SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 
2013. október 31.
 
Európai Uniós támogatással valósul meg a Jánd - Vásárosnamény-Gergelyiugornya Víziközmű Beruházási Társulás  szennyvízkezelését szolgáló pályázat előkészítése.
 
2013. áprilisában Vásárosnamény és Jánd települések önkormányzatai között létrejött a Jánd - Vásárosnamény-Gergelyiugornya Víziközmű Beruházási Társulás.   A projekt előkészítésének érdekében a Társulás pályázatot nyújtott be „Szennyvízközmű fejlesztése új tisztítótelep építésével Vásárosnamény-Gergelyiugornya városrészen és új szennyvízhálózat építésével Jándon” címmel a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül.
 
A Társulás a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszában nettó 22 185 000.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert. A beruházás összköltsége: 26 100 000 Ft, melynek 85 % KEOP pályázati forrásból támogatott.  
A KEOP – 7.1.0/11-2013-0026 azonosító számú pályázat keretében így a Társulás  lehetőséget kapott az érintett települések szennyvízkezelési problémáival kapcsolatos
megoldásának előkészítésére. 
 
Az előkészítési projekt Támogatói Okirata 2013. júniusában lépett hatályba.
A Társulás az előkészítéses szakaszra kiválasztott résztvevő szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy Vásárosnamény-Gergelyiugornya településeken meginduljon a jelenlegi szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, valamint Jánd településen a szennyvízhálózat kiépítése. 
 
A 2013. 06.07-én elindított, tervezői feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a 2013. 07. 29-én aláírásra került a tervezői megbízási szerződés. Jelenleg a legfontosabb feladatok közé tartozik a megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése.
 
A beruházás hosszú távú célja a bővítés és a korszerűsítés, a szigorú környezetvédelmi előírások maradéktalan betarthatóságának hosszú távú biztosítása.
A megvalósítani kívánt projektekkel Vásárosnamény és Jánd települések hozzájárulnak Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.