kedd, november 12, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy

Vásárosnamény városában a Magyar Államkincstár, az állampapír forgalmazás területén kihelyezett állampapírvásárlási-lehetőséget, ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontokban:

Polgármesteri Hivatal épületében, Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 1. november 21. (csütörtök) 9:00 – 15:00 óra között

Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás (BABAKÖTVÉNY), kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók
 • Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
 • Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2019. (X. 29.) önkormányzati határozat alapján nyilvános licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú ingatlanból, összesen 90,36 m2 alapterületű, 8 helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége: összkomfortos.
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke:            178 000 Ft/hó

                                        Licitlépcső mértéke                8 000 Ft/hó.

 1. A kiíró szerv megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú ingatlanból, összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú ingatlanból, összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek :                                            

 1. eladótér: 58,99 m2
 2. raktár, szociális helyiségek: 31,37 m2

                                                    

                                                                             Összesen:                                  90,36 m2

                      

                                                                                                                                                                                  

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be. Felszereltsége: összkomfortos. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam. A licittárgyaláson minden természetes és jogi személy részt vehet. Az irányadó (minimális) bérleti díj mértéke: 178 000 Ft/hó.
 2. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 3. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (178 000 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 4. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. november 28. Az ajánlatokat 2 példányban 1 eredeti és 1 másolati példányban cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. alatti 90,36 m2-es üzlethelyiség bérletére„. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

- külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt.

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2019. december 02-án 1400-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. Az ajánlat(ok) felbontás(a) után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényes(ek).
 6. december 02-án 1430-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ Czirjákné dr. Janovszki Szilvia (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2019. október 30.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy

Vásárosnamény városában a Magyar Államkincstár, az állampapír forgalmazás területén kihelyezett állampapírvásárlási-lehetőséget, ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontokban:

Polgármesteri Hivatal épületében, Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 1. október 30. (szerda) 9:00 – 15:00 óra között

Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás (BABAKÖTVÉNY), kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók
 • Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
 • Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Béke utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   32 66
2019-11-04 08:00 15:30  
Bocskai István utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 42
2019-11-04 08:00 15:30  
Eötvös József utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   33 69
2019-11-04 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2019-11-04 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2019-11-04 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2019-11-04 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   45 55
2019-11-04 08:00 15:30  
Búzakalász utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páros házszám   42 52
2019-11-04 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30 Autó mosó, Tan ABC, Zöldség, Festéküzlet, boltok, Tűzoltóság,Katasztrófavédelmi kirendeltség, Mentő állomás
Csalogány utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Mindenszentek és halottak napja alkalmából az egész ország útra kel, hogy elhunyt szerettei sírján gyertyát gyújtson és virággal emlékezzen meg családtagjairól. Ilyenkor kevésbé figyelünk értékeinkre, gyászunk és az előttünk álló hosszú utazás, illetve a további temetők meglátogatásának tervezése elvonja figyelmünket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, a csendes főhajtás zavartalansága, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a Rendőrség tanácsait!

 • Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, ha vízért, vagy csupán a hulladékgyűjtőhöz mennek! Kerüljék el a nagyobb csoportosulásokat, a zsebtolvajok mindig nagy tömegben „dolgoznak”!
 • Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van! Értéket, bankkártyát feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál! A bankkártya PIN kódját soha ne tartsák a kártyán, vagy annak közelében!
 • Bármilyen rövid időre hagyják el járműveiket, minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS, laptop, kabát, stb.)! Gépkocsifeltörés, lakásbetörés esetén fontos a helyszín eredeti állapotának megőrzése!

Ha mégis megtörténne a baj, hívjanak segítséget, értesítsék a Rendőrséget a 112 segélyhívó számon!

 

 

További tanácsok a biztonság érdekében:

 • A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjármű forgalommal! Mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak a temetők nyitva tartásáról, a temetőbe behajtás és parkolás rendjéről. Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék még nagyobb körültekintéssel!
 • Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében. Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!
 • Figyeljenek oda a temetők környékén, az út szélén, vagy a parkolókban a gyalogosokra, kerékpárosokra! A sűrű forgalomban mindenki legyen toleránsabb a közlekedésben résztvevőkkel!
 • Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket

(biztonsági öv, gyermekülés), mert azok életet menthetnek!

 

Meghitt megemlékezést és balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

 

 

Eseménynaptár

November 2019
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.