Kormányablak Fontosabb tudnivalók, formanyomtatványok

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Vásárosnaményi Kormányablakban történő ügyintézés megkönnyítése érdekében a fontosabb tudnivalókat, illetve a használható formanyomtatványainkat közzétesszük letölthető formában is. Nem kell befáradnia meghatalmazásért, vagy akár egy szülői hozzájáruló nyilatkozatért, hanem az alábbi linkeken elérhetővé tesszük.

Sok esetben nem tud jelen lenni mind két szülő gyermeke(i) Személyazonosító Igazolvány, vagy Útlevél igénylése során. Ilyen esetben egy szülő (törvényes képviselő) jelenléte és a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozata is elég az okmányok igénylésénél.

 

A hozzájáruló nyilatkozatot annak a szülőnek (törvényes képviselő) szükséges kitöltenie, aki az ügyintézés során nem tud megjelenni a Kormányablakban. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Személyazonosító igazolvány készítése során 14. életévét be nem töltött kérelmező esetében, Útlevélkészítéskor 18. életévét be nem töltött kérelmező esetében szükséges mindkét szülő személyes jelenléte, vagy az egyik szülő hozzájáruló nyilatkozata. A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája szükséges az ügyintézéshez, ezért kérjük feltétlen hozza magával.

Okmányigényléskor, amennyiben kiskorú gyermeke rendelkezik bármilyen személyazonosításra alkalmas más okmánnyal, az ügyintézéshez hozza magával (Útlevél, Vezetői engedély).

Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú gyermek személyazonosító igazolvány és útlevél igényléséhez.

 

Lakcím fiktíválási kérelmet nyújthat be abban az esetben, ha tudomására jutott az a tény, hogy az ingatlanban olyan személy(ek) vannak bejelentkezve, akik nem élnek az ott életvitel szerűen. A kérelmet csak az ingatlan tulajdonosa - ha haszonélvező is szerepel a tulajdoni lapon, akkor csak haszonélvezője - terjesztheti elő. A kérelemben szükséges feltüntetni a fiktíválandó ingatlan helyrajzi számát, és az adott ingatlanban jelenleg életvitel szerűen élők pontos adatait.

Lakcím fiktíválási kérelem.

 

Gépjármű ideiglenes kivonása (maximum 6 hónapra) kérelemre történik abban az esetben, ha jármű tulajdonossal és üzembentartóval is rendelkezik. A kérelem az alábbi linken elérhető.

Tájékoztatom, hogy a Magyarorszag.hu történő ügyfélkapus belépést követően, a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül csak akkor kezdeményezhető az ideiglenes kivonás, ha a tulajdonos és az üzembentartó személye azonos. Az eljárás díja 2.300 Ft., melyet az elektronikus ügyintézés esetén banki terminálos fizetéssel tud az oldalon kiegyenlíteni.

Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonási kérelme.

 

Amennyiben nem tud megjelenni személyesen ügyei intézésekor, így ön helyett meghatalmazottja is eljárhat.

Általános Meghatalmazás természetes személy részére hivatali ügyintézéshez.

 

Központi Időpontfoglaló Alkalmazás