csütörtök, április 02, 2020
Betûméret

HATÁROZAT

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség mielőbbi leküzdése érdekében az SZ/82/00765-10/2019 számú határozatommal módosított SZ/82/00765-4/2019. számú határozatom 22) pontját, a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítom. A 22) pontban meghatározott puffer zóna a 850150 kódszámú Táncsics Vadásztársaság 4456 Tiszadob, Állomás u. 1. vadászatra jogosult területével bővült. Így a határozat 22) pontja az alábbiakban leírtak szerint módosul. 22) A fertőzött területen belül, különösen ellenőrzött terület szélén puffer zónát jelölt ki az Országos Főállatorvos, amely a különösen ellenőrzött területet elválasztja a fertőzött terület többi részétől. A puffer zónába a 851150, 851550, 851560, 853050, 853360, 853450, 854550, 854650, 854660, 854750 850250, 850260, 850350, 850450, 850550 és a 850150 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe tartozik bele. A puffer zónában a 19., ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés. A határozat visszavonásig érvényes. A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A határozat azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

2018. május 17.-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Abaúj- Zemplén megyében több esetben elhullott/lőtt vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki. Erről hivatalomat a NÉBIH eredményközlő jegyzőkönyvekben tájékoztatta. 2019. április 30.-án az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/96/2019. számú utasításában tájékoztatta hivatalomat, hogy Hajdú-Bihar megyében Nyírábrány és Álmosd település közigazgatási területén talált vaddisznó hullákban kimutatásra került az afrikai sertéspestis vírusa. Az ÉFHÁT/96/2019. számú utasítás 1.11.1-1.11.3. pontjaiban a rendelkező részben leírt intézkedéseket hozta, melyeket döntésem alapján kiterjesztésre került Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye összes fertőzött területére. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 15. § (2) és (3) bekezdése és az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú, ÉFHÁT/20-80/2018. számú és az ÉFHÁT/96/2019. számú ügyiratában leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulás miatt meghoztam a rendelkező részben elrendelt intézkedéseket. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú, ÉFHÁT/20-80/2018. számú és az ÉFHÁT/96/2019. számú ügyiratában, az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1055-1/2018. számú ügyiratában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során meghatározta a fertőzött terület nagyságát is. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/119/2019. számú, majd legutóbb ÉFHÁT/186/2019. számú utasításában a fertőzött területen belül a szigorúan korlátozott terület nagyságát növelte, mely alapján jelen határozatom szerint döntöttem. Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam. A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Eseménynaptár

Április 2020
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.