komplex fejlesztése.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016.05.19-éntámogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívására„Vásárosnamény Város Hétszínvirág Óvodai telephely komplex fejlesztése.” címmel. A 2017.05.09.-én hozott támogatói döntés értelmében, a támogatási kérelmet 244.999.552 Ft vissza nem térítendő támogatásraérdemesnek ítélte a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság vezetője.

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számú projekt a Vásárosnamény Városában található Hétszínvirág Óvoda fejlesztéséről szól. Az óvoda minőségi fejlesztése révén új épületszárnyának építésével a jelenlegi 8 csoportos óvoda + 2 csoportszobával és tornaszobával, egyéni fejlesztő helyiséggel, szocializációt, mozgásfejlesztést ill. szabadidős programoknak lehetőséget biztosító helyiség kialakításával, logopédiai foglalkoztatóval, orvosi szobával és kiegészítő, kapcsolódó funkciókkal bővül. A beruházás megvalósításával a nevelési szempontból ideális 20 fős csoportlétszámban fogják tudni nevelni a gyermekeket! A fejlesztéssel tovább javítható a Hátrányos Helyzetű gyermekek integrált nevelését, hiszen egy épületen belül, 10 csoportban tágabb lehetőségek adódnak a gyermekek létszámarányos elhelyezésére, így az esélyegyenlőség megteremtésére ideálisabb mód kínálkozna.

Mindezekkel a Hétszínvirág Óvoda épület-bővítményével az óvodai nevelés, ellátás feltételeinek korszerűsítése, a szakmai minőségi munka színvonalának javítása, egy modern, minden igényt kielégítő, a szakmai és gazdasági elvárásoknak egyaránt megfelelő környezet kialakítása.

 A projekt eredményeként megvalósuló 509,21 m2 hasznos alapterületű új épületszárnya, modern és fenntartható épületgépészeti és villamos (megújuló energiaforrást is felhasználó napelemes) rendszer kialakítása az épületszárny teljes akadálymentesítése, az új csoportszobai bútorok és játékok beszerzése és a játszóudvar bővítése, megteremti a minőségi neveléshez való egyenlő hozzáférés esélyét, és a hatékony, eredményes képességfejlesztés méltányos feltételét. A megvalósulás eredményeként javulni fog 214 gyermek komfort és biztonságérzete, a 6 fő Sajátos Nevelési Igényű és a gyermeklétszám 36,45%- át kitevő Hátrányos Helyzetű gyermekek integrációs nevelésének feltételrendszere.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a B.ÉP.SZOLG Kft-vel kötött vállalkozási szerződést az Önkormányzat 2018.01.05-én. Az építési beruházás 2018.01.12-én indult el.