vasárnap, november 29, 2020
Betûméret

Hulladékszállítás 2019-ben

 

 

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja településünk lakosságát a 2019. évre vonatkozó legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztató teljes szövege elérhető a www.vasarosnameny.hu honlapon a „Szemétszállítás” felirat alatt.

 

Az adott ingatlan használójának változása esetén a közszolgáltatás díját az új használó az ingatlan birtokba vételének napjától viseli. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan használaton kívül  volt, ott fogyasztás nem történt, ellenkező esetben a szüneteltetni kért időszak utólagosan kiszámlázásra kerül. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási. ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie. Amennyiben az ürítés során gyűjtőedénye a szolgáltatónak felróható módon megsérült, abban az esetben kérem, panaszát a pontos hely és idő megjelölésével írásban jelentse be.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (járataink a hulladék begyűjtését reggel 7.00 órától végzik):

  1. Vegyes hulladék gyűjtése:

A vegyes hulladék gyűjtése a következő napokon történik: Vásárosnamény: Az eddig megszokott napokon.

 

 A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es kukához tartozó díj csak akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától tudunk átállítani). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni: így pl. nem helyezhető bele hamu, zöldhulladék.

Eseti, nagy mennyiségű lakossági hulladék keletkezése esetén (pl. felújítás, bontás, lomtalanítás) Társaságunktól 5m3-es konténer rendelhető, melynek feltételeiről ügyfélszolgálatainkon érdeklődjön.

  1. Lomtalanítás:
  1. évben Társaságunk egy alkalommal, 2019. október 08-11. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos az alábbi hulladékokat kihelyezni, mivel azokat Társaságunk nem szállítja el: veszélyes hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, autógumi, elektromos háztartási nagygépek.
  1. Szelektív hulladék gyűjtése:

A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. 2019-ben pályázati forrásból azoknak a lakosoknak is biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá és nem rendelkeznek díjhátralékkal. Az átmeneti időszakra szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biztosítunk, amely ügyfélszolgálatunkon térítésmentesen átvehető.

 A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével az alábbi újrahasznosítható csomagoló anyagok helyezhetőek el „laposra taposva”:

Műanyagok: PET ásványvizes és üdítős flakonok, kozmetikai, tisztítószeres, élelmiszeres flakonok, PE zacskók és fóliák.

Papír: újságpapír, szórólap, kartonpapír, irodai papír, papírdoboz, füzet, könyv, gyümölcsleves és tejes italos kartonok. Fém: konzerves és italos dobozok.

Vegyes háztartási hulladékot, szennyezett papírt és műanyagot, „hungarocellt”, joghurtos, tejfölös dobozt, 10 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb tárgyakat, veszélyes-, zöld- és bontási hulladékot kérjük, ne tegyen a gyűjtőedénybe, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki!

A szelektív hulladék begyűjtését az év folyamán a következő napokon – kedd - végezzük:

január 15, január 29,

február 12, február 26,

március 12, március 26,

április 09, április 23,

május 07, május 21,

június 04, június 18,

július 02, július 16, július 30,

augusztus 13, augusztus 27,

szeptember 10, szeptember 24,

október 08, október 22,

november 05, november 19,

december 03, december 17, december 31.

  1. Zöldhulladék gyűjtése:

Társaságunk félévente ingatlanonként 4 db lebomló anyagból készült - és ezért kizárólag zöldhulladék gyűjtésére alkalmas - zsákot ad át az Önkormányzat részére, ahol az a lakosság számára térítésmentesen átvehető. A zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a lakosok a gyűjtést megelőző napon az Önkormányzat által kijelölt gyűjtőpontra kihelyezhetik, ahonnan azt az alábbi időpontokban szállítjuk el: január 15, január 29, április 16, május 14, június 11, július 09, augusztus 13, szeptember 10, október 08, november 12.

 Az első két időpont a leszedett karácsonyfák összegyűjtésére szolgál, amelyeket kizárólag ezen időpontokban kérjük, a kuka mellé helyezzék ki.

A fenti hulladékgyűjtési napok alól kivételt képeznek az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen módosulnak:

 

Eredeti

Módosított

Karácsony

2019. december 25. SZE

2018. december 29. V

Karácsony

2019. december 26. CS

2019. december 28. SZO

 

A teljes szolgáltatás díja 2019. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.

A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd nemfizetés esetén kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV).

Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. A fennálló tartozására részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni (a lenti elérhetőségeinkre címezve), azt követően a behajtási eljárást a NAV elindítja. A megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.

További információkat kaphatnak a következő elérhetőségeken:

Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Tel: 80/205-269; 42/508-374, 42/508-369, Vállalkozás: 42/508-371; Behajtás: 42/508-364 Fax: 42-315-706.,  ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu; www.eakhulladek.hu

A képre kattintva tovább nagyítható! 

 

 

Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. számlázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről).

Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére az alábbi személyes ügyfélszolgálatokon:

 

4400 Nyíregyháza, Univerzum Üzletház (II.em 224)                     4600 Kisvárda, Flórián tér 20.

Hétfőtől – Szerdáig: 08:00 – 16:30                                      Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08:00 – 16:30

Csütörtök: 07:00 – 19:00                                                     Szerda: 07:00 – 19:00

Péntek: 08:00 – 12:00                                                                      Péntek: 08:00 – 12:00

 

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.                                              4700 Mátészalka, Kazinczy utca 2. 1/6.

Hétfő, Péntek: 07:30 – 11:30                                                           Hétfő: 07:00 – 19:00

Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00                                          Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00

Szerda: 07:00 – 19:00                                                                      Szerda, Péntek: 07:30 – 11:30

Eseménynaptár

November 2020
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 18:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.