Rendezvények

 

Űrlapok

 

Dokumentumok

 

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 240.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

A tervezett projekt által lefedett terület a Vásárosnaményi járás közel teljes közigazgatási területe, ez alól kivételt képeznek Nyírmada és Pusztadobos települések. A helyi foglalkoztatási együttműködés a következő települések közreműködésével valósul meg: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény.

A támogatást igénylő szervezet az érintett járás székhelye,

Vásárosnamény Város Önkormányzata, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal (KH) alkotott konzorciumban tervezi a projekt végrehajtását. A KH fő feladata a képzési, foglalkoztatási támogatások, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása. Az intézmény jelenlétével, szakmai hátterével és a megyében betöltött szerepével képes biztosítani a helyi paktum megfelelő illeszkedését a megyei paktumhoz, illetve a többi helyi paktumhoz is figyelembe véve a releváns gazdasági ágazatokhoz való kapcsolódási lehetőségeket is.

Ennek figyelembe vételével kerülnek bevonásra a paktum tagjai, melyet a térség munkaerő-piaci szereplői alkotnak, többek között a kormányhivatal, a megyei és települési önkormányzatok, a kamara, a térség működő vállalkozásai, képzést folytató intézmények, munkaerő-piaci szolgáltatók és a szociális gazdaság szereplői.

Habár a fejlesztéssel érintett területen az elmúlt néhány évben a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutatott, ez jelentős részben a bevezetett közfoglalkoztatásirendszernek köszönhető.

Annak ellenére, hogy a hátrányos helyzetű lakosság aránya magasnak mondható a területen és a munkanélküliség is jelentős, a munkáltatói oldal felől mind gyakrabban jelzett problémaként merül fel a szakképzett munkaerő hiánya. A paktumszervezet felállításával megoldható a hátrányos helyzetű lakosság elérése, a munka világába való terelése. A térségi együttműködésre, partnerségi tervezésre és igényfelmérésre alapozva megvalósítható a munkavállalóknak vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzása, képzése, ezáltal összehangolható a munkaerőpiaci kereslet és kínálat is.

A projekt számszerűsíthető eredményeit a KH határozta meg a működése során megszerzett tapasztalataiból kiindulva. A foglalkoztatási együttműködés a megyei célértékek eléréséhez az alábbiak szerint járul hozzá: paktum keretében álláshoz jutók száma: 65 fő; a paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma: 21 fő; paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 152 fő.

 

Vásárosnaményi Paktumiroda

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. I. emelet 33. iroda

Elérhetőség:

ügyfélfogadási idő:

  • hétfőn 08:00 – 15:00
  • kedd 08:00 – 15:00
  • szerda 08:00 – 15:00
  • csütörtök 08:00 – 15:00
  • péntek 08:00 – 12:00