Vásárosnamény Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hatásfok javítása”
(KEOP-7.1.0./11-2013-0025) Több mint 30 millió forintos Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásból végzi szennyvízhálózatának fejlesztési előkészületeit Vásárosnamény Város Önkormányzata a KEOP-7.1.0./11-2013-0025 azonosítószámú nyertes pályázatának köszönhetően.
Vásárosnamény Város Önkormányzata a 2013. májusában benyújtott, ”Vásárosnamény Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hatásfok javítása” című nyertes pályázatával 27.285.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP-7.1.0/11 konstrukciós pályázat támogatási intenzitása 85%.
Az előkészítési projekt Támogatói Okirata 2013.06.28-án lépett hatályba, a projekt jelenleg is folyamatban van. Az előkészítési pályázat jelen szakaszában megtörtént a megfelelő szervezetek kiválasztása, amelyek az Önkormányzattal együtt dolgoznak a projekt lebonyolításában. Ennek során készülnek el azok a tervdokumentációk (vízjogi, létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv) és tanulmányok (Megvalósíthatósági Tanulmány és a hozzá kapcsolódó költséghaszon elemzés), amelyek a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához és a kivitelezési közbeszerzések előkészítéséhez szükségesek.
A beruházás célja hosszú távú - a jelenlegi telep minden hasznosítható létesítményének és berendezésének megtartása mellett - bővítés és korszerűsítés, a szigorú környezetvédelmi előírások betarthatóságának biztosítása.
A település Észak- Keleti részén lévő vásárosnaményi szennyvíztelep jelenleg hét település (Gyüre, Nagyvarsány, Kisvarsány, Gemzse, Ilk, Olcsva es Vásárosnamény) hálózaton érkező szennyvizét fogadja, továbbá a tengelyen beszállított kommunális szennyvizet, amely a beregi települések kommunális szennyvizet kezeli, ill. tisztítja. A csatornázottság mértéke ma 97%-os.
Az érkező 1500-1700 m3/nap szennyvíz közel 15.400 lakos kommunális szennyvize. Mivel a telep elavult technológiájú, nem tudja teljesíteni a megkövetelt határértékeket. A felújítás a régi telep területen valósulhat meg, új műtárgyak építésével és a gépészeti berendezések felújításával, kiépítésével.
A tervezett beruházás kapcsán az előírt kibocsátási értékek betartása megvalósítható lenne. A hatósági kötelezés alapján megvalósítandó hatásfok-javítás során lehetőség nyílik a technológia korszerűsítésére, ill. a keletkező szennyvíziszap fedett tárolására, a közúton beszállított kommunális szennyvíz fogadójának felújítására.