péntek, február 21, 2020
Betûméret

Hírek

Hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki még nem kapott eddig szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet, kérem, jelezze igényét 2020. január 23-ig a Városháza ügyfélfogadójában – személyesen vagy telefonon a 0645/470-022 számon-, név és lakcím megjelölésével.

A kukák átvételére a Közszolgáltatóval történt egyeztetés után február 15. napjától lesz lehetőség a VITKA NKFT 4804 Vásárosnamény, Damjanich János út 1. sz. alatti telephelyén munkaidőben lakcímkártya felmutatása ellenében.

 

Filep Sándor

polgármester

A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkarendje a következők szerint alakul. December 24-én, a keddi körzet hulladékszállítása a megszokott járatrend szerint történik. Karácsony első napján, december 25-én a szerdai körzetet december 29-re vasárnapra, december 26-án, a csütörtöki körzetet pedig december 28-ra, szombatra helyezték át. A december 27-i (pénteki) és a december 31-i (keddi) körzet hulladékszállítása szintén a megszokott járatrend szerint történik. A 2020. január 01-i (szerdai) körzetből pedig január 4-én (szombaton) szállítják el a szemetet.

Az év vége közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkezni a jogszabályi előírásokról. Fontos tudniuk azt, hogy mely csoportba tartozó tűzijátékot birtokolhatják, használhatják legálisan.

A pirotechnikai termékek osztályozása:

A pirotechnikai terméket annak kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó ható-anyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján különböző osztályokba sorolja a jogszabály.

 1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak (pl. tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó),
 1. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő

behatárolt területen való használatra szántak (pl. római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezető-pálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán),

 1. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas ható-anyag-tartalmú rakéták),
 1. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, ezeket egy időben összesen 1 kg hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

 

Az 1.és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:

 • közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
 • tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
 • magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18.00 óra és a következő naptári év január 01-jén 06.00 óra közötti időtartamot – nem használható fel.
 • a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Tájékozódjanak a visszavétel határidejéről!

 A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:

Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához. Az ide tartozó tűzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:

 • Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel.
 • Tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
 • A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Nagykorú személynek nem kell külön engedély a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek január 5-ig történő – egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó – birtoklásához, tárolásához.

Magánszemélyeknek hogyan kell tárolni a pirotechnikai termékeket?

 • a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
 • el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
 • lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
 • tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
 • a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható,
 • elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
 • a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
 • a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
 • egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Ajánlásaink az Óév biztonságosabb búcsúztatásához:

 • A tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást is kérhetnek azok működtetésével kapcsolatban!
 • Tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat!
 • Ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát!
 • Fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira!
 • Bármely pirotechnikai osztályba tartozó PETÁRDA VÁSÁRLÁSA, BIRTOKLÁSA,
 • TÁROLÁSA és FELHASZNÁLÁSA TILOS!
 • Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók.
 • A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet a meghatározott időszakban, december 28. és 31. között a II. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok mellett a közepes tűzijátékok megvásárlását, birtoklását, valamint december 31-én 18.00 óra és január 1-jén 06.00 óra közötti felhasználását is megengedi nagykorú személyek részére.
 • Házi kedvenceiket (pl. kutya) megriaszthatja az ünnep zaja, ezért nem árt, ha azok elkerített, zárt, hangszigetelt helyen vészelik át ezt az időszakot.
 • A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel!

pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni!

 

Biztonságos és Boldog Új Évet

kíván a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és társszervei (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete) egy évvel ezelőtt hívták életre a “112 – Tudd, hogy segíthess!” programot azzal a céllal, hogy olyan szórakoztató módon elsajátítható, összetett tudást adjon, amely birtokában vészhelyzet esetén a gyermekek merjenek és tudjanak segítséget kérni, illetve szakszerű segítséget nyújtani. Ennek érdekében a négy szervezet fontos, adott esetben életmentő ismereteket tartalmazó oktatási anyagot (Tudástárat) állított össze. A Tudástár megírása során felhasználták az elmúlt egy évben a gyermekek által készített rajzokat, a közös versenyekről, és megtartott élménynapról készített fotókat is.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon 2019. december 5-én tartották a projektzáró ünnepséget, amelyen a szakemberek beszámoltak az elmúlt időszakban végzett munkáról, egyben bemutatták a közösen készített Tudástár kiadványt, amely a készenléti szervek (Rendőrség, Mentők, Katasztrófavédelem) legfontosabb tudnivalóit tartalmazza.
A Tudástár ismertetése mellett nevet kapott a projekt emblematikus figurája is. Az erről szóló pályázatra csaknem százötven ötlet érkezett. A győztes pályázat alapján a figura elnevezése „SOS Kapitány” lett, aki a gyermekek legnagyobb örömére a Mikulással együtt személyesen érkezett a rendezvényre.
Az egyik különdíj átadására felkérték az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály vezetőjét, aki megragadta az alkalmat és beszélt többek között a 112-es egységes európai segélyhívószám jogszerű használatáról is és örömét fejezte ki, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya milyen magas színvonalú kiadványt állított össze, amely alkalmas arra, hogy bemutassa milyen esetekben lehet, sőt kell hívni a hívásfogadó központot és mikor tilos.

 

A rendezvényről itt lehet olvasni:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/bemutattak-a-tudastarat-es-sos-kapitanyt

 

Kiemelkadő esemény:( Valótlan) bejelentés
Az ajkai rendőrök szabálysértési őrizetbe vették azt a nemesgulácsi férfit, akinek valótlan bejelentése kapcsán a mentőszolgálat munkatársai szükségtelenül vonultak a helyszínre.
A központi segélyhívó számra 2019. május 19-én 19 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy az egyik ajkai szórakozóhelyen egy férfi rosszul van. A kiérkező mentőszolgálat munkatársai a helyszínen egy földön fekvő embert találtak, aki a mellkasát fájlalta, így őt kórházba szállították. A kórházban a férfi a vizsgálat közben felállt és közölte, hogy nincs semmi baja, csak próbára tette az egészségügyi dolgozókat. Cselekménye miatt az ajkai rendőrök a férfit előállították a helyi rendőrkapitányságra, majd a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából szabálysértési őrizetbe vették.
A valótlan bejelentést tevő személyt bírósági tárgyaláson 83 200 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezték.

 

A 112-es segélyhívó szám használatáról az alábbi linken is tájékozódhat:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/milyen-esetben-hivja-a-segelyhivoszamokat

Eseménynaptár

Február 2020
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.