péntek, december 14, 2018
Betûméret

Szelektív és vegyes hulladékgyűjtés 2018

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Tel: 80/205-269; 42/508-374, 42/508-369, Vállalkozás: 42/508-371; Behajtás: 42/508-364 Fax: 42-315-706.,  ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu; www.eakhulladek.hu

Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmaz, ezért egész évben őrizze meg!

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.

Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott fogyasztás nem történt, ellenkező esetben a szüneteltetni kért időszak utólagosan kiszámlázásra kerül. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási. ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie. Amennyiben az ürítés során hulladékedénye a szolgáltatónak felróható módon megsérült, abban az esetben kérem panaszát a pontos hely és idő megjelölésével írásban jelentse be.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (járataink a hulladék begyűjtését reggel 7.00 órától végzik):

  1. Vegyes hulladék gyűjtése:

A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:

Vásárosnamény:     Az eddig megszokott napokon

 

 A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es kukához tartozó díj csak akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától tudunk átállítani). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni: így pl. nem helyezhető bele hamu, zöldhulladék.

Eseti, nagy mennyiségű lakossági hulladék keletkezése esetén (pl. felújítás, bontás, lomtalanítás) Társaságunktól 5m3-es konténer rendelhető, melynek feltételeiről ügyfélszolgálatainkon érdeklődjön.

  1. Lomtalanítás:
  1. évben Társaságunk egy alkalommal, 2018. október 01-05. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos az alábbi hulladékokat kihelyezni, mivel azokat Társaságunk nem szállítja el: veszélyes hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, autógumi, elektromos háztartási nagygépek.
  1. Szelektív hulladék gyűjtése:

A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. 2018-ban pályázati forrásból azoknak a lakosoknak is biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá és nem rendelkeznek díjhátralékkal. Az átmeneti időszakra szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biztosítunk, amely ügyfélszolgálatunkon térítésmentesen átvehető.

 A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével az alábbi újrahasznosítható csomagoló anyagok helyezhetőek el „laposra taposva”:

Műanyagok: PET ásványvizes és üdítős flakonok, kozmetikai, tisztítószeres, élelmiszeres flakonok, PE zacskók és fóliák.

Papír: újságpapír, szórólap, kartonpapír, irodai papír, papírdoboz, füzet, könyv, gyümölcsleves és tejes italos kartonok. Fém: konzerves és italos dobozok.

Vegyes háztartási hulladékot, szennyezett papírt és műanyagot, „hungarocellt”, joghurtos, tejfölös dobozt, 10 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb tárgyakat, veszélyes-, zöld- és bontási hulladékot kérjük, ne tegyen a gyűjtőedénybe, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki!

A szelektív hulladék begyűjtését az év folyamán a következő napokon végezzük:

január 02, január 16, január 30,

február 13, február 27,

március 13, március 27,

április 10, április 24,

május 08, május 22,

június 05, június 19,

július 03, július 17, július 31,

augusztus 14, augusztus 28,

szeptember 11, szeptember 25,

október 09, október 23,

november 06, november 20,

december 04, december 18, december 29.

  1. Zöldhulladék gyűjtése:

Társaságunk félévente ingatlanonként 4 db lebomló anyagból készült - és ezért kizárólag zöldhulladék gyűjtésére alkalmas - zsákot ad át az Önkormányzat részére, ahol az a lakosság számára térítésmentesen átvehető. A zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a lakosok a gyűjtést megelőző napon a saját ingatlanuk elé kihelyezhetik, ahonnan azt az alábbi időpontokban szállítjuk el: január 16, január 30, április 17, május 15, június 12, július 10, augusztus 14, szeptember 11, október 09, november 13.

A zsákokon kívül csak a kötegelt zöldhulladékot szállítjuk el, ömlesztettet nem!

 Az első két időpont a leszedett karácsonyfák összegyűjtésére szolgál, így azt kizárólag ezen időpontokban, a kuka mellé helyezzék ki.

A fenti hulladékgyűjtési napok alól kivételt képeznek az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen módosulnak:

 

Eredeti

Módosított

Húsvét

2018. április 2. H

2018. március 31. SZO

Karácsony

2018. december 25. K

2018. december 22. SZO

Karácsony

2018. december 26. SZ

2018. december 23. V

Újév

2019. január 01. K

2018. december 29. SZO

 

A teljes szolgáltatás díja 2018. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.

A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd nemfizetés esetén kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV).

Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. A fennálló tartozására részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni (a lenti elérhetőségeinkre címezve), azt követően a behajtási eljárást a NAV elindítja. A megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. számlázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről).

Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére az alábbi személyes ügyfélszolgálatokon:

4400 Nyíregyháza, Univerzum Üzletház (II.em 224)                     4600 Kisvárda, Flórián tér 20.

Hétfőtől – Szerdáig: 08:00 – 16:30                                      Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08:00 – 16:30

Csütörtök: 07:00 – 19:00                                                     Szerda: 07:00 – 19:00

Péntek: 08:00 – 12:00                                                                      Péntek: 08:00 – 12:00

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.                                              4700 Mátészalka, Kazinczy utca 2. 1/6.

Hétfő, Péntek: 07:30 – 11:30                                                           Hétfő: 07:00 – 19:00

Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00                                          Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00

Szerda: 07:00 – 19:00                                                                      Szerda, Péntek: 07:30 – 11:30

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

OTP HK 970x250 1019

Eseménynaptár

December 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"