szerda, máj. 24, 2017
Betûméret

Hírek

Hírek

Áramszünet június hónapban

2017. június 26-án                          08:00 órától – 16:00 óráig

 

Vásárosnamény Gergelyiugornya:

 

Iskola u.. 1-9 és 2-12 házszámok, + Juhász Gy. u. 8-12 és 19-25 házszámok,

 

 Gátőrház, Hajókikötő (Jánd külterületén)

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel.

 

______________________________________________________

 

Vásárosnamény:

2017.06. 20 - án                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Rákóczi u.16, 22 és 31 hsz. + Thermo Tóth épületgépészeti bolt; Bajcsy u. teljes; Petőfi u.1-35, 2-26,Bartók u.1-3, 2-20; Dózsa u. teljes, Táncsics u. 9-69; 18-66; Bocskai u. teljes.; Ifjúság u. 7-47, 8-48+ Presszó, Gazdabolt, állateledel bolt, Állatorvosi rendelő, szennyvízátemelők, Elektronet erősítő;Búzakalász u. teljes, Béke u. teljes; Csalogány u. teljes,

2017.06. 21- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Heltai G. u. 1-23; 2-18; Gyöngyvirág u. teljes, + használtruha és Barkácsbolt, Esze T. u. teljes, Kis u. 1-9; 2-8.

2017.06. 22- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Esze T. u.teljes, Kis u. 1-9; 2-8.

2017.06. 26- án                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Árpád u. teljes + BORSZAB BT., OLBERTZ BT.,Bázis Pont telep; Bakti műanyag gyártó telep, talajvíz figyelő kút; Kiss B. ker. üzletek; VPROGRESS Kft. (Tüzép). Árpád köz + Volt MHSZ épület, Árpád u. sarkán lévő Kossuth úti Zöldségesbolt.

2017.06. 27- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Kossuth u. 33-71, 20-80 +; Gimnáziummal szembeni társasházak, Kórházzal szembeni társasházak; Kínai étkezde; Oktatási centrum (Projekt Bt. OKITOK Bt.); Mezőgazdasági gépalkatrész kereskedés; Vaskereskedés; PLGSM;  SA-FE autósbolt; Autós oktatási iroda; Baksa vegyes kereskedés.; Baba bolt; Temetkezési vállalat; Szaltó Kft.;  G+G Namény Kft.; Patkó gumi jav + Presszó.; Gyengeáramú erősítők (T-COM + Elektronet Zrt.) Erkel F. u. teljes;+ Szikvíz üzem; ügyvédi iroda; Központi Orvosi ügyelet, egészségház, gyermekorvosi rendelők és fogászati rendelő (volt SZTK épület)

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

 

___________________________________________

 

Vásárosnamény:

2017.06. 13- án                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Ifjúság u. 1-47, 2-48 + szennyvízátemelők, Presszó, Gazdabolt, állateledel bolt,  Gáz- Víz és műszaki cikkek, Állatorvosi rendelő, Jókai u. 19-57;14-52; +Munkaügyi Központ, Dohány bolt,  Bringa bolt, QUTLET üzlet, KORNEX üzletház, YUONG Kft. STIL bolt, Ford Autókereskedés, Mentő állomás, Baráth Kft. festékbolt,  Zöldség bolt, Tűzoltóság és Katasztrófa védelmi Központ, Eötvös u. teljes; Sport u. 2; Béke u. teljes+ Italbolt; Csalogány u. teljes.

2017.06. 14 és 15- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Váczi M. u. teljes;Hunyadi u. teljes, Bessenyei u. teljes; Ifjúság u. 21-55; 22-50 +Rádi autó, Gyros City, a Purina takarmány áruház; Trans Vídia üzlet; Gyöngy Bútorstúdió; Túróczi autójavító műhely; Túróczi farm és a szennyvíz átemelő; Táncsics u. 71-109, 68-88 + MOL benzinkút;

2017.06. 16 - án                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Váczi M. u. teljes;Bessenyei u. teljes;   Eötvös u. 5/A; Sport u. 13-67; 14-66;Széchényi  u. teljes+ szennyvízátemelő; Kraszna u. teljes + Magocsa autójavító műhely;

2017.06. 19 - én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Bessenyei u. teljes, Heltai G. u. teljes; Sport u.1-67; 2-66,+ szennyvízátemelőm;Széchényi  u. teljes+ szennyvízátemelő; Kraszna u. teljes + Magocsa autójavító műhely és szennyvízátemelő;

Gyöngyvirág u.teljes,használt ruha és Barkácsbolt,

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

 

_________________________________________________

 

Vásárosnamény:

 

2017.06. 01- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Búzakalász u. teljes; Naményi Pátens u. teljes; Táncsics u. 9-69; 18-66;+                       TUTI - FIX ABC, italkereskedés; Petőfi u. 1-15; 2-6;+ csempebolt. Kiss u. (Fekete lakás)

 

2017.06. 02- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Búzakalász u. teljes;Táncsics u. 33-69; 32-66;

 

2017.06. 06 - án                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

Ifjúság u. 2 sz. Eötvös u. teljes; Heltai G. u. Sport u. Kraszna u. közötti szakasz,Széchényi  u.1-47, 2-56+ szennyvízátemelő; Kraszna u. 1-55, 2-60+ Magocsa autójavító műhely;

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

 

 

Hírek

Tájékoztatás (tüzek megelőzése)

Tájékoztatás

az aratási, betakarítási munkákkal kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében

Az 54/2014. (XII:5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

109. Aratás

 

221. § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

 

110. Szérű, rostnövénytároló, kazal

 

222. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b) egyéb építményektől legalább 100 méter,

c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűztávolságot kell tartani.

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

223. § Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

224. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

 

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

112. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

 

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

 

113. A terményszárítás szabályai

 

231. § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

 

Hírek

H I R D E T M É N Y (Bartók B. u. 5/B. III/7.)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

 

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 

Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. III/7.               59,14 m2(1 szoba + 2 fél szoba + előszoba + konyha  

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

 

 

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. május 30. (kedd)

Postai úton a beérkezés napja:                       2017. május 30. (kedd)

Személyesen:                                                 2017. május 30. (kedd) 1500 óra.

 

Hírek

H I R D E T M É N Y (Bartók B. u. 5/B. Fsz.2.)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

 

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 

Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. Fsz.2.              62,58 m2(1 szoba + 2 fél szoba + előszoba + konyha  

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

 

 

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. május 30. (kedd)

Postai úton a beérkezés napja:                       2017. május 30. (kedd)

Személyesen:                                                 2017. május 30. (kedd) 1500 óra.

Hírek

H I R D E T M É N Y (Bartók B. u. 5/A. II/9.)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

 

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 

Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. II/9.                 50,84 m2(1 szoba + 1 fél szoba + előszoba + konyha  

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

 

 

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. május 30. (kedd)

Postai úton a beérkezés napja:                       2017. május 30. (kedd)

Személyesen:                                                 2017. május 30. (kedd) 1500 óra.

 

Hírek

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

Eseménynaptár

Május 2017
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.