csütörtök, máj. 23, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Eldőlt, hogy konzorcium vezetőként 800 millió forintból fejlesztheti az Alsó-Tisza, a Körösök és a Felső-Tisza vízitúra útvonalait a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), ezzel kapcsolatban tett bejelentést Révész Máriusz az M1 aktuális csatornán. Szintén Európai Uniós forrásokból a mellékfolyók, vagyis a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr vízitúra útvonalait is fejleszteni fogják, így először észak-kelet Magyarországon jöhet majd létre egységes vízitúra-rendszer.

Az MKKSZ és a Kormánybiztosság közös vízitúráján vesz részt Révész Máriusz, akit júniusban nevezetek ki „a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős” kormánybiztosnak. A politikus fél távnál, Sárospatakon megállva nyilatkozott az M1-nek turisztikai fejlesztésekre kiírt Európai Uniós pályázatok végeredményéről.

„A kormány eltökélt a turizmus feltételeinek javításában, EU-s forrásokból most 10 milliárd forint jut az ötféle jármód (gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, vitorlás- és vízi turizmus) összehangolására. Külön öröm a vízitúrázók számára, hogy eddig két pályázatról született pozitív döntés, ezek pedig éppen nekik kedveznek. A Felső-, és az Alsó-Tisza valamint a Körösök mentén 30 megállóhely fog korszerűsödni, de a következő években a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve további megállópontok fejlesztését tervezzük. Az utóbbi évtizedekben ilyen fejlesztés nem volt, másfél-két éven belül mindenki tapasztalni fogja ezeknek eredményeit. Bízom benne, hogy sokan kapnak majd kedvet a vízitúrázáshoz, így valós természet közeli élményekhez juthat a most felnövő generáció” – mondta Révész Máriusz.    

A turisztikai fejlesztésekre kiírt GINOP-pályázatok (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) közül tehát elsőként az MKKSZ által benyújtott az Alsó-Tiszára és a Körösökre, valamint aaFelső-Tiszára vonatkozó pályázatok kerültek pozitív elbírálásra, a 30 megállóhely fejlesztésére 800 millió forintot ítéltek oda. Az MKKSZ a vízitúra útvonalak mentén működő önkormányzatokkal és egyesületekkel együttműködve pályázott. Az aktív vízitúra-hálózat kialakításának célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltéseként minél többen járják a vizeket, legyenek edzettebbek, egészségesebbek, és közben ismerjék meg Magyarország történelmi, kulturális és természeti szépségeit.

Az elnyert támogatásokból a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. Az élénkülő vízi-turizmusnak köszönhetően pedig a Tisza-menti településeken működő szálláshelyek és az egyéb szolgáltatást nyújtó helyi vállalkozások is plusz bevételekhez juthatnak, így az önkormányzatok bevételei is nőnek majd.

Vásárosnamény esetében a fejlesztés helyszíne a Bereg Szíve Üdülőközpont területén található. A régebben táborként hasznosított ingatlan most nem működik. Az ingatlan tábor funkciója megszűnik és vízitúra megállóhely lesz. A főépület alsó szintjén kerülne kialakításra a csónaktároló és a mozgáskorlátozott illemhely. A főépület első szintjén helyezkedne el az étkező (mely közösségi tér szerepét is betölti), a melegítőkonyha, ezek kiszolgáló helyiségei, elsősegélynyújtó hely, értékmegőrző. A konyha teakonyhaként fog funkcionálni, a túrázok, itt tudnak főzni, ételt melegíteni.

A fejlesztés kapcsán a Polgármester Úr az alábbiakat fűzte hozzá.

„Óriási lehetőséget kapott Vásárosnamény - a Bereg szíve -  a MKKSZ által. Egy 30 évvel ezelőtt virágzó sportág, a kajak-kenu, újra elindulhat hódító útjára. A négy folyó ölelésében lévő település diákjai megismerkedhetnek a lapátolás adta sikerekkel, idővel eljuthatnak majd megyei, országos versenyekre, Eb-re, Vb-re, olimpiára.

Ebben komoly szerepe van a nyáron lebonyolításra került Sárkányhajó - roadshow-nak, a sukorói országos döntőnek, a 'Kolonics, a sportlegenda' emlékkiállításnak is.

Az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testnevelés szerves része lesz az általános iskolai helyi tantervbe beépített kajak - kenu sportág is.”

A fejlesztésekből a Tisza úgynevezett ráhordó hálózatait jelentő kisebb folyók, a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr megállóhelyei sem maradnak majd ki. Ezekre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai biztosíthatják majd a forrást. Az összehangolt fejlesztések eredményeként először észak-kelet-Magyarországon jöhet létre egységes vízitúra-hálózat a következő években.

Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket az AKG ültetvény kivágással és telepítéssel kapcsolatosan, melyhez a mellékelt kitöltési útmutató is segítséget nyújt! Ha a támogatást igénylő a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak. Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor a fenti bejelentéssel egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.
A fentiekben  meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.
A támogatást igénylőnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak.

Ezúton értesítjük az állattenyésztéssel foglalkozó ügyfeleinket az alábbi várható ellenőrzésekről: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (továbbiakban: BM OKF) tájékoztatása alapján a Kölcsönös Megfeleltetés hatálya alá tartozó, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1)-(11) bekezdésében foglalt követelmények 2016. évi hatósági ellenőrzése a 2015. évben kidolgozott és alkalmazott módszer alapján az alábbiak szerint történik: -          Az ellenőrzés során az állattartó telepen lévő silótároló terek szivárgásmentességét, valamint a trágyatárolók műszaki kialakítását és kapacitását vizsgálják a felszín alatti vizek nitrátszennyezés elleni védelme érdekében. -          A 2016. évben 976 gazdálkodó összesen 1145 állattartó telepe kerül helyszíni vízvédelmi ellenőrzés alá. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az érintett gazdálkodót előzetesen kiértesítik, és az állattartó telep rendeltetésszerű működésének legcsekélyebb zavarása mellett végzik el a helyszíni ellenőrzéseket. -          A Rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118054.316685 A helyszíni ellenőrzést megelőzően: -          a gazdálkodóknak javasoljuk a rendelet megismerését, -          az ellenőrzés alá vont gazdálkodót az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adategyeztetésre hívja fel, amelyre határidőben szükséges a formanyomtatványokat kitöltve és aláírva visszaküldeni, -          az ellenőrzés napjára elő kell készíteni: az állattartó telep egységes környezethasználati engedélyét, építési és használatbavételi engedélyeket, a siló/trágyatároló bélésére alkalmazott anyagok megfelelőségét igazoló dokumentumokat, az elmúlt időszakban bekövetkezett tartóváltás bejelentését igazoló dokumentumot, maghatalmazást vagy képviseletet igazoló dokumentumot. A helyszíni ellenőrzés folyamata során: -          biztosítani kell az ellenőrök telepre történő bejutását, -          az ellenőr a helyszínen megtekinti a nitrátszennyezés lehetséges forrásait, így a siló- és trágyatárolókat, a haszonállatok tartására szolgáló építményeket, -          szükség szerint fényképfelvételeket készítenek és megvizsgálják a kapcsolódó hatósági engedélyeket, -          az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, az esetleges nem megfelelőségről hatósági határozat készül, amellyel szemben a gazdálkodó jogorvoslati lehetőséggel élhet. A helyszíni ellenőrzéseket ütemezetten, 2016. december 16. napjáig hajtják végre a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A BM OKF felajánlotta, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatos információkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok készséggel megadják. Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes megyei igazgató

 

Az AKG-ban történő zöldtrágyázás bejelentési időpontokhoz kapcsolódóan továbbítjuk az alábbi tájékoztatást, ezúton hívjuk fel figyelmüket

A VP-AKG pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza zöldtrágyázás esetén:

(22) A támogatást igénylőnek az MVH felé az MVH által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket:
a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban;
Viszont a 22/2016. FM rendelet 20§ (2) bekezdés alapján:
Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy beforgatását - a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül - külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.
A  22/2016. FM rendelet módosítása jelenleg folyamatban van! Csak a tervezett beforgatás bejelentésével kapcsolatos rész van módosítás alatt. A többi esetén nincs ellentétes előírás.

A VP AKG támogatásra pályázó ügyfelek esetében a pályázati felhívás előírásait kell követni!

SAJTÓKÖZLEMÉNY (szennyvíztisztító telep)

Az atlatszo.hu hírportálon 2016. június 24-én és július 14-én megjelent, a vásárosnaményi szennyvíztelepet bemutató cikkekre az alábbi sajtóközleményt adom ki:

 

1.      A rendszerváltás előtt épült, majd 1999-ben bővített vásárosnaményi szennyvíztelep Vásárosnamény Város Önkormányzata tulajdonában áll, de Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Ilk, Gemzse és Olcsva településekkel egy megállapodás keretében közösen tartjuk fenn. 2013. január 1. napjától a TRV Zrt. üzemeltetésében működik. Vásárosnamény Város Önkormányzata a 2012. december 31. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a telepet jó, megfelelő műszaki állapotban adta át az új üzemeltetőnek.

2.      A cikk súlyos tárgyi tévedése a telepen működő oxidációs medence kapacitásának meghatározása: az ott leírt 600 m3/nap helyett a valóságban 1200 m3/nap. Ez a kapacitás az átlagos terhelésnek megfelel.

3.      Vásárosnamény Város Önkormányzata – a többi önkormányzathoz hasonlóan – jelentős összeget költ a vízi közmű vagyona karbantartására, fejlesztésére. Önkormányzatunk esetében ez az összeg évente 9 millió forint. A gyakorlatban ezt a pénzt az üzemeltető a szakmailag indokolt felújításokra, fejlesztésekre fordítja.

4.      Ennek ellenére mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a korszerűsítés indokolt. Ezért az egymásra mutogatás helyett önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Vásárosnamény Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hatásfok javítása.” címmel. A KEOP-7.1.0/11-2013-0025 jelű pályázatot az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 27 285 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az előkészítő pályázat keretében elkészültek a megvalósíthatósági tanulmány, a költség-haszon elemzés. az engedélyes tervek, a jogerős engedélyek és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció. Tehát a beruházás megvalósítása már csak a körülbelül 1 Mrd Ft-os uniós támogatás függvénye.

5.      Az üzemeltető tájékoztatása szerint a telepről kifolyó szennyvíz minősége megfelel a megállapított kibocsátási határértékeknek.

 

                                                                                                          Filep Sándor

                                                                                                           polgármester

 

Vásárosnamény, 2016. július 18.

 

Vizsgálati jegyzőkönyvek:

Eseménynaptár

Május 2019
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.