csütörtök, április 02, 2020
Betûméret

Szavazókörökhöz tartozó utcák

 

Általános tudnivalók

 

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

·         A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

Ki nyújtotta be a népszavazási kérdést?

·         A népszavazási kérdést 2016. február 24-én Magyarország Kormánya nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

·         A kérdés hitelesítéséről az NVB döntése itt, a Kúria határozata itt olvasható.

 

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

·         Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

o   a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és

o   a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok

több mint fele érvényesen szavazott.

·         Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

·         A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma napi frissítéssel itt található.

 

Ki szavazhat az országos népszavazáson?

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki

·         magyar állampolgár,

·         nagykorú, azaz

o   18. életévét betöltötte, vagy

o   18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és

·         a bíróság nem zárta ki a választójogból.

 

Mennyibe kerül a népszavazás megszervezése?

·         A népszavazás megszervezésére az Országgyűlés 4,9 milliárd forintot különített el.

·         A költségek nagy részét a választással kapcsolatos kellékek (pl. szavazólapok, urnák) legyártása, az informatikai és logisztikai költségek, a választási bizottság tagjainak tiszteletdíja teszi ki.

 

 

Tudnivalók a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

·         Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

·         A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

·         A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.

·         A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát

o   magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

o   magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

o   magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

 

és

lakcímét

o   lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

 

vagy

személyi azonosítóját

o   lakcímkártyával,

o   hatósági bizonyítvánnyal vagy

o   személyazonosító jelről szóló igazolással.

 

·         Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

·         A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

·         Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

·         A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

 

Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?

·         A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

·         19 óra után már nem lehet beállni a sorba.

 

Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?

·         A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

o   Braille-írással készült értesítő megküldése,

o   könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

o   Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

o   akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.

·         A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának(azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

·         Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

·         A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

·         Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

·         A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet.

·         A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

·         Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel

o   egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy

o   fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni,

mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

·         Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

·         Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy itt. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

·         Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

·         Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

 

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

·         Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

·         Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

·         A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

 

Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de külföldön szeretnének szavazni?

·         Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről itt tájékozódhat.

·         A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

·         A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.

 

A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken?

·         A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

 

Mikor van a külképviseleti szavazás?

·         A külképviseleti szavazás idejét az alábbi táblázat foglalja össze:

 

földrajzi hely

az amerikai kontinensen

a közép-európai (magyar) időzónához képest -1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugat-európai, illetve nyugat-afrikai országok

a közép-európai (magyar) időzónát használó, vagy az attól keletre fekvő országok

néhány ország (példák)

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Kanada

Írország, Marokkó, Nagy-Britannia, Portugália

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dél-Afrika, Kína, Németország, Románia, Svájc, Szerbia

szavazás napja

a magyarországi szavazást megelőző nap (szombat)

a magyarországi szavazás napja (vasárnap)

a magyarországi szavazás napja (vasárnap)

szavazás kezdő ideje

helyi idő szerinti 6 óra

helyi idő szerinti 6 óra

helyi idő szerinti 6 óra

szavazás záró ideje

helyi idő szerinti 19 óra

a közép-európai (magyar) idő szerinti 19 óra

helyi idő szerinti 19 óra

 

Milyen sajátosságai vannak a külképviseleti szavazásnak?

·         A külképviseleti szavazás előtt, a szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, magyar útlevéllel vagy magyar vezetői engedéllyel, azonban a lakcímkártya bemutatása – a belföldi szavazással ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.

·         A külképviseleten történő szavazás során a szavazólapokat kötelező borítékba helyezni és a borítékot lezárni; ennek elmulasztása esetén a szavazat érvénytelen.

·         Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem lehetséges.

 

A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?

·         Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. A települések kijelölt szavazóköreiről itt tájékozódhat.

·         Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját a névjegyzékbe. Ebben az esetben levélben lehet szavazni.

 

Kiadják-e a pártoknak a személyes adataimat?

·         A népszavazási kezdeményezés szervezője, továbbá az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok a választópolgárok megkeresése céljából térítés ellenében megkaphatják a választópolgárok nevét és lakcímét.

·         A választópolgárnak lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak kampánycélú kiadását. Az adatkiadás megtiltása iránti kérelmet a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

·         Aki korábban (például a 2014-es választásokat megelőzően) már kérte az adatletiltást, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

 

 

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők (külhoni magyarok) szavazása

 

Részt vehetnek-e a külhoni (határon túli) magyarok a népszavazáson?

·         Igen. Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy országos népszavazáson részt vegyen.

·         Ezen a linken megnézheti, hány választópolgár szerepel a központi névjegyzékben.

 

Kell-e újra regisztrálnia annak a külhoni magyarnak, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt (vagy azóta) már regisztrált?

·         Nem. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt.

 

Meddig kérheti a választási regisztrációt az, aki még nem regisztrált?

·         A választási regisztráció folyamatosan zajlik.

·         Ugyanakkor a soron következő országos népszavazáson csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme 2016. szeptember 17-ig eljut a Nemzeti Választási Irodába.

 

Hogyan lehet kérni a választási regisztrációt?

·         A kérelem benyújtható levélben vagy online.

·         A kérelem levélben történő benyújtásához a választási regisztrációs kérelem letölthető innen. Ugyanitt megtalálható a kitöltési útmutató („TÁJÉKOZTATÓ a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról”), érdemes ezt is elolvasni. A honlapon angol, német és francia nyelvű tájékoztatók is segítenek.

·         A kérelem színesben és a fekete-fehérben egyaránt kinyomtatható, szabadon fénymásolható.

·         A kérelmet a következő címre kell eljuttatni: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország.

 

Milyen esetben lehet kérni a választási regisztrációt?

·         A választási regisztráció feltétele a magyar állampolgárság megléte.

·         A névjegyzékbe való felvételt akkor lehet kérni, ha a kérelmező

o   magyar állampolgárságát

- magyar személyi azonosítóval (a magyar lakcímkártya hátoldalán található)

- érvényes magyar útlevéllel

- magyar honosítási okirattal vagy

- magyar állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni tudja

 

és

o   Magyarországon sem lakóhellyel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik,

o   betöltötte a 17. életévét vagy betöltötte a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének magyarországi anyakönyvezése megtörtént

 

és

o   magyar bíróság nem zárta ki a választójogból.

·         Ahhoz, hogy a választópolgár a soron következő országos népszavazáson szavazhasson, a regisztrációs kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 17-én meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodába. A regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson azonban kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.

·         Az, hogy a választópolgár regisztráció útján vagy automatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hogy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást:

 

 

lakóhely

tartózkodási hely

névjegyzékbe vétel módja

1.

magyarországi cím

magyarországi cím

automatikus

2.

magyarországi cím

nincs

automatikus

3.

külföldi cím

magyarországi cím

regisztráció

4.

külföldi cím

nincs

regisztráció

5.

nincs

magyarországi cím

automatikus

6.

nincs

nincs

regisztráció

7.

ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

regisztráció

 

 

o   Például ha a választópolgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkor regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásához, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási helye (3. sor), és akkor is, ha nincs (4. sor).

o   Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választópolgárnak sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs Magyarországon (6. sor), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sor).

o   Nincs szükség regisztrációra, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sor), vagy ha nincs sem magyarországi, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarországi tartózkodási helye (5. sor). Ezekben az esetekben automatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője.

·         Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak a soron következő népszavazás előtt már nem kell kérnie regisztrációját.

 

Hányan regisztráltak már a választásokra, és mit lehet róluk tudni?

·         A Nemzeti Választási Iroda a honlapján napi frissítéssel teszi közzé a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, névjegyzékbe vett választópolgárok számát.

·         Aki olyan országból regisztrál, ahol tiltják a kettős állampolgárságot (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna), ott az értesítési címnél a „Kettős állampolgárságot tiltó országok összesen” jelölés olvasható.

 

Jelenleg külföldön élek, nincs magyarországi lakcímem, de a választások előtt Magyarországra költözöm. Kell-e most regisztrálnom vagy automatikusan felkerülök a névjegyzékbe?

·         Ha legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig magyarországi lakcímet létesít, nem kell regisztrálnia, automatikusan felkerül a központi névjegyzékbe.

 

A határon túli magyar állampolgárok száma beleszámít a népszavazás érvényességéhez szükséges számba?

·         Igen. Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

o   a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és

o   a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok

több mint fele érvényesen szavazott.

 

Hogyan kapja meg a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?

·         A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.

·         A választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt  

o   az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,

o   Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy

o   Magyarország kijelölt külképviseletein.

 

A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt választási irodák címéről és nyitvatartási idejéről itttájékozódhat.

 

Máshol szeretném megkapni a levélcsomagot, mint 2014-ben, mit tegyek?

·         A választópolgár módosíthatja a szavazólap átvételének címét vagy bármilyen más, korábban megadott adatát.

·         Ez a kérelem – a regisztrációs kérelemhez hasonlóan – szintén kitölthető és beadható levélbenvagy itt.

 

Mit tartalmaz a szavazási levélcsomag?

·         A választópolgárnak megküldött szavazási levélcsomag az alábbiakat tartalmazza:

o   a levélben szavazás szavazólapját (mely bélyegzőlenyomat nélkül érvényes),

o   a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát,

o   a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot (belső boríték),

o   a válaszborítékot, amelynek címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza, és díjmentesen postára adható,

o   a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

 

Mi a levélszavazás menete?

·         A levélszavazás menete a következő:

o   a választópolgár a levélben szavazás szavazólapját kitölti,

o   a szavazólapot beleteszi a belső borítékba,

o   a belső borítékot lezárja,

o   kitölti és aláírja az azonosító nyilatkozatot,

o   a belső borítékot és az azonosító nyilatkozatot a válaszborítékba zárja

Érvénytelen a szavazat, ha

o   ha a belső boríték vagy a válaszboríték nincs lezárva,

o   az azonosító nyilatkozat nincs a válaszborítékban,

o   a kis boríték nincs a válaszborítékban,

o   az azonosító nyilatkozat nincs kitöltve vagy aláírva,

o   az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal,

o   nincs szavazólap a kis borítékban,

o   a szavazólap nincs kitöltve,

o   a szavazólapon nem + vagy X jellel szavazott a választópolgár,

o   a szavazólapon a választópolgár az IGEN és a NEM válaszra is szavazott.

 

Hogyan juttathatja vissza a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?

·         A szavazási levélcsomag

o   feladható postán (bérmentesítés nélkül); legkésőbb a szavazást megelőző napon (október 1., szombat) 24 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához,

o   leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben, 2016. szeptember 17. és október 1. között munkanapokon, 9-16 óra között (a beregszászi, a csíkszeredai, a kolozsvári, a szabadkai és az ungvári főkonzulátus meghosszabbított ügyfélfogadással tart nyitva) vagy a szavazás napján, október 2-án,

o   leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján (október 2., vasárnap) 6-19 óra között.

 

Biztonságos-e a levélben való szavazás?

·         A levélben szavazás tisztasága – ellentétben a szavazóhelyiségben történő szavazással, ahol elsősorban a szavazatszámláló bizottság feladata a szavazás törvényességének biztosítása – a választási szervek és a választópolgár együttes felelőssége. A választópolgárnak felelős magatartást kell tanúsítania a szavazólap kitöltésekor, a szavazási iratok postázásakor.

 

Aki nem kíván részt venni a népszavazáson, annak törölnie kell a regisztrációját?

·         Annak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak, aki a népszavazáson nem kíván részt venni, nincs teendője: nem kötelező visszaküldeni a postán megkapott szavazólapot, illetve nem kötelező elmenni a külképviseletre felvenni a szavazólapot.

·         A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár bármikor kérheti törlését a névjegyzékből. Ebben az esetben a későbbi választásokon sem szavazhat (de lehetősége van bármikor ismételten regisztrálni).


Dr. Szilágyi Péter

OEVI vezető

 


Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Dokumentumok:
Download this file (81-mozgourna.pdf)Mozgóurna iránti kérelem[ ]164 kB

Eseménynaptár

Április 2020
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.