_

Dokumentumok:
Download this file (Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat.pdf)Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat.pdf4839 kB
Download this file (Vásárosnamény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf)Vásárosnamény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról528 kB
Download this file (egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint  a fizetendő díjak mértékéről.pdf)Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól199 kB
Download this file (a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Vásárosnaményi Hivatalában foglalkoztatottak munka- és ügyfélfogadási rendjéről.pdf)KÖH-ban foglalkoztatottak munka- és ügyfélfogadási rendjéről201 kB
Download this file (Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek.pdf)Lakásrendelet989 kB
Download this file (a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.pdf)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról922 kB
Download this file (A településkép védelméről.pdf)A településkép védelméről1419 kB
Download this file (a helyi piac üzemeltetéséről.pdf)A helyi piac üzemeltetéséről588 kB
Download this file (településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.pdf)A településfejlesztéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól387 kB
Download this file (Esély otthon - Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért lakhatási támogatásáról.pdf)Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért lakhatási támogatása468 kB
Download this file (az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról.pdf)Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról208 kB
Download this file (a lakáscélú helyi támogatásokról.pdf)A lakáscélú helyi támogatásokról350 kB
Download this file (a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról.pdf)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról191 kB
Download this file (a temetőkről, a temetkezésről..pdf)A temetőkről, a temetkezésről605 kB
Download this file (a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részén történő elhelyezésének tilalmáról..pdf)A választási plakátok egyes középületeken történő elhelyezésének tilalmáról507 kB
Download this file (az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről.pdf)Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről261 kB
Download this file (Vásárosnamény város címerének és zászlajának alkotásáról, díszpolgári cím, valamint kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről..pdf)Vásárosnamény Város címerének és zászlajának alkotásáról,kitüntető díjakról554 kB
Download this file (az üdülőterület rendjéről.pdf)Az üdülőterület rendjéről532 kB
Download this file (az állattartás szabályairól..pdf)Az állattartás szabályairól393 kB
Download this file (helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról.pdf)Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról503 kB
Download this file (a talajterhelési díjról.pdf)A talajterhelési díjról380 kB
Download this file (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.pdf)A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről250 kB
Download this file (a víz- és csatornadíjak megállapításáról.pdf)A víz- és csatornadíjak megállapításáról410 kB
Download this file (az idegenforgalmi adóról.pdf)Az idegenforgalmi adóról219 kB
Download this file (A köztisztviselői illetményalapról.pdf)A köztisztviselői illetményalapról371 kB
Download this file (a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.pdf)A helyi közművelődési feladatok ellátásáról210 kB
Download this file (Közszolgálati tisztviselők jogviszonyáról.pdf)Közszolgálati tisztviselők jogviszonyáról211 kB
Download this file (Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.pdf)Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról645 kB
Download this file (Költségvetési rendelet 2020.pdf)Költségvetési rendelet 2020.pdf351 kB
Download this file (ÁKR rendel. módos..pdf)Ákr. hatálybalépésével összefüggő önk.rendeletek módosításáról 291 kB
Download this file (Egye rend,hatályon kiv.hely..pdf)Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről196 kB
Download this file (Közterületen szeszes ital fogy.rend..pdf)A közterületen történő szeszes ital fogyasztásának szabályairól324 kB
Download this file (A köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról.pdf)A köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról215 kB
Download this file (A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.pdf)Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére von. szabályokról220 kB
Download this file (A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.pdf)A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól311 kB
Download this file (A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.pdf)A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 200 kB
Download this file (Esély otthon - Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért ösztönző támogatásairól.pdf)Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért ösztönző támogatásai582 kB
Download this file (A környezetvédelem helyi szabályairól.pdf)A környezetvédelem helyi szabályairól.pdf410 kB
Download this file (A közterületek használatáról.pdf)A közterületek használatáról.pdf534 kB
Download this file (Építményadó rendelet.pdf)Építményadó rendelet.pdf652 kB
Download this file (Iparűzési adó rendelet.pdf)Iparűzési adó rendelet.pdf197 kB
Download this file (Közösségi együttélés szabályairól.pdf)Közösségi együttélés szabályairól.pdf403 kB
Download this file (Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatok ellátásának szabályairól.pdf)Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatok ellátásának szabályairól.pdf335 kB