1. / március / 27.

          Vásárosnamény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú felhívásra, melynek eredményeképpen 98,36 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg számára.

A fejlesztés eredményeként minden útszakasz esetében stabilizált földút (kő útalap) lesz kialakítva, mindenütt 1,0 - 1,0 m széles padka készül, a földutak melletti szikkasztó árkok felújításával összesen 2209,0 m hosszan. A burkolat szélességek 3,0 – 6,0 m között változó, az egyes szakaszok esetében,  két útszakasz esetében új aszfalt burkolatú 6,0 m széles útcsatlakozás kerül kialakításra a 41. sz. főút csatlakozásaként.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.20.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a támogatás mértéke: 95,00%

A projektről bővebb információt a www.vasarosnameny.hu oldalon olvashatnak.