Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény székhelye (Könyvtár):        4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
Az intézmény telephelye (Művelődési Központ): 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 9.
Az intézményvezető neve:    Iványi Tamás
Telefon:            06-45-470-172, 470-153
Telefax:             06-45-570-052
Az intézmény e-mail címe:        vknameny@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:     vknameny.hu Az intézmény profilja: Nyilvános könyvtár és közművelődési intézmény,  
                többfunkciós, közös igazgatású kulturális létesítmény Az intézmény rövid bemutatása:
A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ jelenlegi formájában – a két intézmény összevonása után – 2014. január 1-től működik.
A Városi Könyvtár kb. 29.000 ember információs és könyvtári igényeit igyekszik magas fokon kielégíteni. (Ebből 8700 fő a város lakossága, a többiek kisebb településeken élnek.)
A kistérség 27 településéből mára 21 csatlakozott a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, melyet könyvtárunk 2007 januárjától sikeresen működtet. A Művelődési Központ elsősorban Vásárosnamény lakosságának nyújt művelődési, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségeket, de ezer szállal kötődik a térség településeihez is. A 350 férőhelyes színházteremben évente 14-15 felnőtt- és gyermekszínházi előadást, kéthetente filmvetítést, komolyzenei hangversenyeket, regionális rendezvényeket, kiállító termünkben kiállításokat rendezünk. Számos öntevékeny művészeti csoport, civil szervezet, egyesület, klub, végzi tevékenységét a ház falai között. Az intézmény szervezeti egységei a Könyvtár és a Művelődési Központ. A könyvtárban öt felsőfokú végzettséggel rendelkező szakalkalmazott és egy takarító dolgozik közalkalmazotti státuszban, emellett közfoglalkoztatottak is segítik a munkát.   a Művelődési Központ az állandó dolgozói létszám 5 fő, ebből – az igazgatót is beleértve – hárman foglalkoznak művelődésszervezéssel. A két beosztott művelődésszervező közül az egyik a vitkai, a másik a gergelyiugornyai városrészben is ellátja a szervezési feladatokat. Egy fűtő-karbantartó és egy takarító tartozik még a határozatlan idejű kinevezettek közé. Részmunkaidőben – vállalkozóként – látja el feladatát a fény- és hangtechnikus, illetve tiszteletdíjasként a dekoratőr.
Különböző közcélú támogatási formákban egy takarító és további közfoglalkoztatottak segítik még a munkánkat.