hétfő, július 22, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Rengeteg megkeresés érkezett az utóbbi napokban a tisztelt lakosságtól felénk, a nagyszámú szúnyogpopuláció okán. Természetesen én is tapasztalom, hisz engem sem kímélnek ezen vérszívók, de néhány gondolatot hadd osszak meg Önökkel.
Amint mindannyian észleltük, a szúnyog elszaporodásához rendkívül kedvező volt az utóbbi napok időjárása. A folyók magas vízállásától, a rengeteg csapadéktól majd a hirtelen jött kánikulától jobb helyzetet egy szúnyog elképzelni sem tudna.
A korábbi időszakban a szúnyoggyérítés kizárólagos önkormányzati feladat volt, de annak érdekében, hogy ez ne az egyes önkormányzati vezetőktől, ne az adott önkormányzat pénzügyi helyzetétől függjön, a Kormány a 2016. évi CXVI. tv. által állami hatáskörbe tette ezt a feladatot.
Előre tervezetten, az érintett önkormányzatok számára ingyenesen történik ezen állami beavatkozás.
Az idei, extrém időjárási helyzetre előre nem lehetett készülni. Két hete még fűteni kellett, jöttek az árvizek, viharok esővel és erős széllel.
Ettől függetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ezen tevékenységek koordinálásáért felelős szervezet, soron kívül intézkedett, így a vásárosnaményi, valamint a beregi és szatmári településeket érintően június 17-től megkezdi a gyérítési munkálatokat.
Mindettől függetlenül azonban saját forrásból, már holnap megkezdjük a szúnyogok ritkítását, szintén légi úton. A természeti körülmények sajnos nem mindig alakulnak úgy ahogy szeretnénk, de higgyék el azon vagyunk hogy az itt élők érdekében ezen negatív hatásokat mielőbb és minél nagyobb mértékben tompítsuk, bár természetesen teljesen kiküszöbölni soha nem fogjuk tudni.

A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó

 

MI A 112-ES SEGÉLYHÍVÓSZÁM?

száma, mely hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem). A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy rendőrt szeretnének hívni.


A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.

 

HOL FOGADJÁK A 112-ES SEGÉLYHÍVÁST

Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.

A hívásfogadó központok átadása:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-

hirek/hivasfogado-kozpontok-atadasa-fotokkal


Statisztikai adatok a hívásfogadó központok tevékenységéről http://www.police.hu/sites/default/files/%C3%9Cgyelet%20SK%202019.%2004.pdf

 

SEGÉLYHÍVÁSKOR MIT KELL MINDENKÉPPEN ELMONDANI?

A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):

 • a bejelentő neve, telefonszáma;
 • az esemény helyszíne;
 • mi történt, kinek van szüksége segítségre;
 • az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
 • esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
 • az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.

 

MI TÖRTÉNIK, HA VALAKI INDOKOLATLANÚL FELHÍVJA A 112-ES SEGÁLYHÍVÓSZÁMOT?

A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak:

KIEMELKEDŐ ESEMÉNY, BEJELENTÉS

Rendszeresen leírunk egy-egy esetet a hívásfogadó operátorok munkájának bemutatása érdekében, ezzel is szemléltetve szerteágazó, az élet minden területére kiterjedő tevékenységüket.

 

SEGÉLYHÍVÁS2019. FEBRUÁR

Egy megtört hangú bejelentő tájékoztatta a hívásfogadó operátort, hogy Budapesten él, vállalkozása csődbe ment, nem tudja fizetni a számláit, tartozásai vannak, ezért elkeseredésében öngyilkos lesz.

A hívásfogadó operátor együtt érzően, empatikus módon, irányított kérdésekkel megtudta a bejelentő nevét, majd a célirányos, irányított kérdésekkel a lakhelyét is, így azt is, hogy hova kell küldeni a segítséget. A bejelentő nagy türelemmel, de határozottan irányította a beszélgetést, amely során több alkalommal nehézségekbe ütközött, ugyanis a bejelentő kissé „törte” a magyar nyelvet nem mindent értett meg, ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy nem akar sem mentésirányítóval, sem tevékenységirányítóval beszélni. Volt olyan pontja a beszélgetésnek, amikor elkeseredésében ki akart ugrani az ablakon. Ekkor a hívásfogadó operátor empatikus kérdésekkel a bejelentő családjáról kérdezett, majd a háttérben ugató kutyájára terelte a beszélgetés menetét. A személyes hangvételű beszélgetés elterelte a bejelentőt öngyilkossági szándékától, egyben meg is nyugtatta őt és ezáltal a hívásfogadó operátor elnyerte a bizalmát. Az ezt követő beszélgetés során már lehetett érzékelni a bejelentő hangján, hogy kezd megnyugodni. A hívásfogadó operátor miközben beszélgetésben tartotta a bejelentőt, párhuzamosan rögzítette a bejelentési adatlapot, azon a megismert releváns információk alapján meghatározta a bejelentő pontos helyzetét és megküldte azt elektronikusan a BRFK Tevékenység-irányítási Központ részére.

Miközben a hívásfogadó operátor szóval tartotta a bejelentőt, megszólalt a kapucsengő, amelyről a bejelentő azt gondolta, hogy a barátnője érkezett meg. A hívásfogadó operátor kérte, hogy addig ne szakítsa meg a beszélgetést, amíg beengedi a barátnőjét. A bejelentő ajtót nyitott, a kiérkező rendőrök átvették a telefont és megköszönték a hívásfogadó operátor segítségét.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek OTSZ. 229. §

 

 • (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban

legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

 

A Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali helyiségében 2019. június 07-én 07:30-13:30-ig (Péntek) konzultációs lehetőséget biztosít a betakarítási munkákkal összefüggő tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatban.

 

Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc utca 27.

Telefonszám: 06/44-510-082

E-mail cím: fehergyarmat.kir@katved.gov.hu

Kelt: Fehérgyarmat, elektronikus bélyegző szerint

 

 Tisztelettel: 
Dr. Nóta József tű. alezredes
kirendeltség-vezető

 

Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.
Telefon: +36(44) 362-005 Fax: +36(44) 362-005
E-mail: fehergyarmat.kir@katved. gov.hu

Felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egész megyében a sertésállományok védelmére.

 

A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

 • Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval érintkezni.
 • Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.
 • A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.
 • Idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.
 • Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosóié, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába.
 • A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről frissen betakarított takarmányt, illetve alomanyagot ne használjanak házi sertéseik ellátására. A szénát és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Gyakorlatilag a zöld takarmány etetése tilos!
 • Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.
 • Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

-A fertőzötté minősített területeken ezeken kívül be kell tartani a NÉBIH által kiadott „jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Amennyiben az állattartó tőle telhetőén közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetleges járványvédelmi intézkedések.

 1. Tamás Péter megyei főállatorvos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 • Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. III/11. 48,51 m2 (1 szoba + 1 félszoba + konyha

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

A pályázat benyújtásának határideje:      2019. június 5. (szerda)

Postai úton a beérkezés napja:                       2019. június 5. (szerda)

Személyesen:                                                 2019. június 5. (szerda)  1500 óra.

Eseménynaptár

Július 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.