csütörtök, április 09, 2020
Betûméret

Hírek

Hírek

UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Béke utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   32 66
2019-11-04 08:00 15:30  
Bocskai István utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 42
2019-11-04 08:00 15:30  
Eötvös József utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   33 69
2019-11-04 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2019-11-04 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2019-11-04 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2019-11-04 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   45 55
2019-11-04 08:00 15:30  
Búzakalász utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páros házszám   42 52
2019-11-04 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30 Autó mosó, Tan ABC, Zöldség, Festéküzlet, boltok, Tűzoltóság,Katasztrófavédelmi kirendeltség, Mentő állomás
Csalogány utca Egész utca      
2019-11-04 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy

Vásárosnamény városában a Magyar Államkincstár, az állampapír forgalmazás területén kihelyezett állampapírvásárlási-lehetőséget, ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontokban:

Polgármesteri Hivatal épületében, Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 1. október 30. (szerda) 9:00 – 15:00 óra között

Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás (BABAKÖTVÉNY), kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók
 • Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
 • Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

Az ősszel együtt beköszöntő a hideg időszak nehéz próbatétel elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A zord idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, fordítsanak figyelmet az egyedül élő időseket és a hajléktalanokat közvetlen veszélyeztető kihűléses halálesetek megelőzésére.

A rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a közterületen élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására. Fontos ismerni hogyan segíthetünk a sokszor -10 fokos hideg télben, a hosszasan lakhatás nélkül elő honfitársainkon.

Bajba jutott vagy a fagyhalál határán lévő hajléktalan embert látva hívhatjuk a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatát, amely napi 24 órában fogadja a bejelentéseket a veszélyeztetett helyzetben lévő emberekről, a +36 1 338 4186-os telefonszámon. Személyesen is vihetünk élelmet vagy takarót egy-egy bajbajutott hajléktalan embernek, akit esetleg már ismerünk.

Számos lehetőség áll a jó szándékú segíteni akarók rendelkezésére:

Nyíregyházán elérhető karitatív szervezetek szolgáltatásai és elérhetőségei:

 

Periféria Egyesület 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1. szám Telefon: 42/504-617

 

Oltalom Szeretetszolgálat

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104.

 • Nappali Melegedő Telefon: 42/727-595; 20/824-4051.
 • Népkonyha Telefon: 20/824-4044.
 • Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Telefon: 20/775-3925.
 • Átmeneti Szálló Telefon: 20/824-4042
 • Családok Átmeneti Otthona Telefon: 20/824-4042.

 

Oltalom Szeretetszolgálat Éjjeli Menedékhely 

4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22/a. Telefon: 42/419-786; 20/282-4051.

További hajléktalanokat segítő szervezetek is számos önkéntes vagy egyéb lehetőséget kínálnak

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek megelőzhetők legyenek. Így mindenki aktívan segítséget nyújthat, ha a hideg idő beköszöntével az eddigieknél jobban figyel a környezetében élőkre, a legveszélyeztetettebb, ismerten magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.

Tegyenek bejelentést azokban az esetekben, amikor távolabb élő hozzátartozójukkal, ismerősükkel váratlanul, minden különösebb indok nélkül megszakad a kapcsolatuk, életjelet semmilyen formában nem adnak magukról, amikor ismerten otthon tartózkodó szomszédjuknál nem észlelnek életvitelszerű mozgást,

Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, tárcsázzák az ingyenesen hívható 112-es telefonszámot, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

 

Fontos, hogy tudjunk a jogszabályi változásokról is!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 178.§ (1) pontja szerint, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.

Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.

Akit 90 napon belül 3 alkalommal a szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.

Életszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó-és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

Szabálysértés miatt pénzbírság nem szabható ki, az elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.

A bíróság elé állítás érdekében a szabálysértés elkövetőjét a rendőrségre elő kell állítani, meg kell hallgatni és szabálysértési őrizetbe kell venni. A rendőrség a szabálysértési őrizet ideje alatt gondoskodik az elkövető tisztálkodásáról és tiszta ruhával történő ellátásáról.

Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilatkozik, hogy a közérdekű munka végzését vállalja, akkor az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése iránt. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzést nem vállalja, elzárás szabható ki. Ha a bíróság elzárás büntetést szab ki, ennek azonnali foganatba vételét rendeli el. A kiszabott közérdekű munka végrehajtására az elkövetés helye szerinti településen kerül sor.

Az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett szabálysértés miatt közérdekű munka nem szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható.

Mindenszentek és halottak napja alkalmából az egész ország útra kel, hogy elhunyt szerettei sírján gyertyát gyújtson és virággal emlékezzen meg családtagjairól. Ilyenkor kevésbé figyelünk értékeinkre, gyászunk és az előttünk álló hosszú utazás, illetve a további temetők meglátogatásának tervezése elvonja figyelmünket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, a csendes főhajtás zavartalansága, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a Rendőrség tanácsait!

 • Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, ha vízért, vagy csupán a hulladékgyűjtőhöz mennek! Kerüljék el a nagyobb csoportosulásokat, a zsebtolvajok mindig nagy tömegben „dolgoznak”!
 • Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van! Értéket, bankkártyát feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál! A bankkártya PIN kódját soha ne tartsák a kártyán, vagy annak közelében!
 • Bármilyen rövid időre hagyják el járműveiket, minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS, laptop, kabát, stb.)! Gépkocsifeltörés, lakásbetörés esetén fontos a helyszín eredeti állapotának megőrzése!

Ha mégis megtörténne a baj, hívjanak segítséget, értesítsék a Rendőrséget a 112 segélyhívó számon!

 

 

További tanácsok a biztonság érdekében:

 • A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjármű forgalommal! Mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak a temetők nyitva tartásáról, a temetőbe behajtás és parkolás rendjéről. Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék még nagyobb körültekintéssel!
 • Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében. Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!
 • Figyeljenek oda a temetők környékén, az út szélén, vagy a parkolókban a gyalogosokra, kerékpárosokra! A sűrű forgalomban mindenki legyen toleránsabb a közlekedésben résztvevőkkel!
 • Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket

(biztonsági öv, gyermekülés), mert azok életet menthetnek!

 

Meghitt megemlékezést és balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

 

 

Minden évben több haláleset is bekövetkezik szén-monoxid mérgezés miatt, amely megelőzhető lenne a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartásával, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid érzékelő felszerelésével.

A szén-monoxid (CO) a tökéletlen égéskor keletkező melléktermék. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) visszaáramolhat a lakásba, illetve a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is bejuthat a lakótérbe. Mivel a szén-monoxid színtelen, szagtalan, érzékszerveinkkel lehetetlen észrevenni. A mérgezés kezdeti tünetei a hányinger és a fejfájás, azonban szervezetünk nem minden esetben ezekkel a tünetekkel reagál, márpedig a szén-monoxid jelenlétének késői felismerése könnyen tragédiához vezethet.

A megelőzés érdekében

 • a kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
 • Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne takarjuk el a szellőzőket!
 • Ne próbáljuk magunk, szakember nélkül javítani a kéményt vagy a fűtőberendezést, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
 • Ha zárt helyen gázszagot vagy szúrós, fojtó égéstermék-szagot érzünk:
  • azonnal szellőztessünk (kereszthuzat a leghatásosabb),
  • zárjuk el a gázvezeték főelzáró szerelvényét,
  • ne használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt (villanykapcsoló, telefon, gyufa stb.)
  • hagyjuk el a helyiséget,
  • kintről telefonon értesítsük a gázszolgáltatót!
 • Ha fejfájást, émelygést érez:
  • szellőztessen,
  • zárja el az égéstermék-visszaáramlást okozó készüléket,
  • menjen szabad levegőre!

A kéménytűz a tűzeseteknek egy sajátos fajtája. Optimális esetben az égéstermék a kéményen keresztül távozik, azonban ha nem megfelelő a kémény kialakítása, vagy elmaradt annak tisztítása, karbantartása, a korom megtapad a kémény falán, a lecsapódó párával vegyülve kátrány keletkezik, és ez a lerakódás az intenzívebb fűtés megkezdésekor a 480 °C-ot elérve izzani, égni kezd, és bekövetkezik a kéménytűz. Jellegzetes, hullámzó hang jelzi, hogy beindult a kéményben az izzás, az égés, amely során a hőmérséklet akár az 1000 °C-t is elérheti.

Ebben az esetben az első teendő, hogy a tűzoltóságot haladéktalanul értesítsék, a tüzelőberendezés szellőzőnyílásait lezárják, majd a kémény felületéről minden éghető anyagot – képet, falburkoló anyagot – távolítsanak el. A kéményt tejes hosszában, egészen a padlásig ellenőrizni kell. A rendkívül magas hőmérséklet miatt lényeges, hogy a kémény valamennyi tisztítónyílása zárva maradjon. A kéménytűz eloltása érdekében nem szabad vízzel beavatkozni.

Tűzveszélyt jelent, hogy a régi épületek felújítása során sokszor nagy teljesítményű fűtőberendezést szereltek be fagerendás házakba, és amikor az új, nagy hőt termelő kályhával befűtenek, a fagerendák beizzanak, és az így keletkező tűz átterjed a födémre és a tetőszerkezetre is. Szintén régi építésű házaknál fordul elő, hogy a téglakéményt csak a padlásig építették meg, onnan fém vagy eternit csővel vezették ki az égésterméket. Erőteljes fűtés esetén ez is a tetőszerkezet izzásához, kigyulladásához vezethet. Az öregebb házaknál a béléscső nélkül épített kémények is tüzet okozhatnak.

Nem kifejezetten a fűtőberendezések által okozott tüzekhez tartozik, de történt már olyan eset a fűtési szezonhoz kapcsolódóan, hogy a ház tulajdonosa a kályhából a salakot éghető anyagból készült edénybe öntötte, az lángra kapott, és a tűz a melléképületet, majd az egész családi házat lángba borította.

 

 

Hogyan előzhető meg a veszély?

A kémény nem éghető anyagból készülhet, ellenkező esetben nagyon szigorú nemzetközi normáknak is megfelelő módon lehet csak kialakítani. A kémények használatának engedélyezését jelenleg a kéményseprő közszolgáltatók végzik, míg a gázzal működő fűtőberendezések esetében a gázszolgáltatók adják ki a működtetéshez szükséges engedélyt. Kizárólag kifogástalanul működő kéményt szabad használni, amelynek járatába nincs éghető anyag beépítve, illetve amelynek tisztítását és ellenőrzését minden évben elvégeztették. Az égésterméket füstcsövekkel elvezető készülékek esetében tökéletesnek kell lennie a csövek állapotának, azok illeszkedésének, és a falhoz történt rögzítésének. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

Épületen belül különösen fontos gondoskodni a tüzelő-, fűtőberendezéseknek helyet adó helyiségek levegőpótlásáról, a helyiség szellőztetéséről. Ennek ne legyen akadálya télen a néhány percig beáramló hideg levegő! A szellőztetés elmulasztása a lakásban CO felhalmozódáshoz és tragédia bekövetkezéséhez vezethet.

Tapasztalatok alapján problémát jelentenek az újból üzembe helyezett kémények, a hétvégi házak, a melléképületek kéményei, illetve az, amikor egy-egy átalakítást nem megfelelően terveznek meg és kiviteleznek. Előfordul, hogy engedélyezés nélkül bekötnek többféle fűtőberendezést – gázkészüléket és szilárd tüzelésű kályhát – egy házban, és mivel a kályhának erősebb a huzata, a gázkészülék kéményéből visszaáramoltatja a szennyezett levegőt. Erre a hibára az elmúlt időszakban több példa is volt.

Amennyiben korábban nem használt kéményt ismét üzembe kívánnak helyezni, azt csak a kéményseprők által végzett vizsgálat után tegyék! A füstelvezető rendszer felülvizsgálatának lehetőségét a kéményseprő közszolgáltató részére minden évben biztosítani kell, az esetleg tapasztalt hiányosságokat ki kell javítani vagy javíttatni, addig a kéményt használni nem szabad. A kéményseprő szolgáltatót ne tekintse ellenségnek, hiszen az Önök biztonsága érdekében szeretné a kéményt ellenőrizni!

A gázzal üzemelő készülékeket ajánlott a gyártó előírásainak megfelelően szakemberrel ellenőriztetni, karbantartatni.

Berendezések a biztonságunkért

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségévé teszi a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

 1. a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló,
 2. b) a vendégéjszaka eltöltésére használt,
 3. c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló,
 4. d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló,
 5. e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van.

Továbbá a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.

A szén-monoxid érzékelőknek több típusa ismert. Ezek a légtérbe került veszélyes mennyiségű szén-monoxid jelenlétét képesek jelezni, alkalmazásukkal tovább növelhetjük otthonunk biztonságát.

Csak megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelőt vásároljanak!

A hatósági vizsgálattal érintett szén-monoxid érzékelők pozitív               és negatív listája elérhető a

   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján

      (http://www.nfh.hu/szenmonoxid_lista)

 

Lehetőség szerint a tüzelő-fűtő berendezés közelében helyezzen el szén-monoxid érzékelőt, annak működését rendszeresen ellenőrizze, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) végezze el!

A fentiek betartása esetén a tűzesetek megelőzhetők, elkerülhetők.

Eseménynaptár

Április 2020
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.