×

Hiba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /rekultiv is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Vásárosnamény Város hulladéklerakójának rekultivációja  
Kedvezményezett neve
Vásárosnamény Város Önkormányzata Projekt azonosító
ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0001 Operatív program
ÉAOP - Észak-Alföldi Operatív Program Felhívás száma
ÉAOP-5.1.2/C-11
 
Megvalósítás helyszíne
Vásárosnamény 0534/1; 0557/30; 0565/2; 0565/3; 0565/5; 0566; 0558 hrsz. Kistérségi besorolás
Hátrányos helyzetű kistérség (HH) Pályázat benyújtásának napja
2011.11.25 Támogatás megítélésének napja
2012.04.02 Megítélt támogatás összege
283 880 463 Ft Projekt összköltsége
298 821 540 Ft Támogatási arány
95,00 % Szerződés dátuma
2012.08.02 Szerződésben megítélt ÉAOP támogatás
283 880 463 Ft Szerződésben elfogadott összköltség
298 821 540 Ft Megítélt EU Önerőalap támogatás (2012. 10. 30.):
291 500 Ft Megítélt BM Önerőalap támogatás (2013. 08. 26.):
7 470 539 Ft Projekt tervezett kezdése
2012.11.08 Projekt tervezett befejezése
2013.11.30

{gallery}/rekultiv{/gallery}

Projekt rövid leírása A Vásárosnaményi hulladéklerakó a települési szilárdhulladék lerakókkal kapcsolatos jogi szabályozás bevezetése előtt létesült, így nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletnek. A lerakó - kialakításából adódóan - a vízre, a talajra, a levegőre és az élővilágra egyaránt potenciális szennyező forrást jelent. A jelenleg érvényben lévő jogszabály értelmében a környezetszennyezés kizárása érdekében gondoskodni kell a hulladéklerakó rekultivációjáról. A hulladéklerakó rekultivácójával megszűnik annak esélye, hogy a lerakott, kezeletlen, fedetlen hulladék bármely környezeti elemben szennyezést okozzon. A hulladéklerakó Vásárosnamény külterületén a 0534/1; 0557/30; 0565/2; 0565/3; 0565/5; 0566; 0558 hrsz.-ú területen helyezkedik el.
A hulladéklerakó tulajdonosa és a projekt megvalósításának projektgazdája Vásárosnamény Város Önkormányzata. A hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve elkészült, a tervek alapján a Környezetvédelmi Felügyelőség a jogerős rekultivációs engedélyt kiadta. A rekultivációs munkák elvégzése után az utógondozási feladatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata fogja végezni.
A hulladéklerakó rekultivációja során megvalósuló átmenti felső lezáró rétegrend az alábbiak szerint kerül kialakításra: - tömörített hulladéktest, - 20 cm vastag kiegyenlítő réteg, - 40 cm fedőréteg. A záróréteg kialakítása után a lezárt depónia növényesítése őshonos növényfajokkal fog történni. A hulladéklerakó területén 2 új monitoring kút kerül kialakításra és elkészül egy csapadékvíz gyűjtő és visszalocsoló rendszer. A hulladéklerakó rekultivációja során a kivitelezési munkálatok mellet az alábbi szakterületeken kerülnek szakértők a projektbe bevonásra:
•    megvalósíthatósági tanulmány készítése,
•    projektmenedzsment,
•    műszaki ellenőr,
•    kiviteli tervek készítője,
•    közbeszerzési szakértő
•    jogi szakértő,
•    könyvvizsgálói,
•    PR szakértő.