A mezőgazdasági fagykárok megelőzésére használt eszközök tűzvédelmi kérdéseiről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. § (1) bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdálkodók egyre szélesebb körben alkalmaznak olyan eszközöket (pl. füstgyertya, fagyvédő gyertya, stb.), melyek segítségével a mezőgazdasági fagykárok megelőzhetőek, csökkenthetőek. Ezen eszközök az alkalmazásuk során intenzív füstfejlesztéssel, vagy a nyílt láng erejével fejtik ki hatásukat.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdésében szabályozott égetéssel kapcsolatos korlátozásainak hatálya nem terjed ki a fagykárok megelőzése érdekében alkalmazott eszközökre, azonban azok alkalmazása során is be kell tartani az alábbi alapvető tűzvédelmi szabályokat, az OTSZ 225/A. §-ának megfelelően:

  • A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
  • Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Javasolt a fentiek szerint végzett tevékenységet előzetesen bejelenteni a helyszín szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyelete vagy a legközelebbi hivatásos tűzoltó­parancsnokság részére, a fagykár-elhárítást végző személy közvetlen telefonos elérhetőségének megadásával.

 

dr. Nóta József tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.