szerda, április 24, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

 

 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Tájékoztatom a Vásárosnaményi Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárokat, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII tv. (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A 2015-ben választott ülnökök megbízatása lejár. Magyarország Köztársasági Elnöke a 2019. évi soros ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. és április 30. napjai közötti időszakra tűzte ki.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vásárosnaményi Járásbíróságra 6 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnököt választhat.

KI LEHET ÜLNÖK?

Általános feltételek:

 • 30. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • nem lehet párt tagja, politikai tevékenységet nem folytathat.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökké a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag

 1. pedagógus,
 2. pszichológus, vagy
 3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló végzettséggel rendelkező személy választható.

KI ÉLHET A FIATALKORÚAK BÜNTETŐ ÜGYEIBEN ELJÁRÓ BÍRÓSÁGHOZ AZ ÜLNÖKJELÖLÉS JOGÁVAL?

 

 • pedagógus ülnökök esetén: a bíróság illetékes területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei (a tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek),
 • nem pedagógus ülnökök esetén: az egyesületek, (kivéve a pártokat) a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) bekezdés (c pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

Az ülnökök megválasztása a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján megismerhető.

A jelölést a „Bírósági ülnökké jelölés” nevű nyomtatványon lehet bejelenteni 2019. április 15. napján 1200 óráig. A jelöléshez csatolni kell a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról letölthetőek, illetve a Jegyzői Titkárságon beszerezhetőek.

Vásárosnamény, 2019. április 03.

 

dr. Deák Ferenc

                   jegyző

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban : Éhf tv.), és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: pf. rendelet) 2.§ (1) bekezdése alapján - mint a belterületek tekintetében parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság – árajánlatokat kér - a parlagfű elleni közérdekű védekezés 2019. évi elvégzésére - vállalkozói keretszerződés kötése céljából Vásárosnamény, Jánd és Olcsva települések belterülete vonatkozásában az alábbiak szerint:

                                                         

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és fax száma, e-mail címe:

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

Telefon: 45/470-022/172

Fax: 45/470-022/206

E-mail: jegyzo@vasarosnameny.hu

 1. Az ajánlatkérés tárgyát képezi:

 

Vállalkozói keretszerződés kötése – a pf. rendelet 2.§ (1) bekezdésére tekintettel – a parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése céljából.

 

 

 1. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés típusa:

 

      Vállalkozási keretszerződés.

 1. A megkötendő szerződés időtartama:

 

A szerződés 2019. május 31. napjától -2019. október 31. napjáig tartó határozott időre szól.

     

 1. Az ajánlattevő által csatolandó dokumentumok:
  • az egy m2 védekezés alá eső területre megadott kézi kaszálás díja,
  • az egy hektár védekezés alá eső területre megadott önjáró géppel végzett kaszálás díja,
  • az egyszeri kiszállás díja,
  • a pénzügyi teljesítés feltételei (határidő, fizetési mód stb.);
  • az ajánlattevő (vállalkozás) – elsődlegesen az ajánlatkérés tárgyát képező tevékenység végzésére vonatkozó képzettségi, képesítési, gyakorlati (jártassági), technikai-technológiai (különösen egészségügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi) és pénzügyi felkészültség – bemutatása, amennyiben nem kezdő vállalkozásról van szó, úgy az előző év egyszerűsített pénzügyi mérlegével együtt;
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nem áll csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt, illetve nincs köztartozása (külön ideértve a helyi adókat is);
  • már végzett hasonló tevékenység esetén referencia igazolás;
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő ezen ajánlattételi felhívás mellékletét képező keretszerződésben meghatározott feltételeket elfogadja, s azon feltételek szerint kész a szerződést megkötni;
  • egyéb – az ajánlat elbírálása szempontjából lényeges – dokumentumok, információk.
 1. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

 

Az ajánlatkérő összességében a legolcsóbb árajánlatot tevővel köt szerződést.

 1. Az ajánlatok leadásának módja, határideje:

 

Az árajánlatot az ajánlatkérőhöz címezve 2019. május 9-ig személyesen (14.00 óráig), vagy ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani, zárt borítékban, amelynek eddig az időpontig szintén be kell érkeznie. A borítékon fel kell tüntetni a „Parlagfűmentesítés” jeligét. 

 1. Hiánypótlás:

 

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

9.      Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Vásárosnamény Városháza

4800 Vásárosnamény, Tamási áron u. 1. I. emeleti Kistárgyaló

Ideje: 2019. május 13. 14.00 óra.

 1. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

 

Az ajánlatkérő (vagy annak képviseletében eljáró személy), valamint az ajánlattevők.

 1. Eredményhirdetés:

Az ajánlatkérő 2019. május 20. napjáig levélben értesíti valamennyi ajánlattevőt az ajánlatok elbírálásának eredményéről.

 1. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra, s ármódosításra nincs lehetőség.
 2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:

 

- jelen ajánlattételi felhívás (dokumentáció) csak az ajánlatkészítésre használható fel,

 - az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidőn belül írásban visszavonhatja,

- az ajánlattétel valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli,

- az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 1. A közérdekű védekezési munkát a vállalkozónak rendeltetésszerűen, hatékonyan, és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.
 1. Szerződéskötés:

 

Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb 2019. május 28-ig.

 

Vásárosnamény, 2019. április 11.

dr. Deák Ferenc

jegyző

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" lakhatási támogatásáról szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján – a benyújtott pályázatok értékelését követően, figyelembe véve a 8 legmagasabb pontszámot elért pályázatot - az alábbi döntést hozta:

 

 • Tóth Orsolya 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33/A. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Dávid Anikó 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Deskó Dávid 4803 Vásárosnamény, Gulácsi u. 65. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Magyar Emese 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 43. alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 4. sz. lakás használójának kijelöli.
 • Guti Nikolett 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 18. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti sz. lakás használójának kijelöli.
 • Fórizs Bettina 4800 Vásárosnamény, Ifjúság út 1/B. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 34. I/3. sz. alatti lakás használójának kijelöli.
 • Nagy Katalin 4800 Vásárosnamény, Kölcsey Ferenc út 17. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi ház 1. sz. lakás használójának kijelöli.
 • Papné Barnóczki Eszter 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 7. II/5. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi ház 2. sz. lakás használójának kijelöli.

 

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk a „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" projekt keretében összesen 8 lakást tudott felújítani, így az önkormányzati rendeletben meghatározott értékelési szempontok alapján elért alacsonyabb pontszámra tekintettel az alábbi pályázók pályázatát kénytelen volt elutasítani: 

 

 • Lénárt Sándor Pál 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 20. B/3. szám alatti,
 • Szatmári Brigitta 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/B. I/3. szám alatti,
 • Stefán Mária 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/C. szám alatti,
 • Gulyás István 4516 Demecser, Szent László út 45. szám alatti,
 • Kun Tamás 4804 Vásárosnamény, Lechner György u. 36. szám alatti lakos.

Eseménynaptár

Április 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.