A Társadalmiegyüttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Vásárosnaményban

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszere keretében „A Társadalmiegyüttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című konstrukcióban támogatást nyert a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00098 azonosítószámú, „A Társadalmiegyüttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Vásárosnaményban” című pályázatával .

 

I. A projekt célja:a szegénység, a társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének csökkentése, megállapítása, az integráció feltételeinek megteremtése. Célunk, hogy olyan közösségi programot valósítsunk meg, mely egyszerre segíti az érintett területeken megjelenő szociális, mentális és gazdasági hátrányok leküzdését. A kisgyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás programunk egyik hangsúlyos eleme, mely egyik pillére a gyermekek későbbi sikeres iskolai pályafutásának, sikeres életútjának, a felzárkózásuknak.

 

Közvetlen célunk a bevont célcsoport minden tagjának, az életkori különbségek és végzettségek figyelembevételével, a képzettségi szintjének növelése, a közösség, tanulás, munka, jövedelem, felzárkózás motivációs rendszerének kialakítása, a településen lévő szolgáltatások skálájának növelése, a munkapiacon történő elhelyezkedés esélyeinek növelése. Terveink szerint kialakul egy új szemléletmód, melynek erősítésével a tanulás fontossága, az alapfokú képzettség megszerzése mellett megjelenik a személyes igény, ami a felnőtteket egy piacképes szakma elsajátítására ösztönzi, hogy ezzel is növelje esélyeiket a munkaerő-piaci elhelyezkedésre a tartós munkavállalásra.

 

 

Tervezett tevékenységeink:

 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából.

 

b)         Az érintett lakosság bevonását, beilleszkedést segítő programok szervezése: A programban 2 db városi programot szervezzünk. Az egyik a Családi Advent, a másik a ZOARD-napiTOP-orgó néven kerül megrendezésre.

 

c)         Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok szervezése:

Segítünk felkészülni a hátrányos helyzetben lévő családoknak a tudatos gyermekvállalásra a „Felkészülés a gyermekvállalásra, gyermekek ápolása, gondozása, nevelése” c. képzéssel.

 

d)        Mediációs és antidiszkriminációs programok szervezése:

Ezt képzéssel kívánjuk megvalósítani. Megismerik a mediáció, mint az együttműködésen alapuló tárgyalásos konfliktuskezelés kialakulásának történetét, jellegzetes alkalmazási területeit.

 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:

 

 

C) Foglalkoztatás elősegítése:

 

D) A kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés

 

 

E) Egészség fejlesztésére irányuló tevékenységek

 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok szervezése: A védőnők és a rendőrség közreműködésével dohányzás, drog és alkoholfogyasztás megelőzését célzó prevenciós programok