Tájékoztató BURSA HUNGARICA pályázati kiírásról

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozata alapján Vásárosnamény Város Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében az „A” típusú ás a „B” típusú  pályázatokat.

A részletes pályázati kiírások megtalálhatók a www.vasarosnameny.hu önkormányzati honlapon, illetve a Városháza ügyfélfogadójában.

Vásárosnamény, 2021. szeptember 21.                                            Filep Sándor sk.

                                                                                                             polgármester

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.