hétfő, július 22, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

 

 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Tájékoztatom a Vásárosnaményi Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárokat, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII tv. (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A 2015-ben választott ülnökök megbízatása lejár. Magyarország Köztársasági Elnöke a 2019. évi soros ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. és április 30. napjai közötti időszakra tűzte ki.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vásárosnaményi Járásbíróságra 6 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnököt választhat.

KI LEHET ÜLNÖK?

Általános feltételek:

 • 30. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • nem lehet párt tagja, politikai tevékenységet nem folytathat.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökké a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag

 1. pedagógus,
 2. pszichológus, vagy
 3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló végzettséggel rendelkező személy választható.

KI ÉLHET A FIATALKORÚAK BÜNTETŐ ÜGYEIBEN ELJÁRÓ BÍRÓSÁGHOZ AZ ÜLNÖKJELÖLÉS JOGÁVAL?

 

 • pedagógus ülnökök esetén: a bíróság illetékes területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei (a tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek),
 • nem pedagógus ülnökök esetén: az egyesületek, (kivéve a pártokat) a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) bekezdés (c pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

Az ülnökök megválasztása a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján megismerhető.

A jelölést a „Bírósági ülnökké jelölés” nevű nyomtatványon lehet bejelenteni 2019. április 15. napján 1200 óráig. A jelöléshez csatolni kell a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról letölthetőek, illetve a Jegyzői Titkárságon beszerezhetőek.

Vásárosnamény, 2019. április 03.

 

dr. Deák Ferenc

                   jegyző

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretében középiskolai tanulók, és felsőoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról szóló 3/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) alapján benyújtott pályázatok közül az alábbi pályázókat támogatja:

 

 • Albók Dzsenifer 4800 Vásárosnamény, Széchenyi utca 54.
 • Almási Edina 4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József utca 22/B.
 • Baráth Zsolt 4803 Vásárosnamény, Bethlen Gábor utca 14.
 • Báthory Dóra 4800 Vásárosnamény, Arany János utca 20.
 • Csatlós Viktória 4800 Vásárosnamény, Rózsafa utca 18.
 • Farkas Annamária Panna 4800 Vásárosnamény, Hunyadi János utca 20.
 • Illés Dóra Kata 4800 Vásárosnamény, Dózsa György utca 20.
 • Király Anna 4800 Vásárosnamény, Dózsa György utca 36/A
 • Kósa Eszter 4800 Vásárosnamény, Esze Tamás utca 9.
 • Mile Dóra Edit 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 36.
 • Molnár Emese Lilla 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. 2. em. 11 a.
 • Szabó Dávid József 4800 Vásárosnamény, Sport utca 25.
 • Székely Csenge 4800 Vásárosnamény, Rózsafa utca 22.
 • Tar Dominik 4800 Vásárosnamény, Hunyadi János utca 23.
 • Vass Tamás 4803 Vásárosnamény, Bethlen Gábor utca 8.

A tanulmányi ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10 000 Ft pályázónként.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" lakhatási támogatásáról szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján – a benyújtott pályázatok értékelését követően, figyelembe véve a 8 legmagasabb pontszámot elért pályázatot - az alábbi döntést hozta:

 

 • Tóth Orsolya 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33/A. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Dávid Anikó 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Deskó Dávid 4803 Vásárosnamény, Gulácsi u. 65. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Magyar Emese 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 43. alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 4. sz. lakás használójának kijelöli.
 • Guti Nikolett 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 18. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Fórizs Bettina 4800 Vásárosnamény, Ifjúság út 1/B. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 34. I/3. sz. alatti lakás használójának kijelöli.
 • Nagy Katalin 4800 Vásárosnamény, Kölcsey Ferenc út 17. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi ház 1. sz. lakás használójának kijelöli.
 • Papné Barnóczki Eszter 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 7. II/5. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi ház 2. sz. lakás használójának kijelöli.

 

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk a „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" projekt keretében összesen 8 lakást tudott felújítani, így az önkormányzati rendeletben meghatározott értékelési szempontok alapján elért alacsonyabb pontszámra tekintettel az alábbi pályázók pályázatát kénytelen volt elutasítani: 

 

 • Lénárt Sándor Pál 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 20. B/3. szám alatti,
 • Szatmári Brigitta 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/B. I/3. szám alatti,
 • Stefán Mária 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/C. szám alatti,
 • Gulyás István 4516 Demecser, Szent László út 45. szám alatti,
 • Kun Tamás 4804 Vásárosnamény, Lechner György u. 36. szám alatti lakos.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

i s m é t e l t

p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, felsőoktatási hallgatók számára

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletével, az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül, a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

Jelen ismételt pályázati felhívás kizárólag a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára hirdeti meg az ösztöndíj támogatási lehetőséget.

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

 1. Vásárosnamény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,
 2. nappali tagozaton, nem utolsó évesként felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében folytatja tanulmányait,
 3. a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,

A jogosultsági feltételek igazolása a pályázó feladata és kötelezettsége. Ez, az ösztöndíjprogram meghirdetésével egyidejűleg közzétett pályázati formanyomtatványon (1.sz. melléklet), a szükséges mellékletek becsatolásával tehető meg, melynek érvényességéhez minden esetben szükséges a pályázó aláírása is.

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke és formája:

 

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.

Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10.000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy

 1. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint
 2. 2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra a tárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei:

 

A benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kérjük benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”

Információ kérhető a 06-30/850-6467-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Joóné Toldi Katalin szakmai vezetőtől.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 12. (péntek) 1000

A pályázati határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap (2019. április 16. 10.00 ) A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A benyújtás feltételei:

A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és kizárólag a hiánypótlást követően kerülhet sor annak érdemi értékelésére.

A tanulmányi ösztöndíjban - legfeljebb 5 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója - részesülhet.

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot bíráló bizottság (az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága) a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

 

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint - előnyt élvez az, aki:

 1. legalább 4,0-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,
 2. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 3. az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén magasabb óraszámban végzett közösségi/önkéntes tevékenységet,
 4. más ösztöndíjban nem részesül.

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület a bizottsági javaslat benyújtását követően zárt ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján - a döntés meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti. A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

 

 

 

A pályázati adatlaphoz  kötelező benyújtani:

 1. A pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a pályázó aláírása mellett);
 2. Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a hallgatói jogviszonyról;
 3. A tárgyidőszakot megelőző lezárt félévi vizsgaeredmények átlagát igazoló, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;
 4. Amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a pályázó aláírása mellett);
 5. a pályázó által, legfeljebb egy A4 oldalnyi terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, további tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy köteles:

 1. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,
 2. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,
 3. a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és
 4. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait Vásárosnamény Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és - a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének, vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:

 1. hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,
 2. a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,
 3. a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,
 4. a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

Eseménynaptár

Július 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.