„Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét!”

Kedvezményezett: Vásárosnamény Város Önkormányzata

Támogatás összege: 15 900 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt zárása: 2021.09.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1- 18-2018-00237

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt célja

A projekt célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait. Jelenleg jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete nagyon alacsony szintű. Ennek okai között említendő a lakosság tőkeszegénysége, így az ezzel kapcsolatos beruházásokat nem tudja végrehajtani még akkor sem, ha ismerné a különböző klímaváltozás adaptációs eljárásokat, megújuló energiaforrások hatékony működési elveit, mely a klímaváltozás elleni védekezés, alkalmazkodás egyik nélkülözhetetlen eleme. Ezért ebben az irányban nem fokozott az önálló érdeklődés. A különböző médiumokon keresztül is kevés szó esik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, energiahatékonyságról illetve a hatékony megújuló energiaforrásokról, pontosabban azok használatáról, működéséről. E pályázat megvalósulásával a tájékoztatás, ismeretterjesztés terén szeretnénk változást indukálni, hogy a szükséges alaptudás birtokába kerüljön a lakosság, ezáltal lerakni az alapokat az energiatudatosság elterjedése mellett. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy a klímaváltozással kapcsolatos ismeret átadás megtörténjen. A tevékenységek során a lakosság megismerkedik az éghajlatváltozás helyi hatásaival, a megújuló energiaforrások használatának lehetőségeivel, energiahatékonysági módszerekkel melyek a klímaváltozás mérsékléséhez járulnak hozzá. A projekt végrehajtásának hatására egy felelős magatartásforma alakulhat ki az emberekben, önmaguk és a környezetük iránt egyaránt. Az ismeretterjesztés terén az interaktív tevékenységeket helyezzük előtérbe, hogy a visszacsatolás során láthassuk mennyire volt eredményes egy-egy programelem (versenyek, szakkörök, rendezvények, stb.). A motiváló tevékenységek megszervezését fontosnak tartjuk, (pl. verseny, játék és győzelem), hogy az érdektelenséget és az alacsony részvételt elkerüljük.

További célkitűzésünk, hogy a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósuljanak, ezáltal hozzájáruljunk az Európai Bizottság 2013 áprilisában nyilvánosságra hozott éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetéhez valamint a Magyarországi Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához.

A projekt célcsoportja

A primer célcsoport természetesen a lakosság, melyen belül különösen fontos és kiemelt célcsoportnak tekintjük az önkormányzati szereplőket, dolgozókat, a településen működő intézmények dolgozóit, a munkáltatókat és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az ő közvetítőszerepük a szemléletformálásban igen jelentős.

A lakosság körén belül ugyanilyen fontos célcsoport a fiatalok köre, hiszen a gyermek-, gyerekkorban elsajátított szemlélet, gyakorlat, természethez és környezetünkhöz való attitűd hosszú  távon jelentősen hozzájárul a projekt céljainak eléréséhez. Így tevékenységeink között kifejezetten óvodai és iskolai célcsoportnak szánt foglalkozások is szerepelnek.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek

Célunk, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait. Jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlat változással kapcsolatos ismerete nagyon alacsony szintű. Ennek oka a lakosság tőkeszegénysége. Változást kívánunk elérni, tájékoztatással, ismeretterjesztéssel. Hisszük, hogy a projekt végrehajtásának hatására egy felelős magatartásforma alakul ki az emberekben önmaguk és a környezetük iránt. Szükség van egy minden érintettre kiterjedő környezeti elképzelésre, az ifjúság nevelésére és a felnőtt lakosság folyamatos továbbképzésére. Úgy véljük, a szemléletformálás csak akkor lehet eredményes, ha a célok érdekében folyamatosan megszervezzük az éppen aktuális problémákat feltáró figyelemfelhívó kezdeményezéseket. Az ismeretterjesztés terén az interaktív tevékenységeket helyezzük előtérbe, hogy a visszacsatolás során láthassuk mennyire volt eredményes egy-egy programelem. A tevékenységekhez motiváló elemeket csatolunk, úgy mint versenyek, játéka és győzelem, hogy elkerüljük az érdektelenséget és az esetleges alacsony részvételt. Az interaktivitás létrejöttét különböző programok segítik.

 

  1. a) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása keretében: Zöldellő Vidék Szelektív Hétvége
  2. b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása: Autó nélkül a városban
  3. c) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása, Légy Te a legÖKOsabb!, Zöld napok, Megyei környezetvédelmi verseny
  1. d) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása: ÖKO szakkör általános iskolásoknak, ÖKO Klub
  2. e) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása: televíziós hirdetések, rádió megjelenés, Kelet-Magyarország napilapban történő megjelenés
  3. f) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében szakirányú kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba és szakmai tanulmányút a debreceni Megújuló Energia Parkba
  4. g) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára: Kreatív foglalkozások gyerekeknek, kézműveskedés, Zöld labirintus