kedd, augusztus 20, 2019
Betûméret

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség mielőbbi leküzdése érdekében az SZ/82/00678-7/2018. számú, az SZ/82/00678-13/2018 számú, az SZ/82/00678-36/2018 számú, valamint a SZ/82/00678-52/2018 határozatomban elrendelt intézkedéseket, az SZ/82/00678-7/2018 számú határozatom 6) pontját az alábbiak szerint módosítom.

6) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.

A fertőzött területen belüli vágóhídra - közvetlen levágás céljából - történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvos elvégezi a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három-négy hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hömérözését is. Legalább annyi sertést kell hömérőzni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.

További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.

A fertőzött területen belüli továbbtartás céljából való szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. A szállítmányt a 87/2012. (Vili.27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítványának kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie.

A fertőzött területről a megye többi részére, illetve az ország egyéb megyéibe irányuló, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 5 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.

A határozat visszavonásig érvényes.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az ürlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

A határozat azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (Vili. 22.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 15. § (2) és (3) bekezdése és az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú ügyiratában leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulás miatt meghoztam az SZ/82/00678-7/2018. számú határozatom rendelkező részben elrendelt intézkedéseket. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú ügyiratában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során meghatározta a fertőzött terület nagyságát is. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1055-1/2018. számú ügyiratban a különösen ellenőrzött területet, illetve a különösen ellenőrzött terület körül létrehozott puffer zónát az SZ/82/00678-13/2018 rendelkező részben leírtak szerint módosította az afrikai sertéspestis ismételt megállapítása miatt. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1297-1/2018. számú ügyiratában a különösen ellenőrzött területen belül a házi sertések zöldtakarmánnyal történő etetését megtiltotta. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1361-1/2018. számú ügyiratában a különösen ellenőrzött területen belül elrendelt vadászati tilalmat a vaddisznótól eltérő állatfajok tekintetében feloldotta. Ennek figyelembe vételével az SZ/82/00678-36/2018 számú határozatommal módosítottam alaphatározatomat. A Romániában és Magyarországon bejelentett újabb kitörések miatt az Országos Járványvédelmi Központ újabb kockázatelemzést végzett, melynek alapján a 3/2018. határozatában az Országos Főállatorvos elrendelte a fertőzött terület bővítését a 3 vadászatra jogosult területével. Ennek figyelembe vételével az SZ/82/00678-52/2018 számú határozatommal módosítottam alaphatározatomat. A korlátozás alá került területek bekerültek a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat II. mellékletébe. A 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 11. cikk (3) bekezdése alapján akkor van lehetőség korlátozás nélkül sertéshúst (sertés termékeket) szállítani az EU területére, ha a fentiek szerint módosításra kerülnek az intézkedések. Az Országos Járványvédelmi Központ vezetője 2019. 02. 22-én tájékoztatta hivatalomat, hogy a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 11. cikk (3) bekezdésénak való megfelelés biztosítására szükséges az ÉFÁT/422/2018. számú körlevél III. a. és IV. pontjának egységes végrehajtása a fertőzött területen. Fentiek figyelembe vételével a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (XII. 27.) 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

 

Nyíregyháza, 2019. február 25.

Román István kormánymegbízott

nevében és megbízásából

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.

megyei főállatorvos
főosztályvezető-helyettes

Eseménynaptár

Augusztus 2019
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.