hétfő, április 24, 2017
Betûméret

Hírek

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése. Vásárosnaménv-Vitka településen:

 

2017.05.10-én                               08.00 órától -16.00 óráig

 

Damjanich u. 1-169; 2-76; + Óvoda, Vegyesbolt, Presszó, Szennyvízátemelő, 100-as bolt, Lukács Fa Kft.,- Elektronét erősítő állomás,- Ravatalozó,Kazinczy u. teljes,- Kiss E. u. 1-43, 2-14/A; + Templom,- Orvosi rendelő; Török I. u. teljes+ szennyvízátemelő.

 

2017.05.11 és 12-én                     08.00 órától -16.00 óráig

 

Damjanich u. 1-51; 2-34,• +. Óvoda, Vegyesbolt, Presszó, Szennyvízátemelő, 100-as bolt, Lukács Fa Kft.,- Elektronét erősítő állomás,-Kazinczy u. teljes,- Kiss E. u. 1-43, 2-14/A,- +Templom; Orvosi rendelő,-Török I. u. teljes-*- szennyvízátemelő. 2017.05.15-én08.00 órától -16.00 óráig

 

Damjanich u., Lukács Fa Kft.,- Kiss E. u. 1-43,2-14/A,- + Templom,- Orvosi rendelő,- Török I. u. teljes-*- szennyvízátemelő.

 

2017.05.23-án      08.00 órától -16.00 óráig

 

Kiss E. u. 16-42,- 43-87; + Vegyes boltok,- Presszók,- Szennyvíz átemelők, Elektronét erősítő,- Balázs fuvarozási telep, Posta, Lechner u. teljes,- Aulich u. teljes, Vasút u. teljes,- + MÁV állomás,

 

2017.05.24-én      08.00 órától -16.00 óráig

 

Kiss E. u. 16-50,- 43-97+ Vegyes bolt,- Presszó,- Szennyvíz átemelők, Elektronét erősítő,- Balázs fuvarozási telep, Posta, Lechner u. teljes,- Aulich u. teljes, Vasút u. teljes,- + MÁV állomás, Nagy Sándor u. teljes,- Pöltemberg u. teljes,- Deák Ferenc u. teljes,- + Fa telep.

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel.

____________________________________________________

 

Vásárosnaménv-Vitka településen:

 

2017.05.23-én        08.00 órától -16.00 óráig

 

Török I. u. teljes+ szennyvízátemelő,

 

2017.05.29-én        08.00 órától -16.00 óráig

 

Török I. u. teljes+ szennyvízátemelő; Aulich u. teljes,

 

2017.5.30-án         08.00 órától -16.00 óráig

 

Kiss E. u. 16-50; 43-97+ Vegyes bolt; Presszó; Szennyvíz átemelők, Elektronét erősítő,- Balázs fuvarozási telep, Posta, Lechner u. teljes,- Aulich u. teljes, Vasút u. teljes,- + MÁV állomás, Nagy Sándor u. teljes,- Pöltemberg u. teljes,- Deák Ferenc u. teljes,- + Fa telep.

 

2017.5.31-én          08.00 órától -16.00 óráig

 

Lechner u. teljes,- Aulich u. teljes

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel.

________________________________________________

 

Vásárosnamény:

 

2017.05.16-án és 17- én              08:00 órától - 16:00 óráig

 

Árpád köz. teljes+ Volt MHSZ épület; József A. u. teljes +Nagy M. autójavító és (Kocsis) Autósbolt; Veres P. u. teljes,- Arany J. u. teljes,- Kölcsey u. teljes,- Móricz Zs. u. teljes

 

2017.05.18-án                              08:00 órától - 16:00 óráig

 

Szőlőskert u. teljes,- Szőlőskert köz teljes,- Zrínyi u. teljes,- Vörösmarty u. teljes + bolt és Presszó; llki u.,- teljes + Badak Transz telep, Grovi benzinkút és szennyvíz átemelő

 

2017.05.19 - én                            08:00 órától - 16:00 óráig

 

Szőlőskert u. teljes,- Szőiőskert köz teljes,- Zrínyi u. teljes,- Vörösmarty u. teljes + bolt és Presszó; llki u. 21 hsz.;

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

_______________________________________

 

Vásárosnamény:

 

2017.5.22-én                             08:00 órától - 16:00 óráig

 

Rákóczi u. 23-53, 24-58 és 16 hsz. + az utcában lévő Presszók, ruházati boltok, Kölcsey Gimnázium, Bírósági végrehajtó és közjegyzői irodák, egészségház, gyermekorvosi rendelő, önkéntes tűzoltóság, Thermo Tóth épületgépészeti bolt,B-ÉP Szóig KFT: (társasház építés) Bajcsy u. teljes,- Petőfi u.1-35, 2-26, Bartók u.1-3, 2-20, Dózsa u. l-23, 2-24; Táncsics u. 9-35; 18-34; Kis u. 10 sz.; Alkotmány u. teljes + Bölcsőde, Gyermekház, Földhivatal,Volt mozi épület Kossuth u. 32 sz. (Pizzéria és ruhásbolt).

 

2017.5.26- án                           08:00 órától - 16:00 óráig

 

Ady u. teljes,- Táncsics u. 1-7; 2-16,- + Elektronét erősítő, Hajnal u. teljes, Radnóti u. teljes + MÁV állomás, Busz pályaudvar, Presszó, Mezőgazdasági Bolt; Rákóczi u. 58; Esze T. u. teljes, Kis u. teljes fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

Értesítés!!! (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a
Tisztelt Felhasználókat, hogy

2017. 04. 21-én 1900 órától
2017. 04. 22-én 0700 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Károlyi-tanya

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel,

vízzavarosodással járhatnak.

Abban az esetben, ha egy-egy szakasz mosatása előtt
kollégáink azzal kell, hogy számoljanak, hogy az
ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben
érzékelhető változás, esetlegesen minőségi romlás
következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása
előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott

szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését és

szíves türelmét kéri.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Vásárosnamény Város valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek
Óvoda Fenntartó Társulása
4800 Vásárosnamény Tamási Áronút 1.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai jogviszony létesítése:

o Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. o Az óvoda vezetője

-         az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

-         a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

o Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

A nevelési év meghatározás a:

o minden év szeptember 01-től minden következő év 08. 31 -ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

o2017. május 09. - kedd o 10. - szerda -, o 11. - csütörötök -,

o délelőtt 8-11,30-ig, délután 13-17 óráig.

Az óvodai beiratkozás helyszínei:

o Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók B. út 24 o Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2. o Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich út 25. o Vadvirág Tagóvoda 4841 Jánd, Rákóczi út 44. o Napsugár Tagóvoda 4811 Kisvarsány Fő út 5. o Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

o a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, o a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, o a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A z integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétel e:

Az intézményalapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Az alapító okirat szerinti nemzetiségi nevelést folytató óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók B. út 24

06/70 330-4229; 06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.

06-45-478-249; 06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich út 25.

06-45-478-633; 06-70-633-2090

Vadvirág Tagóvoda 4841 Jánd, Rákóczi út 44.

06-45-718-031; 06-70-702-5434

Napsugár Tagóvoda 4811 Kisvarsány Fő út 5.

06-45-481-310; 06-30-482-6856

Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

06-45-703-326; 06-70-967-9847

 

Az intézmény alapító okirata alapján a cigány nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése valósítható meg a felsorolt óvodákban.

 

 

 

Az óvoda felvételi körzete:

o Vásárosnamény város közigazgatási területe,

o a 4841-es irányítószámhoz tartozó Jánd Község közigazgatási területe, o a 4811-es irányítószámoz tartozó Kisvarsány Község közigazgatási területe, o a 4826-os irányítószámhoz tartozó Olcsva Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2017.06.15.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásátólszámított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása, székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. - jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla út 24.

Tiszamenti Regionális Vízmüvek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízmüvek Zrt.
leolvasói munkakörbe
munkatársat keres

Elvárások:

•         „B” kategóriás jogosítvány

•         saját gépjármű

•         jó kommunikációs készség

A munkakör betöltésénél előny, de nem feltétel a középfokú végzettség.

Elvárt Kompetenciák:

•         terhelhetőség,

•         precizitás, Rugalmasság,

•         magas fokú kommunikációs és problémamegoldó képesség

•         önállóság a munkavégzésben,

Amit kínálunk:

•         kötetlen munkarend

•         béren kívüli juttatás

•         stabil vállalati háttér

Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal és bruttó bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési határidő: 2017. április 24.

Házi komposztálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított komposztáló ládák átvételére továbbra is lehetőség van a VITKA Nonprofit Kft. Damjanich úti telephelyén, munkanapokon 7.00 és 13.00 óra között.

Az április 30. napjáig át nem vett komposztálók iránt igényt nyújthatnak be a Városháza ügyfélfogadójában azok az ingatlantulajdonosok, akik fel tudnak és szeretnének használni még egy edényzetet. A szükségleteket az igénylés sorrendjében tudjuk a megmaradt készlet erejéig teljesíteni 2017. május 30. napjáig.


Filep Sándor
polgármester

1. oldal / 12

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

Eseménynaptár

Április 2017
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.