Vásárosnamény Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerén keresztül valósítja meg az alábbi projektet.

 

 

Projekt megnevezése:                  Integrált Egészségügyi Alapellátást Nyújtó Intézmény

                                                          kialakítása

 

Azonosító száma:                          ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0114

 

Kedvezményezett:                          Vásárosnamény Város Önkormányzata

 

Közreműködő Szervezet:               MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ – Zrt.

A projekt tervezett összköltsége: 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió forint

 

Támogatás összege:                     60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió forint

 

A projekt megvalósulásának

tervezett  napja:                                2014. 09. 30.

 

A megvalósítás helyszíne:            4800 Vásárosnamény,

                                                           Erkel Ferenc utca 1. (362/2hrsz),

                                                           valamint 4800 Vásárosnamény,

                                                           Ady Endre utca 5. (362/1 hrsz).

 

A projekt bemutatása:

A régi SZTK épületben terv szerint 2 fogorvosi praxis-, védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő létesül. A kialakítandó funkciók érdekében az épület belső válaszfalainak jelentős hányada elbontásra kerül. Terv szerint minden nyílászárót ki kell cserélni, valamint a komplett padló rétegrendet is át kell alakítani, újonnan kell kiképezni. A korszerűsítés során az épület homlokzati hőszigetelése is betervezésre került.

A tervezett beruházás az épület tetőszerkezetét és födémszerkezetét nem érinti. Az épület dél - keleti végében egy jelenleg is működő - használatban lévő közlekedő terület található. (Az említett közlekedő terület teremt kapcsolatot az Erkel utca felől az orvosi ügyelethez, valamint a szomszédos Kórház belső udvarához.

 

                                                                                 Alapadatok:

HRSZ: 362/2

Telek területe:                                                                                             839 m2

A tervezéssel érintett épületrész bruttó alapterülete (nem vált.):      445,48 m2

Tervezéssel érintett épületrész eredeti nettó alapterülete:                381,49 m2

Tervezéssel érintett épületrész áttervezett nettó alapterülete:           372,22 m2

Beépítettség:                                                                                               nem változik

Zöldterület:                                                                                                   nem változik

Gerincmagasságok:                                                                                  nem változik

Párkánymagasság:                                                                                   nem változik

Építménymagasság:                                                                                 nem változik

Eredeti Padlómagasság:                                                                         +0,13 m

Átalakított padlómagasság:                                                                     ±0,00 m

 

A beruházással párhuzamosa 17 db parkoló kerül kialakításra az épület kórház felőli oldalán.