Javaslat kitüntetésekhez

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vásárosnamény Város jelképeiről, a jelképek használatáról, a díszpolgári cím, valamint kitüntető díjak és kitüntető elismerés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 7/2023.(III. 31.) számú önkormányzati rendelete lehetőséget ad helyi társadalmi szervezetek és helyi egyesületek számára, hogy

  • „Díszpolgári cím”,
  • „Vásárosnamény Városért - Pro Urbe”, valamint
  • „A köz szolgálatáért”

kitüntető díj adományozására javaslatot tegyenek.

A rendelet 1. számú függelékét képező formanyomtatványon – elérhetősége:www.vasarosnameny.hu - június 30. napjáig lehet a kitüntetés adományozására irányuló javaslatokat a Polgármesterhez eljuttatni.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell az elismerés alapját szolgáló tevékenység ismertetését, aminek hiányában az ajánlás érvénytelen.

A címek odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

Vásárosnamény, 2023. május 8.                                            Filep Sándor polgármester

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.